• 200 عکس پروفایل
 • بلوگل

  تمامی اطلاعات, خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و بلوگل هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
  تولبار و نحوه استفاده از آن

  تبلیغات

  خیریه مهربانه

  خیریه مهربانه

  پست ثابت

  همت 110

  تبلیغات

  همت 110  

  قیمت بروز تیرآهن

  علت نامگذاری تیرآهن  
  تيرآهن اساسی‌ترین پروفیل ساختمانی است که بعضاً در پروژه‌های صنعتی نیز کاربرد دارد.
  تيرآهن به سه صورت یافت می‌شود:
  تيرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)
  تيرآهن INP (استاندارد چین و روسیه)
  تيرآهن IPB (بال پهن)
  تيرآهن IPE و INP به ارتفاع ۸۰–۶۰۰ میلیمتر و تيرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰–۱۰۰۰ میلیمتر تولید می‌شود. کاربرد تيرآهن در ساختمان به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف‌ها و پل‌های لانه زنبوری استفاده می‌شود.
  تيرآهن IPE
  این تيرآهن معمولی و استا

  علت نامگذاری تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قيمت بروز تيرآهن مورخ 95/03/06
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2470000
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2080000
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2090000
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آریان فولاد
  شاخه
   2300000
  پول پیش

  12
  14
  1

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قيمت بروز تيرآهن مورخ 95/03/24
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2380000
  15100
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  2320000
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2070000
  -
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آریان

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قيمت بروز تيرآهن مورخ 95/03/26
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2380000
  15100
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2070000
  16900
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2090000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آریان

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قيمت بروز تيرآهن مورخ 95/03/09
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  18200
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2430000
  15600
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2090000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آریان

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قيمت بروز تيرآهن مورخ 95/03/20
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2320000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2400000
  15450
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  2350000
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2090000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2090000
  17150
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2090000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آری

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قيمت بروز تيرآهن مورخ 95/03/17
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2410000
  15450
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  2350000
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2090000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2080000
  17150
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2090000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آری

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قيمت بروز تيرآهن مورخ 95/03/22
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2370000
  15200
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  2350000
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2070000
  17150
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آری

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قيمت بروز تيرآهن مورخ 95/03/23
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2370000
  15200
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  2350000
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2070000
  17150
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آری

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن نرمال  
   
   
  دریافت  قيمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  ساخت و نصب اسکلتهای فلزی و سوله
  پخش مستقیم تيرآهن و هاش
  قيمت تيرآهن نرمال

  ردیفسایزاستانداردکارخانهواحد قيمت(کیلو)نحوه پرداخت
  5
  12
  IPE
  ذوب آهن
  -
  پول پیش

  7
  14
  IPE
  ذوب آهن
  -
  پول پیش

  8
  16
  IPE
  ذوب آهن
  -
  پول پیش

  9
  18
  IPE
  ذوب آهن
  14300
  پول پیش

  10
  20
  IPE
  ذوب آهن
  16200
  پول پیش

  11
  22
  IPE
  ذوب آهن
  16200
  پول پیش

  12
  24
  IPE
  ذوب آهن
  16200
  پول پیش

  13
  27
  IPE
  ذوب آهن
  16300
  پول پیش

  14
  30
  IPE
  ذوب آهن
  18100
   پول پیش

  قیمت بروز تیرآهن نرمال 
  معرفی انواع سرورهای شرکت HP  
  سرور dl380 g8,قيمت سرور hp dl380p g8,خرید سرور hp dl380 g8,فروش سرور hp dl380 g8, سرور hp dl380 g8,سرور hp proliant dl380 g8,مشخصات سرور hp dl380 g8,سرور dl380 g9 ,سرور hp dl380 g9,مشخصات سرور dl380 g9,سرور hp proliant dl380 g9,قيمت سرور hp dl380 g9 ,مشخصات سرور hp dl380 g9,خرید سرور hp dl380 g9,فروش سرور hp dl380 g9,سرور dl380 hp, سرور hp dl380 g9,قيمت سرور hp dl380 g9,مشخصات سرور hp dl380 g9,قيمت سرور hp dl380p g8 ,قيمت سرور hp dl380 g6,قيمت سرور hp dl380,خرید سرور hp dl380 g8,خرید سرور hp dl380 g9, فروش سرور hp dl380,سرور hp dl380 g9,قيمت سرور hp dl380 g9,مشخصات سرور hp dl380 g9, سرور hp

  معرفی انواع سرورهای شرکت HP 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قيمت تيرآهن 95/03/03

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2480000
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  2280000
  پول پیش

  8
  14
  140
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  پول پیش

  9
  14
  136.5
  IPE
  ناب تبریز12 متری
  شاخه
  2080000
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2090000
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آریان فولاد
  شاخه
   2280000
  پول پیش

  12


  قیمت بروز تیرآهن 
  در پی بروز حوادث ناگوار نیجریه ظریف با همتای نیجریه‌ای خود تماس تلفنی برقرار کرد  
  در پی بروز حوادث ناگوار نیجریه که طی آن تعدادی از مسلمانان این کشور کشته و مجروح شدند، وزیر امور خارجه کشورمان با همتای نیجریه‌ای خود تماس تلفنی برقرار کرد.لینک منبع و پست :در پی بروز حوادث ناگوار نیجریه ظریف با همتای نیجریه‌ای خود تماس تلفنی برقرار کردhttp://www.yjc.ir/fa/news/5425136/در-پی-بروز-حوادث-ناگوار-نیجریه-ظریف-با-همتای-نیجریه‌ای-خود-تماس-تلفنی-برقرار-کرد1395

  در پی بروز حوادث ناگوار نیجریه ظریف با همتای نیجریه‌ای خود تماس تلفنی برقرار کرد 
  در پی بروز حوادث ناگوار نیجریه ظریف با همتای نیجریه‌ای خود تماس تلفنی برقرار کرد  
  در پی بروز حوادث ناگوار نیجریه که طی آن تعدادی از مسلمانان این کشور کشته و مجروح شدند، وزیر امور خارجه کشورمان با همتای نیجریه‌ای خود تماس تلفنی برقرار کرد.لینک منبع و پست :در پی بروز حوادث ناگوار نیجریه ظریف با همتای نیجریه‌ای خود تماس تلفنی برقرار کردhttp://www.yjc.ir/fa/news/5425134/در-پی-بروز-حوادث-ناگوار-نیجریه-ظریف-با-همتای-نیجریه‌ای-خود-تماس-تلفنی-برقرار-کرد1395

  در پی بروز حوادث ناگوار نیجریه ظریف با همتای نیجریه‌ای خود تماس تلفنی برقرار کرد 
  قیمت بروز تیرآهن ذوب اصفهان  
   برای دیدن تمامی قيمت ها روز تيرآهن اینجاکلیک کنید


  ردیف
  سایز
  حالت
  نوع
  بنگاه
   قيمت (ریال)

   
  12
  12متری
  متری

  ذوب آهن
  2290000

   
  12
  12متری
  متری

  ترک
  -

   1
  14
  12متری
   
  متری
   

  ذوب آهن
  2370000

   ترک
  1960000

  2
  16
   12متری

  متری
  ذوب آهن
  2880000

   3

   18
  12متری
   متری
  ذوب آهن
  3470000

   4
  20
  12متری
   متری
  ذوب آهن
  6170000

  کره
  4330000

   5
  22
  12متری
  متری
   ذوب آهن
  7140000

  کره
  5530000

   6
  24
   12متری
  متری
   ذوب آهن
  8520000

  کره
  -

   7
  27
  12متری
  متری
  ذوب آهن
  9820000

         کره
  -

  8
  30
  12متری
  متری
      ذوب آهن
  11840000

    کره
  -


   

  قیمت بروز تیرآهن ذوب اصفهان 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قيمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قيمت تيرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  -
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2380000
  14900
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2070000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE


  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قيمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قيمت تيرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1600000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2290000
  -
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2400000
  15120
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبر

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قيمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قيمت تيرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  -
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2350000
  15150
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبر

  قیمت بروز تیرآهن 
  تحلیل بوکس ایران  
  اخبارها عکس های بروز بوکس ایرن را با وبلاگboxingolympicoتجربه کنید .
  احسان روزبهانی تنهاسهمیه گیر بوکس ایران میباشد .
    چه کسی موظف میباشد چه کسی جواب گو افد شدید فدراسیون ایران در گرفتن سهمیه المپیک میباشد
     چه کسی مقصر است
  1-مربی
  2-کادرفنی
  3-فدراسیون
  4-عدم حضور بوکسر در تمرینات سخت
  همه ی این دلایل باعث بروز این مشکل میباشد
  برسی میشود
  ا-ا.مربی مربی های خوبی درایران هستند اما بایدهمه ی ان ها به علم بروز ورزش جهانی المپیکی اشنا شوندتابه بوکسور ها م

  تحلیل بوکس ایران 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قيمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قيمت تيرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  17800
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2380000
  15000
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  ت

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قيمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قيمت تيرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  17800
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2350000
  15000
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  ت

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قيمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قيمت تيرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1600000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  17800
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2390000
  15000
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  ت

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قيمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قيمت تيرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  17800
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2370000
  15000
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  ت

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قيمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قيمت تيرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قيمتقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  17800
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2370000
  15000
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  ت

  قیمت بروز تیرآهن 
  کتاب سرطان پروستات  
   
  پروستاتکتاب سرطان پروستات
  بخشی از محتوای کتاب:سرطان پروستات عبارت است از وجود سلولهای سرطانی در پروستات که می‌تواند باعث انسداد در دستگاه ادراری یا متاستاز به سایر اعضاء بدن شود. علت آن دقیقا مشخص نیست. اما زمینه ژنتیکی (سیاه پوستان آمریکا بیشتر مبتلا می‌شوند)، عوامل هورمونی (شانس بروز سرطان پروستات با گذشت سن بالا می‌رود و ممکن است به علت تغییرات هورمونی حاصله نظیر کم شدن مقدار آندرسترون و یا افزایش مقادیر سرمی استروژن و استرادیول با

  کتاب سرطان پروستات 
  همسایه های ایران بنزین را چندمی خرند  
  افت شدید قيمت نفت در هفته‌های گذشته یک سئوال تکراری را بازهم بر سر زبان‌ها انداخت، این‌که با وجود افت قيمت نفت تا این سطح، آیا قيمت بنزین نباید تغییر کند؟
    این سئوال در حالی مطرح می‌شود که با توجه به اظهارات چندی پیش وزیر نفت درباره تنوع‌بخشی‌ به خدمات جایگاه‌های سوخت و برندسازی، شائبه افزایش احتمالی قيمت هم مطرح شده بود که خیلی زود از سوی مسئولان وزارت نفت تکذیب شد.بروز نویسان

  همسایه های ایران بنزین را چندمی خرند 
  همسایه های ایران بنزین را چندمی خرند  
  افت شدید قيمت نفت در هفته‌های گذشته یک سئوال تکراری را بازهم بر سر زبان‌ها انداخت، این‌که با وجود افت قيمت نفت تا این سطح، آیا قيمت بنزین نباید تغییر کند؟
    این سئوال در حالی مطرح می‌شود که با توجه به اظهارات چندی پیش وزیر نفت درباره تنوع‌بخشی‌ به خدمات جایگاه‌های سوخت و برندسازی، شائبه افزایش احتمالی قيمت هم مطرح شده بود که خیلی زود از سوی مسئولان وزارت نفت تکذیب شد.بروز نویسان

  همسایه های ایران بنزین را چندمی خرند 
  قیمت انواع قیسی در بازار  
  قيمت انواع قیسی در بازار


  قیسی  با توجه به نوع میوه و نحوه خشک شدن آن با قيمت های مختلف در بازار های ایران عرضه می گردد.
  زردآلو منبع غنی بتاکاروتن است. لذا در تقویت بینایی چشم ، جلوگیری از بروز
  بیماری های قلبی و آب مروارید موثر است. زردآلو حاوی فیبرهای محلول در آب
  است. مطالعات نشان می دهد مصرف فیبرهای محلول باعث حفظ قند خون در مقدار
  طبیعی و کاهش کلسترول خون می شود. فیبر موجود در زردآلو از بروز یبوست و
  بیماری های

  قیمت انواع قیسی در بازار 
  قیمت بروز ورق سیاه st 52  
  قيمت بروز ورق سیاه st 52

  ردیفضخامتابعادکارخانهقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  3
  1.5*6
  فولادمبارکه
  -21500
  20200
  پول پیش

  2
  4
  1.5*6
  فولادمبارکه
  21500
  20200
  پول پیش

  3
  5
  1.5*6
  فولادمبارکه
  -
  21000
  پول پیش

  4
  6
  1.5*6
  فولادمبارکه
  21500
  20500
   پول پیش

  5
  8
  1.5*6
  فولادمبارکه
  -
  20700
  پول پیش

  6
  10
  1.5*6
  فولادمبارکه
  21500
  20200
  پول پیش

  7
  12
  1.25
  فولادمبارکه
  -
  20000
  پول پیش

  8
  12
  1.5*6
  فولادمبارکه
  21500
  20000
  پول پیش

  9
  15
  1.25
  فولادمبارکه
  -
  20000
  پول پیش

  10
  15
  1.5*6
  فولادمبارکه
  21500
  20000
  پول پیش

  قیمت بروز ورق سیاه st 52 
  قیمت بروز ورق اکسین اهواز  
  قيمت بروز ورق اکسین اهواز 95/02/25

  ردیفضخامتسایزکارخانهقيمت بنگاهقيمت کارخانهنحوه پرداخت
   
  10
  2*6
  اکسین اهواز
  18900
  18100
  پول پیش

  1
  20
  2*6
  اکسین اهواز
  17250
  16500
  پول پیش

  2
  20
  1.5
  کاویان
  17300
   
  پول پیش

  3
  25
  2*6
  اکسین
  17250
  16400
   پول پیش

  4
  25
  1.5
  کاویان
  17300
  -
  پول پیش

  5
  30
  2*6
  اکسین
  17150
  16400
  پول پیش

  6
  35
  2*6
  اکسین
  17100
  16400
  پول پیش

  7
  40
  2*6
  اکسین
  17000
  16400
  پول پیش

  8
  45
  2*6
  اکسین
  -
  16400
  پول پیش

  قیمت بروز ورق اکسین اهواز 
  ساختمان میکروسکوپ  
  موهای بلند خانم ها رشد نمی کند. هیچ یک از این دو باور صحت نداشته و مبنای علمی ندارد.البته لازم به ذکر است که همه خانم هایی که با شکایت کم پشتی موهای سر برای کاشت مو به مطب مراجعه می کنند وا\nجد شرایط سینوس و بروز سینوزیت در فرد می شود ضمن اینکه \nسینوزیت هم می تواند عامل تشدید کننده این بیماری باشد و باید گفت اثرات متقابلی دارند همچنین آلرژی در فرد نیز می تواند از عوامل بروز سینوزیت در فرد باشد ‘

  ساختمان میکروسکوپ 
  ألیس الصبح بقریب؟!  
  بسم الله
  اگر انسان از غروب آفتاب تا قبل از طلوع فجر، تمام مدت و هر لحظه و دم به دم، خدا را بخواند تا روز شود و از شب ماندگی رها شود،
  اما باز هم حرکتی رو به جلو و صبح شدن را نخواهد توانست که ببیند!
  این خاصیت شب است که در عین حرکت، هیچ حس جلو رفتنی به تو نمی دهد!
  اما آیا واقعا به صبح نزدیک نمی شود؟!
  پس هر وقت حس کردی، ایستاده ای در عین اینکه می دانی سعی داری بروی و ننشسته ای، بدان اوضاع شب است...
  خدایا، ما غیر از تواصی و تذکر به خودمان چیزی نداریم.....
  مگر

  ألیس الصبح بقریب؟! 
  بازار | Market | نرخ ارز | قیمت سکه | قیمت طلا | قیمت خودرو | قیمت موبایل | قیمت ارز  
   
   
  بازار - Marketقيمت دلار | قيمت طلا | قيمت سکه | قيمت ارزطلا,طلاوجواهر,دلار,سکه,ارز,قيمت طلا,قيمت سکه,قيمت ارز,قيمت زنده طلا,قيمت امروز دلار,قيمت طلا و سکه,قيمت طلاوارز,قيمت سکه و ارز,نرخ ارز,پیامک قيمت ها,پیامک نرخ ها ...لیست قيمت گوشی موبایللیست قيمت گوشی موبایل. ... کاردین وان‌ پلاس میزو ایکس تاچ. برای مرتب سازی بر اساس محبوبیت ،عنوان و قيمت روی عنوان ستون کلیک کنید. کد قيمت گوشی موبایل ...قيمت خودرو , قيمت ماشین, قيمت اتومبیل - Car.irقيمت


  بازار | Market | نرخ ارز | قیمت سکه | قیمت طلا | قیمت خودرو | قیمت موبایل | قیمت ارز 
  لیست قیمت گوشی موبایل (7اردیبهشت)  
  لیست قيمت واقعی و بروز انواع گوشی موبایل (اسمارت‌فون)؛ قيمت انواع گوشی‌های نوکیا، سامسونگ، سونی، اپل، اچ تی سی، ال جی، هواوی، آلکاتل، موتورولا، پرستیژیو، لنوو، زد تی ای، اسمارت، بلک بری، کت و شیائومی.
   نکته های کلی:
  1. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قيمت و ... در لیست های زیر مشاهده کردید یا به دنبال قيمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
  2. در صورتی که قصد خرید گوشی موبایل دارید، توصیه می کنیم «بهترین گوشی های پیشنهاد

  لیست قیمت گوشی موبایل (7اردیبهشت) 
  چه کسانی نباید بوتاکس کنند؟  
  شکل ظاهری، علت و همینطور شدت بروز در شخص می تواند درمان متفاوتی نسبت به سایر آلرژی ها داشته باشد. اما در ابتدا بایستی ماده حساسیت زا شناسایی شود ‘ ‘* علت بروز آلرژیآلرژی یا حساسیت در اثر تماس با ماده ‘یکی از مهمترین عواملی که موجب خون دماغ شدن می شود ضربات شدیدی است که بر روی بینی وارد می \nشود مثل ضربه به بینی به هنگام بازی یا انجام ورزش های مختلف همچنین خشکی مخاط بینی در فصل زمستان و تابستان و

  چه کسانی نباید بوتاکس کنند؟ 
  بسته شامل بروز رسانی برای تمامی سرور های G5 تا G9  
  دوستان جدیدترین نسخه HP SPP منتشر شد.این بسته شامل بروز رسانی برای تمامی سرور های G5 تا G9 این شرکت هست.سری های BL/ML/DL /SL هست.ظرفیت فایل iso 5.74GB هست که روی DVD  استاندارد نمیشه رایت کرد. http://h17007.www1.hp.com/us/en/enterprise/servers/products/service_pack/spp/index.aspx منبع کانال  HP Solutions

  بسته شامل بروز رسانی برای تمامی سرور های G5 تا G9 
  عوامل خطر برای بروز کمردرد در ورزشکاران  
   
  بر اساس نتایج مطالعات همه گیرشناسی، بسیاری از عوامل شخصی، روانشناختی و وابسته به شغل به عنوان عوامل خطر برای بروز حمله کمردرد شناخته شده است. از بین عوامل خطر وابسته به شغل ارتباط نزدیکی بین آسیب های کمر و تلاش های زیاد با تمام توان، وضعیت های ناصحیح و ویبریشن مشاهده شده است. اگرچه در این تحقیقات هدف مطالعه بر جامعه ورزشکاران نبوده است اما به نظر می رسد که ترکیبی از عوامل وابسته به شغل می تواند با بروز کمردرد در ورزشکاران مرتبط باشد چرا که

  عوامل خطر برای بروز کمردرد در ورزشکاران 
  ایمان خالدی مدیر وبلاگ شرجی دیر  
  سلام دوستان 
  ببخشید خیلی وقت ها است که وبلاگم بروز نکردم.بخاطر مشکلاتی نتونستم.از الان میخواهم هفته ای یکبار وبلاگم بروز کنم.ببخشید
   
  imankhaledi         اینستگرام من 
  dayyer.blogfa        اینستگرام من 
  09176668135    واتس آپ و تلگرام
  09376665625      واتس آپ و تلگرام
  dayyer92@gmail.com
   
   

  ایمان خالدی مدیر وبلاگ شرجی دیر 
  ویندوز ۱۰ برای ایکس باکس وان تا دو هفته دیگر منتشر خواهد شد  
  به نظر می رسد که رویای یک پلفرم برای تمامی گجت ها ، در حال محقق شدن است و این به لطف ویندوز ۱۰ مایکروسافت فراهم شده.ویندوز ۱۰ سیستم عاملی برای تمام ابزارهاست ، از موبایل و تبلت و لپ تاپ گرفته تا حتی کنسول بازی ایکس باکس !
  فیل اسپنسر، مدیر بخش ایکس باکس، امروز اعلام کرد که تجربه جدید ایکس باکس وان (داشبورد جدید و محیطی به مانند ویندوز ۱۰) در تاریخ ۲۱ آبان برای تمامی کاربران ایکس باکس وان منتشر می شود، یعنی تنها دو هفته دیگر.
  این تجربه جدید ایکس ب

  ویندوز ۱۰ برای ایکس باکس وان تا دو هفته دیگر منتشر خواهد شد 
    

  فروشگاه

  لینک عضویت در کانال تلگرام

  عضویت در گروه تلگرام جوک کلیپ عکس


  کانال تلگرام  جدیدترین مطالب

  خرید مستقیم فرش از کارخانه !!
  تفاوت قیمت با فروشگاه های سطح شهر 30 الی 50%