• 200 عکس پروفایل
 • بلوگل

  تمامی اطلاعات, خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و بلوگل هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
  تولبار و نحوه استفاده از آن

  تبلیغات

  خیریه مهربانه

  خیریه مهربانه

  پست ثابت

  همت 110

  تبلیغات

  همت 110  

  پراید در گندم بریان

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 5 شنبه مورخ 21/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 270دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190 دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار✅دانه روغنی کلزا قزاقستان تحویل گرگان370دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (29) 225-230دلار

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 5 شنبه مورخ 21/4/2016 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز جمعه مورخ 22/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 270دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190 دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار✅دانه روغنی کلزا قزاقستان تحویل گرگان370دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (29) 225-230دلار

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز جمعه مورخ 22/4/2016 
  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 20/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 270دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190 دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار✅دانه روغنی کلزا قزاقستان تحویل گرگان370دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (29) 225-230دلار

  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 20/4/2016 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 2شنبه مورخ 25/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 270دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190 دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار✅دانه روغنی کلزا قزاقستان تحویل گرگان370دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (29) 225-230دلار

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 2شنبه مورخ 25/4/2016 
  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 27/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 270دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190 دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (29) 225-230دلار✅گندم قزاقستان تحویل گرگان گلوتن (26) 205دلار✅

  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 27/4/2016 
  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 3شنبه مورخ 26/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 270دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190 دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار✅دانه روغنی کلزا قزاقستان تحویل گرگان370دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (29) 225-230دلار

  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 3شنبه مورخ 26/4/2016 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 3شنبه مورخ 19/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 270دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190 دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار✅دانه روغنی کلزا قزاقستان تحویل گرگان370دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 215دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (29) 225-230دلار

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 3شنبه مورخ 19/4/2016 
  باسخ جالب آسیابان به زاهد  
  زاهدی کیسه ای گندم نزد آسیابان برد. آسیابان گندم او را در کنار سایر کیسه ها گذاشت تا به نوبت آرد کند.
   
  زاهد گفت: «اگر گندم مرا زودتر آرد نکنی دعا می کنم خرت سنگ بشود».
   
  آسیابان گفت: «تو که چنین مستجاب الدعوه هستی دعا کن گندمت آرد بشود.»

  باسخ جالب آسیابان به زاهد 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز5شنبه مورخ 2/6/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 280دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 285دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 190دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 185دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 180دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 420دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشو

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز5شنبه مورخ 2/6/2016 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز جمعه مورخ 15/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 280دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار ✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار✅دانه روغنی کلزا قزاقستان تحویل گرگان370دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 215دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (29) 225-230

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز جمعه مورخ 15/4/2016 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 3 شنبه مورخ 12/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 280دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار✅دانه روغنی کلزا قزاقستان تحویل گرگان370دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 215دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (29) 225-230دلا

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 3 شنبه مورخ 12/4/2016 
  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 13/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 280دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار✅دانه روغنی کلزا قزاقستان تحویل گرگان370دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 215دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (29) 225-230دلا

  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 13/4/2016 
  لیست جهاتی نهاده های دامی و طیوری روز 2شنبه مورخ 11/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 280دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار✅دانه روغنی کلزا قزاقستان تحویل گرگان370دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 215دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (29) 225دلار

  لیست جهاتی نهاده های دامی و طیوری روز 2شنبه مورخ 11/4/2016 
  لیست جهاتی نهاده های دامی و طیوری روز 2شنبه مورخ 18/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 280دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190 دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار✅دانه روغنی کلزا قزاقستان تحویل گرگان370دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 215دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (29) 225-230دلار

  لیست جهاتی نهاده های دامی و طیوری روز 2شنبه مورخ 18/4/2016 
  لیست جهاتی نهاده های دامی و طیوری روز 2شنبه مورخ 18/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 280دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190 دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار✅دانه روغنی کلزا قزاقستان تحویل گرگان370دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 215دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (29) 225-230دلار

  لیست جهاتی نهاده های دامی و طیوری روز 2شنبه مورخ 18/4/2016 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 1/6/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 280دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 285دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 190دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 185دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 180دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 420دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشو

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 1/6/2016 
  رفراندم  
   با سلام و عرض قبولی طاعات و عبادات شما سروران گرامیهرکسی گندم بکارد گندم برداشت می کند به قول قدیمیا گندم زگندم بروید جو زجو نمایندگانی که با هزینه های حداقل 800 میلیون تومان به مجلس راه یافته اند با رای چه کسانی بوده است؟ که توقع انجام تدوین درست و ریل گزاری صحیح دارید و امید داردید از جویی که کاشته اید گندم برداشت کنید؟در زمان انتخابات که کاندیداها هزینه می کردند اگر حذف می کردید افراد درست و کاردان امثال نمایندگان تا دور چهارم به مجلس می

  رفراندم 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 25/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 285دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 290دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 25/5/2016 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 3شنبه مورخ 24/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 285دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 290دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 3شنبه مورخ 24/5/2016 
  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 5شنبه مورخ 26/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 280دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 285دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 5شنبه مورخ 26/5/2016 
  لیست جهاتی نهاده های دامی و طیوری روز جمعه مورخ 27/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 280دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 285دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست جهاتی نهاده های دامی و طیوری روز جمعه مورخ 27/5/2016 
  اخبار اقتصادی مورخ 28/3/2016  
  ✳✳✳افزایش قیمت گندم در روسیه
  در هفته گذشته روز جمعه بدلیل تقویت روبل نسبت به دلار شاهد افزایش 2دلاری قیمت گندم بودیم.بدین صورت که گندم روسیه گرید 3 با میزان پروتیین 12.5و گلوتن حداقل 26 با 2دلار افزایش از 180دلار ( Fob black sea )به 182دلار رسید،✳✳✳اغاز صادرات گندم و آرد روسیه به فلسطیندر جلسه 24مارچ فی مابین وزیر کشاورزی روسیه و فلسطین دو کشور بر سر مبادلات تجاری نهاده های دامی و محصولات وابسته به توافق رسیدند، در این جلسه طرفین بر صادرات گندم و آرد

  اخبار اقتصادی مورخ 28/3/2016 
  فرماندار تکاب:مشکل ذخیره‌سازی گندم در تکاب رفع شد  
  ماهنامه تكاب-فرماندار تکاب گفت: با احداث سیلو در تکاب، مشکل ذخیره‌سازی گندم در این شهرستان رفع شد.ایرج ثقفی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه از احداث سیلوی گندم در تکاب خبر داد و اظهار داشت: با احداث سیلو در تکاب، مشکل ذخیره‌سازی گندم در این شهرستان رفع شد.وی با بیان اینکه سیلوی 30 هزار تنی در تکاب مراحل پایانی خود را طی می‌کند، تصریح کرد: در سالهای گذشته گندمکاران تکاب برای ذخیره‌سازی گندم باید شهرهای همجوار مراجعه می‌کردند.فر

  فرماندار تکاب:مشکل ذخیره‌سازی گندم در تکاب رفع شد 
  لیست جهاتی نهاده های دامی و طیوری روز 2شنبه مورخ 30/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 280دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 285دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست جهاتی نهاده های دامی و طیوری روز 2شنبه مورخ 30/5/2016 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 5شنبه مورخ 28/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 280دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190 دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار 2000تن اماده بارگیری❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 370دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 5شنبه مورخ 28/4/2016 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز جمعه مورخ 29/4/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 275دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 280دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 195-200دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 190 دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 185دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار 2000تن اماده بارگیری❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار بارگیری 20-28اوریل✅

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز جمعه مورخ 29/4/2016 
  چهار مرکز خرید گندم درگرمی گندم کشاورزان را خریداری می کند  
  به گزارش واحد مرکزی خبر صداو سبما فرماندارگرمی در بازدید از مراکز خرید گندم در این شهرستان گفت: همزمان با آغاز برداشت محصولات زراعی امسال چهار مرکزخرید تعاون روستایی گرمی ، انگوت ، پرچین سفلی و سیلوی سه هزار تنی آنگوتلار برای خرید محصولات کشاورزان ساماندهی شده است.رحیمی زاد افزود: شهرستان گرمی با داشتن 105 هزار هکتار اراضی کشاورزی از مهم ترین قطب های استان اردبیل در تولید گندم ، جو و حبوبات است.وی اظهار کرد: در سال زراعی 95-94 نیز از مجموع اراض

  چهار مرکز خرید گندم درگرمی گندم کشاورزان را خریداری می کند 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز جمعه مورخ 6/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 285دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 290دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز جمعه مورخ 6/5/2016 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 3شنبه مورخ 10/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 285دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 290دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز 3شنبه مورخ 10/5/2016 
  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 4/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 285دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 290دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 4/5/2016 
  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 11/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 285دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 290دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 11/5/2016 
  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز جمعه مورخ 13/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 285دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 290دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست قیمت جهانی نهاده های دامی و طیوری روز جمعه مورخ 13/5/2016 
  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 3شنبه مورخ 17/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 285دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 290دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 3شنبه مورخ 17/5/2016 
  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 18/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 285دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 290دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 4شنبه مورخ 18/5/2016 
  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 5شنبه مورخ 19/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 285دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 290دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 5شنبه مورخ 19/5/2016 
  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 5 شنبه مورخ 5/5/2016  
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 285دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 290دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی ک

  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 5 شنبه مورخ 5/5/2016 
  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 5 شنبه مورخ 12/5/2016  
  لیست قیمت روز 5شنبه مورخ 12/5/2016
  ✳️ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 285دلار✳️آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 290دلار✳️جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 205-210دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور 195دلار✳️جو دامی قزاقستان تحویل گرگان 190دلار❎دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان 365دلار ❎پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس 410دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (26) 218دلار✅گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن (27) 220دلار ✅

  لیست جهانی قیمت نهاده های دامی و طیوری روز 5 شنبه مورخ 12/5/2016 
  ویندوز ۱۰ برای ایکس باکس وان تا دو هفته دیگر منتشر خواهد شد  
  به نظر می رسد که رویای یک پلفرم برای تمامی گجت ها ، در حال محقق شدن است و این به لطف ویندوز ۱۰ مایکروسافت فراهم شده.ویندوز ۱۰ سیستم عاملی برای تمام ابزارهاست ، از موبایل و تبلت و لپ تاپ گرفته تا حتی کنسول بازی ایکس باکس !
  فیل اسپنسر، مدیر بخش ایکس باکس، امروز اعلام کرد که تجربه جدید ایکس باکس وان (داشبورد جدید و محیطی به مانند ویندوز ۱۰) در تاریخ ۲۱ آبان برای تمامی کاربران ایکس باکس وان منتشر می شود، یعنی تنها دو هفته دیگر.
  این تجربه جدید ایکس ب

  ویندوز ۱۰ برای ایکس باکس وان تا دو هفته دیگر منتشر خواهد شد 
    

  فروشگاه

  لینک عضویت در کانال تلگرام

  عضویت در گروه تلگرام جوک کلیپ عکس


  کانال تلگرام  جدیدترین مطالب

  خرید مستقیم فرش از کارخانه !!
  تفاوت قیمت با فروشگاه های سطح شهر 30 الی 50%