منـــ یهـــ دخترمـــــ...با تلنگری باران میشوم...با فریادی می شکنمــــــــــ↯زورم بہ تنها چیزی که مۍ رســــــــــد بغــض لعنتیهـــهنوزهم با مداد رنگی خانه رویاهایم را به تصویر میکشمــــــمن دخترم پراز راااز....هرگز مرا نخواهی دانست!هرگز سرچشمه اشکهایم را نمیابی!عاشقـ لوس شدنام قهــــــــــر کردنام حـســـود شـــدنامـــــ ...دختروونگی هامو با هیچ چی تو دنیا عوض نمیــــ کنمــــــــــ!دنیای دخترونه رو فقط یه دختر میـــتونه لمــــــــــس

منـــ یهـــ دخترمـــــ