مسنجر تلگرام سبز Green Telegram – SafeChat یک نسخه مود شده از مسنجر تلگرام
میباشد که میتوانید آن را در کنار مسنجر اتصلی تلگرام نصب کنید ودر گوشی خود
از دو تلگرام به صورت همزمان استفاده کنید با این مسنجر دیگر شما نیازی به کلون
کردن مسنجر اصلی برای نصب دو تلگرام نمیباشید و میتوانید از این نسخه برای نصب
یک تلگرام اضافی دیگر در گوشی های اندرویدی استفاده کنید و کسانی که از
گوشی های دو سیم کارت استفاده میکنند به راحتی میتوانند از این برنامه
استفاده کن

تلگرام سبز