بسم الله
الرحمن الرحیم 
محمد کافرینش هست خاکش              هزاران آفرین برجان پاکش
چراغ افروز چشم اهل بینش                تراز کارگاه آفرینش
سپاس و حمد خدای را برنعمت با
عظمت وجودمحمد(ص) و آل طاهرینش که ذات اقدس او و بعثتش را جهت هدایت عالمیان
برمامنت نهاد؛نعمتی که امت های گذشته از آن بی بهره بودند،این حقیقت واقعیت را به
ماارزانی داشت.باقدرتی که از چیزی هرچند بزرگ باشد،ناتوان نیست.و چیزی از دید آن
قدرت نمی رهد،اگرچه کوچک و ریز باشد و ب

پیام تبریک بمناسبت 17ربیع الاول ولادت حضرت محمد(ص) و امام جعفرصادق(ع)