• 200 عکس پروفایل
 • بلوگل

  تمامی اطلاعات, خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و بلوگل هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
  تولبار و نحوه استفاده از آن

  تبلیغات

  خیریه مهربانه

  خیریه مهربانه

  پست ثابت

  همت 110

  تبلیغات

  همت 110  

  نقشه اتوکد منطقه 14 تهران رقوم دار

  نقشه های اتوکد مناطق تهران  
   نقشه های اتوکد مناطق تهران
   
   
   
  نقشه های اتوکد مناطق تهران شامل مناطق زیر میباشد. (بصورت قطعه بندی)
  منطقه 1 با فرمت DWG
  منطقه 2 با فرمت DWG
  منطقه 3 با فرمت DWG
  منطقه 4 با فرمت DWG
  منطقه 5 با فرمت DWG
  منطقه 6 با فرمت DWG
  منطقه 7 با فرمت DWG
  منطقه 8 با فرمت DWG
  منطقه 9 با فرمت DWG
  منطقه 10 با فرمت DWG
  منطقه 11 با فرمت DWG
  منطقه 12 با فرمت DWG
  منطقه 13 با فرمت DWG
  منطقه 14 با فرمت DWG
  منطقه 15 با فرمت DWG
  منطقه 16 با فرمت DWG
  منطقه 17 با فرمت DWG
  منطقه 18 با فرمت DWG
  منطقه 20 با فرمت DWG
  م

  نقشه های اتوکد مناطق تهران 
  مجموعه کامل نقشه مناطق تهران به صورت اتوکد  
  مجموعه کامل نقشه مناطق تهران بصورت اتوکد +دانلود
   
   
   
  نقشه های اتوکد مناطق تهران شامل مناطق زیر میباشد. (بصورت قطعه بندی)
  منطقه 1 با فرمت DWG
  منطقه 2 با فرمت DWG
  منطقه 3 با فرمت DWG
  منطقه 4 با فرمت DWG
  منطقه 5 با فرمت DWG
  منطقه 6 با فرمت DWG
  منطقه 7 با فرمت DWG
  منطقه 8 با فرمت DWG
  منطقه 9 با فرمت DWG
  منطقه 10 با فرمت DWG
  منطقه 11 با فرمت DWG
  منطقه 12 با فرمت DWG
  منطقه 13 با فرمت DWG
  منطقه 14 با فرمت DWG
  منطقه 15 با فرمت DWG
  منطقه 16 با فرمت DWG
  منطقه 17 با فرمت DWG
  منطقه 18 با فرمت D

  مجموعه کامل نقشه مناطق تهران به صورت اتوکد 
  پک کامل نقشه اتوکدی مناطق تهران به تفکیک منطقه  
  پک کامل نقشه اتوکدی شهر تهران به تفکیک منطقه
   
   
   
  نقشه های اتوکد مناطق تهران شامل مناطق زیر میباشد. (بصورت قطعه بندی)
  منطقه 1 با فرمت DWG
  منطقه 2 با فرمت DWG
  منطقه 3 با فرمت DWG
  منطقه 4 با فرمت DWG
  منطقه 5 با فرمت DWG
  منطقه 6 با فرمت DWG
  منطقه 7 با فرمت DWG
  منطقه 8 با فرمت DWG
  منطقه 9 با فرمت DWG
  منطقه 10 با فرمت DWG
  منطقه 11 با فرمت DWG
  منطقه 12 با فرمت DWG
  منطقه 13 با فرمت DWG
  منطقه 14 با فرمت DWG
  منطقه 15 با فرمت DWG
  منطقه 16 با فرمت DWG
  منطقه 17 با فرمت DWG
  منطقه 18 با فرمت DWG
  من

  پک کامل نقشه اتوکدی مناطق تهران به تفکیک منطقه 
  دانلود نقشه اتوکد مناطق تهران  
  دانلود نقشه اتوکد مناطق تهران

  توضیحات

  مجموعه کامل نقشه های اتوکد مناطق تهران
   
   

   
  نقشه های اتوکد مناطق تهران شامل مناطق زیر میباشد. (بصورت قطعه بندی)
  منطقه 1 با فرمت DWG
  منطقه 2 با فرمت DWG
  منطقه 3 با فرمت DWG
  منطقه 4 با فرمت DWG
  منطقه 5 با فرمت DWG
  منطقه 6 با فرمت DWG
  منطقه 7 با فرمت DWG
  منطقه 8 با فرمت DWG
  منطقه 9 با فرمت DWG
  منطقه 10 با فرمت DWG
  منطقه 11 با فرمت DWG
  منطقه 12 با فرمت DWG
  منطقه 13 با فرمت DWG
  منطقه 14 با فرمت DWG
  منطقه 15 با فرمت DWG
  منطقه 16 با فرمت DWG
  منطق

  دانلود نقشه اتوکد مناطق تهران 
  دانلود رایگان نقشه اتوکد تهران  
  دانلود رایگان نقشه اتوکد تهران
  توضیحات

  مجموعه کامل نقشه های اتوکد مناطق تهران
   
   

   
  نقشه های اتوکد مناطق تهران شامل مناطق زیر میباشد. (بصورت قطعه بندی)
  منطقه 1 با فرمت DWG
  منطقه 2 با فرمت DWG
  منطقه 3 با فرمت DWG
  منطقه 4 با فرمت DWG
  منطقه 5 با فرمت DWG
  منطقه 6 با فرمت DWG
  منطقه 7 با فرمت DWG
  منطقه 8 با فرمت DWG
  منطقه 9 با فرمت DWG
  منطقه 10 با فرمت DWG
  منطقه 11 با فرمت DWG
  منطقه 12 با فرمت DWG
  منطقه 13 با فرمت DWG
  منطقه 14 با فرمت DWG
  منطقه 15 با فرمت DWG
  منطقه 16 با فرمت DWG
  منط

  دانلود رایگان نقشه اتوکد تهران 
  دانلود نقشه اتوکد طرح تفصیلی تهران  
  دانلود نقشه اتوکد طرح تفصیلی تهران

  توضیحات

  مجموعه کامل نقشه های اتوکد مناطق تهران
   
   

   
  نقشه های اتوکد مناطق تهران شامل مناطق زیر میباشد. (بصورت قطعه بندی)
  منطقه 1 با فرمت DWG
  منطقه 2 با فرمت DWG
  منطقه 3 با فرمت DWG
  منطقه 4 با فرمت DWG
  منطقه 5 با فرمت DWG
  منطقه 6 با فرمت DWG
  منطقه 7 با فرمت DWG
  منطقه 8 با فرمت DWG
  منطقه 9 با فرمت DWG
  منطقه 10 با فرمت DWG
  منطقه 11 با فرمت DWG
  منطقه 12 با فرمت DWG
  منطقه 13 با فرمت DWG
  منطقه 14 با فرمت DWG
  منطقه 15 با فرمت DWG
  منطقه 16 با فرمت DWG

  دانلود نقشه اتوکد طرح تفصیلی تهران 
  نقشه های اتوکد مناطق تهران  
  نقشه های اتوکد مناطق تهران
  توضیحات

  مجموعه کامل نقشه های اتوکد مناطق تهران
   
   

   
  نقشه های اتوکد مناطق تهران شامل مناطق زیر میباشد. (بصورت قطعه بندی)
  منطقه 1 با فرمت DWG
  منطقه 2 با فرمت DWG
  منطقه 3 با فرمت DWG
  منطقه 4 با فرمت DWG
  منطقه 5 با فرمت DWG
  منطقه 6 با فرمت DWG
  منطقه 7 با فرمت DWG
  منطقه 8 با فرمت DWG
  منطقه 9 با فرمت DWG
  منطقه 10 با فرمت DWG
  منطقه 11 با فرمت DWG
  منطقه 12 با فرمت DWG
  منطقه 13 با فرمت DWG
  منطقه 14 با فرمت DWG
  منطقه 15 با فرمت DWG
  منطقه 16 با فرمت DWG
  منطقه 17 

  نقشه های اتوکد مناطق تهران 
  دانلود نقشه های اتوکد مناطق تهران  
  دانلود نقشه های اتوکد مناطق تهران
  توضیحات

  مجموعه کامل نقشه های اتوکد مناطق تهران
   
   

   
  نقشه های اتوکد مناطق تهران شامل مناطق زیر میباشد. (بصورت قطعه بندی)
  منطقه 1 با فرمت DWG
  منطقه 2 با فرمت DWG
  منطقه 3 با فرمت DWG
  منطقه 4 با فرمت DWG
  منطقه 5 با فرمت DWG
  منطقه 6 با فرمت DWG
  منطقه 7 با فرمت DWG
  منطقه 8 با فرمت DWG
  منطقه 9 با فرمت DWG
  منطقه 10 با فرمت DWG
  منطقه 11 با فرمت DWG
  منطقه 12 با فرمت DWG
  منطقه 13 با فرمت DWG
  منطقه 14 با فرمت DWG
  منطقه 15 با فرمت DWG
  منطقه 16 با فرمت DWG
  م

  دانلود نقشه های اتوکد مناطق تهران 
  مجموعه کامل نقشه های اتوکد مناطق تهران  
  مجموعه کامل نقشه های اتوکد مناطق تهران
   
   
   
  نقشه های اتوکد مناطق تهران شامل مناطق زیر میباشد. (بصورت قطعه بندی)
  منطقه 1 با فرمت DWG
  منطقه 2 با فرمت DWG
  منطقه 3 با فرمت DWG
  منطقه 4 با فرمت DWG
  منطقه 5 با فرمت DWG
  منطقه 6 با فرمت DWG
  منطقه 7 با فرمت DWG
  منطقه 8 با فرمت DWG
  منطقه 9 با فرمت DWG
  منطقه 10 با فرمت DWG
  منطقه 11 با فرمت DWG
  منطقه 12 با فرمت DWG
  منطقه 13 با فرمت DWG
  منطقه 14 با فرمت DWG
  منطقه 15 با فرمت DWG
  منطقه 16 با فرمت DWG
  منطقه 17 با فرمت DWG
  منطقه 18 با فرمت DWG
  منطقه 20 

  مجموعه کامل نقشه های اتوکد مناطق تهران 
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 7 تهران  
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 7 تهران
  توضیحات

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 7 تهران
   

  کابران گرامی میتوانید نقشه ها رو بصورت جداگانه دانلود کنید 
  نقشه منطقه هفت تهران (بصورت طبقه بندی شده) با فرمت dwg
  نگاهی به منطقه 7 تهران :
  منطقه ۷ شهرداری تهران تقریبا در مرکز شهر واقع شده است.
  این منطقه، از شمال همجوار مناطق ۳ و ۴
  ، از شرق با منطقه ۸ و از غرب با منطقه 6 و از جنوب با مناطق ۱۲ و ۱۳
  شهرداری تهران همسایه‌است.
  مرز شمالی این منطقه بزرگراه رسالت،
  مرز شرقی خیاب

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 7 تهران 
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 6 تهران  
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 6 تهران
  توضیحات

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 6 تهران
   

   
  کابران گرامی میتوانید نقشه ها رو بصورت جداگانه دانلود کنید 
  نقشه منطقه شش تهران (بصورت طبقه بندی شده) با فرمت dwg
  نگاهی به منطقه 6 تهران :
  منطقه ۶ یکی از مناطق نسبتاً قدیمی شهر تهران به حساب می‌آید که در مرکز شهر قرار دارد.
  این منطقه با مساحتی معادل 45/2138هکتار حدود 3/3 درصد از سطح شهر را شامل می‌شود.
  منطقه 6 به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوزه مرکزی شهر تهران واقع شده
  که از

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 6 تهران 
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 10 تهران  
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 10 تهران
  توضیحات

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 10 تهران
   

  کابران گرامی میتوانید نقشه ها رو بصورت جداگانه دانلود کنید 
  نقشه منطقه ده تهران (بصورت طبقه بندی شده) با فرمت dwg
  نگاهی به منطقه 10 تهران :

  منطقه ۱۰ در بخش غربی شهر تهران قراردارد و با مناطق ۱۷ ، ۱۱ ،۹ ، ۲ هم مرز می‌باشد.
  این منطقه با بیش از 80 سال سابقه شکل گیری از شمال به خیابان آزادی
  از شرق به بزرگراه شهید نواب صفوی، از جنوب به خیابان قزوین و از غرب به
  خیابان شهیدان، ه

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 10 تهران 
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 4 تهران  
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 4 تهران
  توضیحات

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 4 تهران
   

  کابران گرامی میتوانید نقشه ها رو بصورت جداگانه دانلود کنید 
  نقشه منطقه چهار تهران (بصورت طبقه بندی شده) با فرمت dwg

  نگاهی به منطقه چهار تهران :
  منطقه ۴ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری است در شمال‌شرق شهر قرار دارد.
  منطقه 4 شهرداری تهران با گستره دید دامنه‌های البرز و سطوح سبز
  گسترده در درون و حریم منطقه همچون دره‌های سد لار، لتیان و دره‌های سرسبز
  فشم، اوشان و میگون

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 4 تهران 
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 3 تهران  
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 3 تهران
  توضیحات

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 3 تهران
   

  کابران گرامی میتوانید نقشه ها رو بصورت جداگانه دانلود کنید 
  نقشه منطقه سه تهران (بصورت طبقه بندی شده) با فرمت dwg
  نگاهی به منطقه سه تهران :

  منطقه ۳ شهرداری تهران با مساحتی بالغ بر ۳ هزار هکتار، در پهنه شمال
  شرقی شهر تهران واقع شده است و یکی از بزرگترین مناطق شهری تهران است.
  این منطقه از شمال به بزرگراه شهید چمران، بزرگراه شهید مدرس و
  بزرگراه آیت الله صدر و از شرق به خی

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 3 تهران 
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 5 تهران  
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 5 تهران
  توضیحات

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 5 تهران
   

  کابران گرامی میتوانید نقشه ها رو بصورت جداگانه دانلود کنید 
  نقشه منطقهتهران (بصورت طبقه بندی شده) با فرمت dwg
  نگاهی به منطقه پنج تهران:
  منطقه ۵ شهرداری در شمال غرب تهران قراردارد و دارای ۵ منطقه است.
  این منطقه از جنوب به جاده مخصوص کرج، از شمال به دامنه کوه های
  البرز، از غرب به رودخانه کن و منطقه 22 و از شرق به بزرگراه محمد علی جناح
  و اشرفی اصفهانی محدود می‌شود.
  منطقه

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 5 تهران 
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 13 تهران  
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 13 تهران
  توضیحات

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 13 تهران
   

  نقشه منطقه سیزده تهران (بصورت طبقه بندی شده) با فرمت dwg
  آشنایی با منطقه 13 تهران :

  منطقه ۱۳ شهرداری تهران در منتهی‌الیه بخش شرقی شهر تهران قراردارد.
  این منطقه از شمال به مناطق 4، 7 و 8، از غرب به منطقه 12، از جنوب به
  منطقه 14 و از شرق به بزرگراه اسبدوانی و سرخه حصار محدود می‌شود.
  این منطقه در عرض جغرافیایی 26 42 35 شمالی و طول جغرافیایی 35 29 51 شرقی قرار دارد.
  مساحت منطقه در حدود

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 13 تهران 
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 8 تهران  
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 8 تهران
  توضیحات

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 8 تهران
   

   
  کابران گرامی میتوانید نقشه ها رو بصورت جداگانه دانلود کنید 
  نقشه منطقه هشت تهران (بصورت طبقه بندی شده) با فرمت dwg

  نگاهی به منطقه 8 تهران :
  منطقه ۸ در دامنه شیب ملایم رشته کوه البرز در شمال کوه‌های سه تپه در شرق تهران قرار گرفته است
  این منطقه از طریق همسایه شمالی خود (منطقه 4) به ارتفاعات کوه البرز و
  از طریق همسایه جنوبی خود منطقه 13 به جنگل‌های سرخه حصار و کوه‌های سه


  دانلود نقشه اتوکد منطقه 8 تهران 
  نقشه اتوکد معماری چهار ویلای تریبلکس و دوبلکس با طرح خاص و زیبا  
  اختصاصی از فایلکو نقشه اتوکد معماری چهار ویلای تریبلکس و دوبلکس با طرح خاص و زیبا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  نقشه اتوکد معماری چهار ویلای تریبلکس و دوبلکس زیبا ... در صورت تمایل نقشه های سازه ای هم همراه این محصول ارائه می شود ... با قیمت 50000 تومان...دانلود با لینک مستقیمنقشه اتوکد معماری چهار ویلای تریبلکس و دوبلکس با طرح خاص و زیبا

  نقشه اتوکد معماری چهار ویلای تریبلکس و دوبلکس با طرح خاص و زیبا 
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 9 تهران  
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 9 تهران
  توضیحات

  دانلود نقشه اتوکد منطقهتهران
   

   
  کابران گرامی میتوانید نقشه ها رو بصورت جداگانه دانلود کنید 
  نقشه منطقه نه تهران (بصورت طبقه بندی شده) با فرمت dwg
  نگاهی به منطقه 9 تهران :
  شهرداری منطقه ۹ در غرب تهران واقع شده است.
  این منطقه با وسعتی نزدیک به 19.6 کیلومترمربع جمعیتی بالغ بر 165903
  نفر را در خود جای داده است که اغلب آنها  در محله های: هاشمی، شمشیری،
  شهیددستغیب، مهرآباد و 30 متری جی سکونت دارند.
  محدوده این م

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 9 تهران 
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 12 تهران  
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 12 تهران
  توضیحات

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 12 تهران
   

  نقشه منطقه دوازده تهران (بصورت طبقه بندی شده) با فرمت dwg
  نگاهی به منطقه 12 تهران :
  منطقه ۱۲ یکی از مناطق قدیمی شهر تهران محسوب می‌شود که در مرکز این شهر واقع شده ‌است.
  این منطقه از شمال به خیابان انقلاب، از غرب به خیابان حافظ و خیابان
  وحدت اسلامی و از جنوب به خیابان شوش و از شرق به خیابان 17 شهریور و
  اتوبان شهید محلاتی محدود می‌شود.
  منطقه‌ای با مساجد عظیم و متبرک و زیب

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 12 تهران 
  آموزش نقشه کشی معماری و اتوکد در آکادمی نوآوران  
   
  آموزش ترسیم نقشه های فاز یک { معماری پلان ، برش ، نماها ، سایت پلان ، روف پلان ، پلان مبلمان آموزش ترسیم نقشه های فاز دو { اجرائی } : جزئیات اجرایی معماری ( Wall section،جزئیات کفسازی ها،دیوار زیرزمین،اتصال نرده،جزئیات انواع دیوارها و ....) آموزش ترسیم نقشه های سازه ( بتنی/فلزی) پلانهای فونداسیون { منفرد ، نواری ، کلاف بندی شده ، گسترده } ، پلان بادبند ، پلان تیرریزی سقفها { از نوع مختلف } ، پلان آكس بندی و ستون گذاری ، پلان بیس پلیت ، جزئیات اجرایی

  آموزش نقشه کشی معماری و اتوکد در آکادمی نوآوران 
  نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه مسکونی با جزئیات کامل  
  اختصاصی از نیک فایل نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه مسکونی با جزئیات کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
  نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه مسکونی با جزئیات کامل شامل پلان همکف، پارکینگ، پلان مبله، پلان بام، یک برش، دو نما، دیتیل بام با مقیاس یک صدم مناسب برای پروژه های معماری و یادگیری اصول طراحی ساختمان مسکونی
  دانلود با لینک مستقیمنقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه مسکونی با جزئیات کامل

  نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه مسکونی با جزئیات کامل 
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 11 تهران  
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 11 تهران
  توضیحات

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 11 تهران
   

  نقشه منطقه یازده تهران (بصورت طبقه بندی شده) با فرمت dwg
   

  نگاهی به منطقه 11 تهران :
  منطقه ۱۱ تهران از بخش‌های مرکزی کلان شهر تهران است.
  این منطقه از 4 ناحیه  و 19 محله با جمعیتی حدود 280 هزار نفر تشکیل شده است.
  منطقه 11 شهرداری تهران از شمال به میدان انقلاب و خیابان آزادی، از
  شرق به خیابان‌های وحدت اسلامی و حافظ، از جنوب به میدان راه آهن  و خیابان
  شوش و از غرب به خیابان‌ها

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 11 تهران 
  نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه 6 واحده  
  نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه 6 واحده فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: dwgتعداد صفحات: 1حجم فایل: 9932 کیلوبایت قیمت: 3000 توماندانلود نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه 6 واحده،در قالب فایل اتوکد و در 1 شیت با 8 نقشه، قابل ویرایش، شامل:پلان، نما و برش مربوطه، سایت پلان، همراه با فایل توضیحات ضوابط شهرداری، فایل pdf حروف اختصاری فرامین اتوکد و فایل های اتوکد استانداردهای طراحی در 96 شیت.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذی

  نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه 6 واحده 
  نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه 6 واحده  
  نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه 6 واحده فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: dwgتعداد صفحات: 1حجم فایل: 9932 کیلوبایت قیمت: 3000 توماندانلود نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه 6 واحده،در قالب فایل اتوکد و در 1 شیت با 8 نقشه، قابل ویرایش، شامل:پلان، نما و برش مربوطه، سایت پلان، همراه با فایل توضیحات ضوابط شهرداری، فایل pdf حروف اختصاری فرامین اتوکد و فایل های اتوکد استانداردهای طراحی در 96 شیت.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذی

  نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه 6 واحده 
  رفع مشکل درهم ریختگی نوشته های پارسی هنگام چاپ نقشه های دارای متن در اتوکد  
  رفع مشکل درهم ریختگی نوشته های پارسی هنگام چاپ نقشه های دارای متن در اتوکد
  نوشته: مهرداد آهن خواه - من با استفاده از فرمان MTEXT و با انتخاب فونت های اندازه پذیر (true type) که دارای حروف پارسی هستند، نوشته های پارسی را در نقشه هایم تایپ می کنم. تا زمانی که در اتوکد با این نوشته ها سروکار دارم هیچ مشکلی هم وجود ندارد. حتی وقتی فرمان PREVIEW (پیش دید) را اجرا می کنم، یا پس از اجرای فرمان PLOT (چاپ) و انتخاب دکمه ی Preview، نوشته ها را درست همان گونه که وارد کرده ام

  رفع مشکل درهم ریختگی نوشته های پارسی هنگام چاپ نقشه های دارای متن در اتوکد 
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 2 تهران  
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 2 تهران
  توضیحات

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 2 تهران
   

   
  کابران گرامی میتوانید نقشه ها را بصورت جداگانه دانلود کنید 
  نقشه منطقه دو تهران (بصورت طبقه بندی شده) با فرمت dwg
  نگاهی به منطقه دو تهران:

  منطقه ۲ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در شمال شرقی میدان آزادی؛ از غرب تا شمال غرب تهران ادامه دارد.
  این منطقه از جنوب به خیابان آزادی، از غرب به اتوبان اشرفی اصفهانی و محّمد علی جناح و از شرق به اتوبان چمران محدود م

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 2 تهران 
  تخفیف شگفت انگیز دوره اتوکد معماری  
  تخفیف شگفت انگیز دوره اتوکد معماری
  برگزاری دوره اتوکد جامع دوبعدی و سه بعدی در آموزشگاه نوآوران:
  شهریه دانشجویی –همراه با تطبیق زمان بندی برای کلاس ها
  با سر فصل استاندارد (آشنایی با تکنیک های پیشرفته و سیستم های مدیریت نقشه ها در اتوکد
  و مدیریت پروژه های معماری در شیت بندی و
   Reference ها،آشنایی با نکات ریز و دستورات خاص و نقش آنها در مدیریت ترسیمات ،نکات پیشرفته مربوط به بلوک ها،چند خطی ها،شیت بندی،و تنظیمات فضای کاغذ و چاپ،استفاده از فایله

  تخفیف شگفت انگیز دوره اتوکد معماری 
  دوره اتوکد معماری  
  آموزشگاه تخصصی نوآوران برگزار میکند:
  دوره اتوکد معماری با سر فصل (آشنایی با تکنیک های پیشرفته و سیستم های مدیریت نقشه ها در اتوکد
  و مدیریت پروژه های معماری در شیت بندی و
   Reference ها،آشنایی با نکات ریز و دستورات خاص و نقش آنها در مدیریت ترسیمات ،نکات پیشرفته مربوط به بلوک ها،چند خطی ها،شیت بندی،و تنظیمات فضای کاغذ و چاپ،استفاده از فایلهای تصویری و سایر ارجاعها،نحوه ترسیم نقشه های معماری جهت تکمیل شیت بندی معماری،نحوه ترسیم پلان های آکس،تیپ

  دوره اتوکد معماری 
  دانلود مجموعه فیلم آموزش اتوکد 2015 - Autocad 2015 Training  
  نرم افزار اتوکد یکی از برترین و کاربردی ترین ابزار های لازم برای مهندسان ساختمان ، عمران و معماری می باشد. در این پست برای شما مجموعه بی نظیر فیلم اموزش اتوکد 2015 که توسط کمپانی معروف لیندا تهیه شده است برای شما اماده دانلود کرده ایم.

  مدرس این فیلم Scott Onstott می باشد که مدت 24 سال است به صورت حرفه ای با نقشه کشی توسط کامپیوتر کار کرده است و یکی از اساتید معروف اتوکد به شمار می رود . در این فیلم Scott Onstott تجربیت خود را با شما در میان می گذارد و شما دا

  دانلود مجموعه فیلم آموزش اتوکد 2015 - Autocad 2015 Training 
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 1 تهران  
  دانلود نقشه اتوکد منطقه 1 تهران
  توضیحات

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 1 تهران
   


  نقشه منطقه یک تهران (بصورت طبقه بندی شده) با فرمت dwg
  بهمراه
  نقشه میدان تجریش و درکه 
  نگاهی به منطقه یک تهران :

  منطقه یک شهرداری تهران در منتهی‌الیه شمالی شهر تهران قرار دارد.
  این منطقه از شمال به رشته کوه البرز،
  از غرب به رودخانه درکه، از جنوب به بزرگراه‌های شهید چمران و آیت‌الله صدر
  و از شرق به جاده لشکرک و پارک جنگلی قوچک محدود می‌شود.
  شهرداری منطقه یک دارای 10 ناح

  دانلود نقشه اتوکد منطقه 1 تهران 
  تکلا چیست؟  
  تکلا استراکچرز یا همان xsteelبرنامه ای است برای تولید و ایجاد نقشه های شاپ دراوینگ. بعد از اینکه واحد طراحی نقشه های محاسباتی خودش رو که اتوکد هستن تکمیل میکنه اون رو به واحد شاپ دراوینگ میده تا با تهیه مدل سه بعدی و گرفتن خروجی های دو بعدی از اونها نقشه های اجرایی قطعات مختلف سازه رو اماده کنه و برای ساخت به کارخانه ساخت تحویل میده بعد از ساخته شدن قطعات اصلی مثل تیر و ستون و... اونها رو جهت نصب به محل سایت میبرن .
   
  تکلا برنامه ای هست که نقشه های

  تکلا چیست؟  
  نقشه های کامل اتوکدی طراحی معماری کتابخانه  
  در این مجموعه پنج طرح کامل طراحی معماری  کتابخانه با نقشه های اتوکد پلان، نما و برش  و برخی جزئیات دیگر ارائه شده است. نقشه ها همراه با مبلمان فضا و تفکیک عملکرد فضاها ارائه شده اند. موضوع طرح کتابخانه به عنوان یک طراحی عملکردی، ویژگی های خاص خود را دارد که این مجموعه با معرفی نقشه های کامل از نمونه های خوب طراحی کتابخانه کمک شایانی به طراحان کتابخانه می نماید.فایل با فرمت DWG ارائه شده و با اتوکد 2004 و یا بالاتر

  نقشه های کامل اتوکدی طراحی معماری کتابخانه 
  نقشه های کامل اتوکدی طراحی معماری کتابخانه  
  در این مجموعه پنج طرح کامل طراحی معماری  کتابخانه با نقشه های اتوکد پلان، نما و برش  و برخی جزئیات دیگر ارائه شده است. نقشه ها همراه با مبلمان فضا و تفکیک عملکرد فضاها ارائه شده اند. موضوع طرح کتابخانه به عنوان یک طراحی عملکردی، ویژگی های خاص خود را دارد که این مجموعه با معرفی نقشه های کامل از نمونه های خوب طراحی کتابخانه کمک شایانی به طراحان کتابخانه می نماید.فایل با فرمت DWG ارائه شده و با اتوکد 2004 و یا بالاتر

  نقشه های کامل اتوکدی طراحی معماری کتابخانه 
  دوره جامع اتوکد در گلشهر کرج  
  آکادمی فنی مهندسی دوره جامع اتوکد در گلشهر کرج
  نوآوران برگزارمیکند : دوره جامع  اتوکد دوبعدی و سه بعدی
  حرفه ای بیاموزید ودربازار کار عملکردی تخصصی داشته باشید
  با سر فصل استاندارد
  تلفن  : 34577884
  فکس :34529570
  ایمیل : noavaran_Technical@yahoo.com
  آدرس : ابتدای 45 متری گلشهر –پایین تر از بازار علی –روبروی بانک تجارت

  دوره جامع اتوکد در گلشهر کرج 
  دوره جامع اتوکد در گلشهر کرج  
  آموزش به روش نوین
  تحولی در آموزش
  فرصت ثبت نام محدود است
  کیفیت آموزشی را هنوز حفظ کرده ایم
  تخصصی اتوکد
  برخی سرفصل ها (آشنایی با تکنیک های پیشرفته و سیستم های مدیریت نقشه ها در اتوکدو مدیریت پروژه های معماری در شیت بندی و Reference ها،آشنایی با نکات ریز و دستورات خاص و نقش آنها در مدیریت ترسیمات ،نکات پیشرفته مربوط به بلوک ها،چند خطی ها،شیت بندی،و تنظیمات فضای کاغذ و چاپ،استفاده از فایلهای تصویری و سایر ارجاعها،نحوه ترسیم نقشه های معماری جهت تکم

  دوره جامع اتوکد در گلشهر کرج 
  دانلود نقشه موتور خانه  
  نقشه موتور خانه
  پروژه نقشه موتورخانه با اتوکد

  دسته بندی
  مکانیک

  فرمت فایل
  dwg

  حجم فایل
  263 کیلو بایت

  تعداد صفحات فایل
  4


  دریافت فایل  فروشنده فایل
  کد کاربری 9
  تمام فایل ها  در این محصول نقشه کامل موتورخانه با نرم افزار اتوکد قرار داده شده است
   

  نقشه موتورخانهنقشه اتوکد موتورخانهموتورخانهتاسیساتاجزای موتورخانهتاسیسات ساختمانیپلان موتورخانه

  دانلود نقشه موتور خانه 
  بیمه عمر و سرمایه گذاری آرمان به زبان ساده  
  یانور
  بیمه ی عمر و سرمایه گذاری آرمان به زبان ساده
  در این بخش از مطالب میخواهم در مورد موضوع فوق که خیلی از هموطنان عزیز ابهاماتی را دارند و سوالات زیادی می شود و در آخر عرض می نمایند که زیاد متوجه نشدیم و هر طور صلاح است آنرا انجام دهیدبیمه آرمان-آذراهر

  بیمه عمر و سرمایه گذاری آرمان به زبان ساده 
    

  فروشگاه

  لینک عضویت در کانال تلگرام

  عضویت در گروه تلگرام جوک کلیپ عکس


  کانال تلگرام  جدیدترین مطالب

  خرید مستقیم فرش از کارخانه !!
  تفاوت قیمت با فروشگاه های سطح شهر 30 الی 50%