خبر درگذشت حمید سبزواری تکذیب شدhttps://titre1.ir/fa/news/85865/...خبری را که در خصوص فوت حمید سبزواری منتشر شده بود، تکذیب می‌کنم. برخی خبرگزاری‌ها در این ...خبر درگذشت استاد حمید سبزواری تکذیب شد - …tehrannews.ir/استاد-حمید-سبزواری-درگذشتحمید سبزواری همچنان در بیمارستان بستری است و به گفته خانواده، حالش رو به بهبود است.خبر درگذشت حمید سبزواری تکذیب شدkhabaronline.ir/detail/497992/culture/literatureبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خبر درگذشت این شاعر که چندی ‌ به علت کهولت سن در بیم

خبر درگذشت سبزواری تکذیب شد