• 200 عکس پروفایل
 • بلوگل

  تمامی اطلاعات, خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و بلوگل هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
  تولبار و نحوه استفاده از آن

  تبلیغات

  خیریه مهربانه

  خیریه مهربانه

  پست ثابت

  همت 110

  تبلیغات

  همت 110  

  تابعی بنویسید که دو عدد از ورودی دریافت کند که اولی را به توان دومی برساند در c

   
  تمرین های برنامه نویسی پیشرفته دو مبحث رشته ها - روز دوشنبه 9 اردی بهشت 1- تابعي بنويسيد که رشته ای را بگیرد  و هر حرف بزرگ آنرا دو بار تکرار کند و رشته جدید را برگرداند  مثلا bAHdE   را بگیرد و رشته bAAHHdEE  را برگراند2-تابعي بنويسيد که رشته ای را بگیرد و به جای هر حرف کوچک آن حرف معادل بزرگ آن را قرار دهد و آنرا برگرداند3- تابعي بنويسيد که رشته ای را بگیرد و آنرا به دو رشته شامل حروف بزرگ و حروف کوچک تفکیک کند و آن دو رشته را برگرداند4- تابعي بنويسيد ک

   
  تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )  
  سوالات تئوری برای اولين جلسه بعد از تعطیلات عید :
   
  دانشجویان برای کار عملی لازم است 5 سوال از همین سوالات  را انتخاب کرده و به صورت عملی در محیط C++ نوشته و پس از اطمینان از صحت  هر برنامه آنرا را با شماره خودش ذخیره کنند و همه فایل ها را در یک پوشه قرار دهند  و پوشه بیچاره را فشرده کرده و به صورت ایمیل ارسال نمایند
   
  به فایل های ارسالی مشابه هم نمره صفر تعلق می گیرد
   
  1-تابعي بنويسيد   كه  یك عدد بگیرد و   عدد اول بعد از آن و عدد اول قبل از آن را 

  تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد ) 
  تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )  
  دانشجویان سوالات زیر  ( فقط سوالات ستاره دار)  را برای روز شنبه 8 خرداد حل کرده و همراه بیاورند
   
  1- یک کلاس بنويسيد که نام یک نفر را به عنوان پارامتر بگیرد  و در فایل رکورد دار (new.dat ) شامل فیلدهای  نام- معدل – تلفن  جستجو کند  و اگر نام او در فایل وجود دارد مشخصات او را چاپ نماید وگرنه بنویسد که وجود ندارد .
  2-
  الف- یک کلاس بنويسيد که  مشخصات دانش آموزان کلاس الف را در فایل  رکورد دار  class1.dat  و مشخصات دانش آموزان کلاس  ب  را در فایل class2.dat  ذخیره ن

  تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد ) 
  انتخاب  
  پیش هم بزرگ شده بودند. هر کدام انتخاب کردند. اولي دستمال سفید را و دومی خاک را. اولي خیلی زود رشد کرد و در بهترین مکان بود و دومی همچنان زیر خاک و در حال سختی کشیدن. چند روز گذشت اولي زیر چرخ ماشین ها بود و دومی زیر چرخ آسیاب. اولي سبزه ی فراموش شده گشت و دومی برکت شد.

  انتخاب 
  تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )  
  1-تابعي بنويسيد که آرایه ای 10*10 را بگیرد و عناصر آن را در یک آرایه 100 خانه ای بگذارد و آرایه را برگرداند
  2- تابعي بنويسيد که آرایه ای100  خانه ای را بگیرد و عناصر آن را در یک آرایه 10*10   بگذارد و آرایه را برگرداند
  3- تابعي بنويسيد که آرایه ای 10*10  و نیز عدد N   را بگیرد و سطر N  ام آن را مرتب کند و آرایه را برگرداند
  4- تابعي بنويسيد که آرایه ای 10*10 را بگیرد و بزرگترین و کوچکترین عضو ان را برگرداند
  5- تابعي بنويسيد که آرایه ای 10*10 را بگیرد و اعداد اول موجود

  تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد ) 
  تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )  
  1-یک کلاس بنويسيد که بتواند دو یا سه پارامتر بگیرد
  -اگر دو پارا متر گرفت اعداد اول بین آنها را چاپ کند
  - اگر سه پارامتر گرفت جمع ارقام کل آن سه عدد را چاپ کند
  2-یک کلاس بنويسيد که
                  - اگر یک رشته گرفت حرف اول و آخر آن را جابجا کند
                  -اگر یک آرایه ده عضوی گرفت آرایه بی چاره را مرتب کند
                  - نتایج را چاپ کند
  3-یک کلاس بنويسيد که سه عدد به صورت پارامتر  دريافت کند (مقدار اختیاری برای عدد اول 1000 و برای عدد دوم 100

  تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )  
  تمرین های روز 26 فروردین  
  1- برنامه ای بنويسيد که   30 عدد صحیح را بخواند  و در آرایه ای قرار دهد سپس  عددN را بخواند  و اعداد بزرگتر از N را بنویسد 2- برنامه ای بنويسيد که  50 عدد را بخواند و در آرایه ای قرار دهد سپس عدد N را بخواند و عناصری از آرایه را چاپ کند که تعداد رقم هایشان با  تعداد رقم های N  برابر است3- برنامه ای بنويسيد كه آرایه ای شامل 100 عدد تصادفی كمتر از 1000 تولید كند و سپس اعداد خانه هایی را چاپ كند كه در آن اعداد رقم زوجی وجود ندارد (همه رقم هایشان فرد هستند )4- بر

  تمرین های روز 26 فروردین  
   
  تمرین های برنامه نویسی پیشرفته 2 - تحویل روز دو شنبه 16 اردی بهشت 1- تابعي بنويسيد که دو رشته را بگیرد و حروف آخر آنها را با هم جابجا کند و سپس دو رشته را برگرداند2- تابعي بنويسيد که دو رشته را بگیرد و و رشته طولانی تر را برگرداند3- تابعي بنويسيد که یک رشته را بگیرد وبه جای هر حرف آن حرف بعد از آن را قرار دهد و رشته جدید را برگرداند4-تابعي بنويسيد که یک رشته را بگیرد و اگر در آن حرف تکراری هست  1 وگرنه 0 برگرداند5- تابعي بنويسيد که یک رشته بگیرد و اگر د

   
  اعتقاد به خدا با زبان بچه گانه  
  گفت و گوی دو جنین تو رحم مادر....!!!
  اولي میگه تو به زندگی بعد زایمان اعتقاد داری؟دومی: آره حتما. یه جایی هست که می تونیم راه بریم شاید با دهن چیزی بخوریماولي: امکان نداره. ما با جفت تعذیه می شیم. طنابشم انقد کوتاهه که به بیرون نمی رسه. اصلا اگه دنیای دیگه هم هست چرا کسی تاحالا از اونجا نیومده بهمون نشونه بده.دومی: شاید مادرمونم ببینیماولي: مگه تو به مامان اعتقاد داری؟ اگه هست پس چرا نمی بینیمشدومی: به نظرم مامان همه جا هست. دور تا دورمونه.اولي: من م

  اعتقاد به خدا با زبان بچه گانه 
  کد برنامه ی به توان رساندن با تابع بازگشتی به زبان ++C  
  برنامه ای بنويسيد که اعداد M و N را دريافت کند و عدد N را به توان M برساند و نمایش دهد.
   
  به طور مثال ، اگر مقدار N ، عدد 2 باشد و مقدار M ، عدد 3 باشد ، خروجی این برنامه این است: 8
   
   
  کد این برنامه:
  long power(int n , int m){
  int a;
  a = n;
  if(m == 0){ return 1; }
  else if( m != 0 ){
  for(int i = 0; i < m - 1; i++) n *= a;
  return n;
  }
  }
  int main(){
  int m , n;
  cin >> n >> m;
  cout

  کد برنامه ی به توان رساندن با تابع بازگشتی به زبان ++C 
  کد برنامه ی به توان رساندن با تابع بازگشتی به زبان C++  
  برنامه ای بنويسيد که اعداد M و N را دريافت کند و عدد N را به توان M برساند و نمایش دهد.
   
  به طور مثال ، اگر مقدار N ، عدد 2 باشد و مقدار M ، عدد 3 باشد ، خروجی این برنامه این است: 8
   
   
  کد این برنامه:
  long power(int n , int m){
  int a;
  a = n;
  if(m == 0){ return 1; }
  else if( m != 0 ){
  for(int i = 0; i < m - 1; i++) n *= a;
  return n;
  }
  }
  int main(){
  int m , n;
  cin >> n >> m;
  cout

  کد برنامه ی به توان رساندن با تابع بازگشتی به زبان C++ 
  کد برنامه ی به توان رساندن با تابع بازگشتی به زبان ++C  
  برنامه ای بنويسيد که اعداد M و N را دريافت کند و عدد N را به توان M برساند و نمایش دهد.
   
  به طور مثال ، اگر مقدار N ، عدد 2 باشد و مقدار M ، عدد 3 باشد ، خروجی این برنامه این است: 8
   
   
  کد این برنامه:
  long power(int n , int m){    int a;    a = n;    if(m == 0){ return 1; }    else if( m != 0 ){    for(int i = 0; i < m - 1; i++) n *= a;    return n;    }}int main(){    int m , n;    cin >> n >> m;    cout

  کد برنامه ی به توان رساندن با تابع بازگشتی به زبان ++C 
  پیدا کردن آخرین id ثبت شده در دیتابیس(php)  
       خیلی وقتا پیش اومده که خواستید چیزی رو از دیتابیستون (mysql database) فراخوانی کنید ولی تعداد دقیق اون ورودي ها یه عدد مجهول بوده و اگر میخواستید یه تابعي بنويسيد که اینکار رو بکنه خیلی دردسر داره...
       خب جالبه که بگم یه تابعي در php وجود دارد که همین کار رو براتون انجام میده...این طابع یکی از پرکاربردترین تابع هاست که با اون + حلقه های تکرار میتوان به عنوان مثال مطالب سایت رو فراخوانی کرد...این تابع به روش زیر عمل میکند...
  $connect = mysql_connect("localhost","datab

  پیدا کردن آخرین id ثبت شده در دیتابیس(php) 
   
  تمرین های حل کردنی برای روز سه شنبه 28 اردی بهشت
  ضمنا  جریمه های این هفته نصف شده است - آزمون از قسمت کلاس ها برگزار می گردد 
  نمره کمتر از 12 = حذف 
   
  1-یک کلاس بنويسيد که بتواند دو یا سه پارامتر بگیرد
  -اگر دو پارا متر گرفت اعداد اول بین آنها را چاپ کند
  - اگر سه پارامتر گرفت جمع ارقام کل آن سه عدد را چاپ کند
  2-یک کلاس بنويسيد که
                  - اگر یک رشته گرفت حرف اول و آخر آن را جابجا کند
                  -اگر یک آرایه ده عضوی گرفت آرایه بی چاره را م

   
  مرسی که دوسم داری  
   تست هووووووووش هر کی جواب نده خره :)) یک معمای خیلی جالب
  :سه تابچه توخونه بودن ; اولي عشق نام داشت ,, دومی محبت نام داشت ،، وسومی
  دوستت دارم بود . . یک روز پدرشان عشق و محبت را به بازار برد ,, حالا بگو کی خونه
  مونده ?!؟ .نشنیدم بلندتر

  مرسی که دوسم داری 
  خخخخخخخخخخخخخ.....هههه...  
   
   
  گاو اولي:مااااااااا؟؟؟؟؟
  گاو دومی:مااااات مااااا
   
  گوسفند وارد ماجرا میشه:ببعه....
   
   
  گاو اولي:ماااااااااا
  گوسفند دومی: بعه
  گوسفند اولي:به به
   
  نه واقعا نشستی این گفت و گو را تا آخر خوندی ؟؟؟؟
  الان دنبال بقیه ماجراا هستی...؟؟؟
  آخه چرااا؟؟؟
   
  چه فکری کردی؟؟؟؟؟
   
   
   
  مهراد
   
  خخخخ

  خخخخخخخخخخخخخ.....هههه... 
  مشق کامپیوتر (درسنامه12) و سوالات پیشنهادی من (for بخش یک)  
  مشق:
  1-برنامه ای بنويسيد که همه اعداد چهار رقمی که یکان و صدگان برابر دارند را چاپ کند.
  2-برنامه ای بنويسيد که عددی حداکثر 3 رقمی از کاربر گرفته و همه مضارب 3 رقمی آن را چاپ کند . مثلا اگر ورودي 130 باشد باید اعداد 130 و260 و390 و520و 650و 780و910
  3-برنامه ای بنويسيد که نمره 20 دانش آموز را گرفته و نمره شاگرد اول و شاگرد دوم کلاس را چاپ کند
  4-برنامه ای بنويسيد که عددی از ورودي بگیرد و بگویید اول است یا نه
  5-برنامه ای بنويسيد که 100 عدد اول دنباله های زیر را بنویسند
  1-2

  مشق کامپیوتر (درسنامه12) و سوالات پیشنهادی من (for بخش یک) 
  انواع واکنش های شیمیایی  
  درشیمی واکنش ها به چند دسته تقسیم می شوند:سنتز :واکنشی که در آن دو یا چند موجود یک موجود دیگری را تشکیل می دهند.تجزیه:واکنشی که در آن یک موجود دو یا چند موجود دیگر را تشکیل میدهد.جا به جایی یگانه:واکنشی که در آن یک موجود(مهمولا در حالت استاندارد  ترمودینامیکی )با موجود پیچیده ی دیگری ئاکنش می دهد وخود را درون آن موجود پیچیده ی دیگر جا میکند.جا به جایی دوگانه :واکنشی که در آن معمولا کاتیون اولي با دومی وکاتیون دومی با آنیون اولي وارد واکنش می

  انواع واکنش های شیمیایی 
   
  تمرین های برنامه نویسی پیشرفته دو – تحویل روز یک شنبه 5 خرداد ماه   - دانشجویان لازم است 5 سوال منتخب را به صورت تمرین عملی حل شده به صورت فایل قابل اجرا  ارسال نمایند  و ضمنا 12 تمرین را به صورت کتبی نوشته و ارائه نمایند .  1-عملگر ++ را طوری سربار گذاری کنید که وقتی آن را با یک رشته بکار می بریم همه حروف آنرا به حرف های بزرگ تبدیل کند ( تابع تعریف مجدد را به صورت تابع دوست بنويسيددر این حالت لازم است که پارامتر اول تابع operator    را به صورت مرجع 

   
  ...  
  ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺩﻭ ﺟﻦ ﺩﺭ ﻧﺼﻔﻪ ﺷب....جن اولي:ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺧﺘﺮﺑﺪﻭﻧﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ۲ ﺭﻭ ﺩﯾﺪﯼ؟؟!!جن دومی؛ﺁﺭﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎکه،ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﺗﺎ ﺩﻭﻫﻔﺘﻪ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﻪ !!جن اولي-ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺧﺮﺍﻓﺎﺗﻪ ...جن دومی:ﺍﺻﻸ ﺑﯿﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﻧﺰﻧﯿﻢ،
   
   
   

  ... 
  نمونه سوال برنامه نویسی شی گرا با سی شارپ  
  در این فایل 36 پروژه و قطعه کد سی شارپ جهت استفاده دانش آموزان، دانشجویان و علاقه مندان این زبان برنامه نویسی گردآوری شده است.
  فهرست:
  برنامه ای بنويسيد که اعداد بین دو عدد را نمایش دهد
  کمینه و بیشینه در یک آرایه را مشخص کند
  نمایش اعداد زوج و اعداد فرد کوچکتر از 50
  تشخیض مثلث متساوی الضلاع و متساوی الساقین
  جستجو یک عدد در یک آرایه
  جستجو یک دانشجو در آرایه بر حسب شماره دانشجویی
  جمع و ضرب دو عدد
  برنامه ای بنويسيد که سن فرد را دريافت کند و پیر وجوان

  نمونه سوال برنامه نویسی شی گرا با سی شارپ 
  با دست های بسته!....  
  با دست های بسته پرواز می توان کرد
  غواص می توان شد،پرواز می توان کرد
  در آب می توان شد،پرواز می توان کرد
  بی نام می توان شد،پرواز می توان کرد
  گمنام می توان شد،پرواز می توان کرد
  سازش نمی توان کرد،پرواز می توان کرد
  تسلیم نمی توان شد،پرواز می توان کرد
  تحریم می توان شد،پرواز می توان کرد
  دنیا نمی توان ماند،پرواز می توان کرد
  با دست های بسته دنیای دیگری را
  آغاز می توان کرد،پرواز می توان کرد......
  *** تقدیم به آنانی که دست هایشان را بستند اما نتوانستند راهش

  با دست های بسته!.... 
  سوالات برنامه سازی پیشرفته دو آموزشکده دختران شهرکرد  
  دانشجویان علاوه بر 7 سوال زیر 15 تست سوال های برنامه سازی 2 را از مجموعه سوالات کارشناسی سال 93 که کل سوالات در لینک در دسترس می باشد می نویسند و با جواب همراه می آورند
  لینک دريافت سوالات کاردانی به کارشناسی سال 93
   
  1-عملگر + را تعریف مجدد کنید که وقتی آن را بین دو رشته بکار ببریم همه حروف آنها را به حرف بزرگ تبدیل کرده و سپس آنها را به هم متصل کند -  تابع تعریف مجدد را یک بار به صورت عضو و یک بار به صورت تابع دوست بنويسيد )
  2-عملگر | را تعریف مجدد کنید

  سوالات برنامه سازی پیشرفته دو آموزشکده دختران شهرکرد  
  عقیده  
  انسان ها همیشه " بت " می سازند ...
  بعضی ها با " سنگ و چوب "
  عده ای با " باورهایشان "
  اولي ترسناک نیست ، چون با یک تبر در هم می شکند !
  ولی دومی بلایی است که هیچ جامعه ای از آن مصون نمانده است !
  پس بشکن ...
  باورهایی را که از تو یک زندانی ساخته است بی آنکه بدانی...

  عقیده 
  مسی به رکورد ۵۰۰ گل زده رسید  
  مسی به رکورد ۵۰۰ گل زده رسید

  وبسایت رسمی برنامه نود - فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا به تعداد ۵۰۰ گل زده در دوران بازیگریش دست یافت. به گزارش وبسایت نود، لیونل مسی ۲۸ ساله در جریان شکست ۱-۲ تیمش مقابل والنسیا در هفته سی و سوم لالیگا موفق شد تنها گل بارسلون را بثمر برساند تا ضمن گلزنی پس از ۵۱۵ دقیقه به آمار ۵۰۰ گل زده در دوران فوتبال حرفه ای‌اش دست یابد. مسی که ۵۲۵ بازی برای بارسلونا انجام داده توانسته ۴۵۰ گل برای این باشگاه بثمر برساند و در ۱۰

  مسی به رکورد ۵۰۰ گل زده رسید 
  اس ام اس های روز هفتم عید نوروز 95+عکس نوشته  
  اس ام اس های روز هفتم عید نوروز 95+عکس نوشته

   
   
  نـحـوه ی روبوسیِ عیــد
  اولي:به به به ســـلام سال نو مبارکــــــــــــــ
  دومی:ســـــلام ســالِ “مـــاچ”
  نُــوِ “مـــاچ”
  شماهم “مــــــاچ”
  مبارکــــــــــ :|
  پورتال تفریحی و هنری تک جم-تصاویر و عکس

  اس ام اس های روز هفتم عید نوروز 95+عکس نوشته 
  ورودی و راه پله کلاسیک  
  طراحی ورودي و راه پله به سبک کلاسیک:
  این نوع ورودي و راه پله ها را در
  منازل قدیمی تر و اشرافی تر می توان دید. در این سبک در ابندای ورود به
  منزل، در ورودي مانند یک اثر هنری خودنمایی می کند و منبت ها و حکاکی های
  روی چوب با گره ها و بافت زیبای چوب، رنگ های گردویی یا ماهاگونی و فندقی
  را به نمایش می گذارد.
  ادامه خبر از طریق لینک

  ورودی و راه پله کلاسیک 
  حافظه داخلی آیفون 7 تغییر کرد  
  زمان دريافت خبر: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۶منبع خبر: اقتصاد آنلاینطبقه بندی: فناوری و ارتباطات اپل از زمانی که آیفون 4s در سال 2011 ارائه شد، حافظه داخلی 16 گیگابایتی را به عنوان کمترین ظرفیت ورودي آیفون ها نگه داشته است. اما بنابر گزارش ها، این شرکت اخیرا برنامه ریزی کرده که 16 گیگابایت را به 32 گیگابایت در آیفون 7 برساند، علاوه بر اینکه این گوشی هوشمند احتمالا از قابلیت دو گیگابایت رم بهره خواهد برد. - به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا

  حافظه داخلی آیفون 7 تغییر کرد 
  گزارشی از نشست ماهیت دولت رضاشاه  
  دولت رضاشاه را می‌توان با چارچوب نظری دولت مطلقه توضیح و تبیین کرد، هم استقلال نسبی از طبقات اجتماعی را توضیح داد، هم کارکردها و کارویژه‌هایش را توضیح داد و با استناد به همین نظریه توضیح داد که چرا با دولت‌های مطلقه تفاوت داشت و نتوانست کارکردها و کارویژه‌ی خود را به سرانجام برساند و همچون اروپا به طور طبیعی از دولت‌های مطلقه به دولت مشروطه سوق پیدا کند.

  گزارشی از نشست ماهیت دولت رضاشاه  
  شمار کاربران ویندوز 10 از مرز 50 میلیون گذشت  
  ظاهرا موفقیت‌های ویندوز 10 به این سادگی‌ها متوقف نمی‌شود و مایکروسافت نهایت توان خود را بکار گرفته تا در مدت 3 سال بتواند شمار کاربران ویندوز 10 را به 1 میلیاردی که وعده‌اش را داده بود برساند. سیستم‌عامل جدید با تمامی مزایا و نواقصی که دارد توانسته که نظر مساعد درصد قابل چشمگیری از کاربران ویندوز را جلب کند. طبق آخرین آماری که از ویندوز 10 منتشر شده، این سیستم‌عامل بر روی بیش از 50 میلیون دستگاه مختلف نصب شده است که با توجه به عرضه‌ی حدودا 16

  شمار کاربران ویندوز 10 از مرز 50 میلیون گذشت 
  درخشش فوق العاده مسی در بازی مقابل پاناما  
  اختصاصی/ دو تیم آرژانتین و پاناما که  در بازی دوم رقابت های کوپا امریکا به مصاف هم رفتند تیم آرژانتین توانست بازی را با نتیجه پر گل 5 - 0 به پایان برساند در این بازی مسی از روی نیمکت کار را آغاز کرده بود  نیمه اول این بازی با تک گل اوتامندی  و باز نه چندان خوب آرژانتین به پایان رسید
   
  در نیمه دوم مسی از دقیقه 61 وارد زمین شد و این تعویض بازی تیم آرژانتین را دگرگون کرد مسی با وجود نا آمادگی در این بازی توانست سه گل دیگر برای آرژانتین به ثمر برساند و

  درخشش فوق العاده مسی در بازی مقابل پاناما 
  چت روم همراه اولی ها|خرید شارژ |وبلاگ همراه اولی ها|وبسایت همراه اولی ها چت  
  چت روم همراه اولي ها,وبلاگ چت روم همراه اولي
  هاچت روم همراه اولي ها|خرید شارژ |وبلاگ همراه اولي ها|وبسایت همراه اولي ها چت,چت روم همراه اولي ها,سایت چت روم همراه اولي ها,جامعه مجازی چت روم همراه اولي
  ها,سایت چت روم همراه اولي ها,کاربران چت روم همراه اولي ها,لیست چت روم همراه اولي
  ها,سیستم امتیازات چت روم همراه اولي ها,سیستم نظرسنجی چت روم همراه اولي ها,سایت
  پیام مدیریت چت روم همراه اولي ها,انجمن چت روم همراه اولي ها::

  چت روم همراه اولی ها|خرید شارژ |وبلاگ همراه اولی ها|وبسایت همراه اولی ها چت 
  ﺟﻦ  
  ﻣﺎﻟﻤﻪ ﺩﻭ ﺟﻦ ﺩﺭ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ:...جن اولي:ﻓﻠﻢ ﺩﺧﺘﺮﺑﺪﻭﻧﻪ ﺁﺭﺍﺶ ۲ ﺭﻭ ﺩﺪ؟؟!!جن دومی؛ﺁﺭﻩ ﺧﻠ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎکه،ﻭﻗﺘ ﺩﺪﻡ ﺗﺎ ﺩﻭﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﻣﺮﺩﻡ ﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﺶ ﺸﺖ ﺳﺮﻣﻪ !!جن اولي-ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺧﺮﺍﻓﺎﺗﻪ ...جن دومی:ﺍﺻﻸ ﺑﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ ﺍﺯﺍﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﺮﺳﻨﺎ ﻧﺰﻧﻢ!

  ﺟﻦ 
  مربیگری در کاراته  
   کلمه مقدس و با ارزش مربی ( تربیت کننده )  به کسی اطلاق میگردد که خودش تعلیمات و آموزشهای لازم و کافی در رشته ورزشی مربوطه را دیده و به درجه ای  از  دانش و اگاهی  برسد که بتواند با روش های صحیح و اصولی وعلمی،  اندوخته های خود را به شاگردان تحت تعلیم انتقال دهد و همیشه در پی تازه های علوم ورزشی ویافته های دنیای ورزش باشد تا بتواند ورزشکاران تحت تعلیم خود را به پیشرفت ، تکامل و موفقیت برساند، و با ارائه فرصتهای مناسب ورزشکاران را هم

  مربیگری در کاراته 
  تو بزن تا من برقصم !  
  مثلاً همان سربازی که قصه‌اش را در فیلم سینما پارادیزو شنیدیم...
  سربازی که عاشقِ دختر پادشاه شده بود؛ دختر پادشاه گفت اگر صد شب پایین پنجره منتظرم بایستی با تو ازدواج می‌کنم...
  سرباز نود و نه شب منتظر ماند.سختی‌ها و سرما و دردهای بسیاری را تحمل کرد و در نهایت شبِ نود و نهم رفت...هیچ‌کس نفهمید چرا رفت...اما رفت...
  دختر پادشاه فکر می‌کرد صد شب را می‌ایستد. اما همه‌چیز آنطوری که دختر پادشاه فکر می‌کرد پیش نرفت...
  مثلاً عاشقی که روزها منتظرِ معشوق

  تو بزن تا من برقصم ! 
  سنگر خاطرات ۸۱  
  [ سنگر خاطرات ]
  ~~ مریض را به بیمارستان رساند
  ∞ شهید محمد بروجردی
  شهر سنندج تازه آزاد شده بود. یک روز داشتم از ستاد به طرف باشگاه افسران (سپاه فعلی) می رفتم. در نیمه ی راه٬ یک جیپ ارتشی نگه داشت تا سوار شوم٬ حاجی بود. نمی خواستم مزاحمش شوم اما با اصرار از من خواست که تا باشگاه افسران مرا برساند. کمی جلوتر یک نفر جلوی ماشین را گرفت و حاجی نگه داشت. مرد مشکل داشت. سوال کردیم معلوم شد زنش مریض است و می خواهد او را بیمارستان برساند٬ اما وسیله ای پیدا نم

  سنگر خاطرات ۸۱ 
  نکند ناگهـــان یکی برسد برساند تــــو را به گوش جهان  
  چشم های تو قهوه ی ترک است ابروانت هوای کردستانخنده هایت کلوچـه ی فومن گریه های تــو چــای لاهیجانساحل انزلـی ست چشمانت مـــوج ها آبروت را بردندتن داغ تو ماسه ی دریاست توی گرمای ظهر تابستانای درخت مبـــارک نارنـــج  تــــو چــــراغ محــله ی مــــایــیمرد همسایه ی شما دزد است شاخه ات را برای من بتکانمثل اخبار تازه می مانی که به چشم کسی نیامده اینکند ناگهـــان یکی برسد برساند تــــو را به گوش جهانخبــر قتل عام آدم ها صبــح یک روز در مزارش

  نکند ناگهـــان یکی برسد برساند تــــو را به گوش جهان 
  شیعه بچه ندارد!!!  
   
  فکه، دو کودک سه ساله پابرهنه روی رمل‌های داغ سر ظهر
  (هر دو سه ساله)
   
  اولي: این درختا زشتن!
  - خب سرشون کنده شده دیگه تقصیر صدامِ!
  + صدام بی‌تربیته!؟
  - آره!
  + آجی ازشون عسک میندازی؟
  - چرا عسک بندازم؟
  + آخه دلم سوزید!
  - خب چرا؟!
  + یاد امام حسین افتادم...
  .
  .
  .
  .
  .
  - آخه تو بچه‌ی آدمی؟!!!!!!!! (با عصبانیت)
  دومی: نه من بچه‌ی مولا علی‌ام! فرشته‌ام! سرباز آقاام!
  - الهی مادر به قربون سرباز کوچولو بره!
  .
  .
  .
  .
  .
  + کجا بودی؟
  اولي: پیش آبجی فاطمه‌ی خوشگلم!
  + چکار میکردی؟
  - فرش

  شیعه بچه ندارد!!! 
  طراحی و ساخت پروژه کنترل و اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو و توان ظاهری  
  با استفاده از آی سی ADE7758  که یک آی سی کنترل توان است . میشود توان اکتیو و توان راکتیو و توان ظاهری را محاسبه نمود.
  این پردازنده توانایی های اندازه گیری فرکانس و کسینوس فی را نیز دارد. برای سفارش پروژه تماس بگیرید.
  09113588088 سهیل

  طراحی و ساخت پروژه کنترل و اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو و توان ظاهری 
  پخش ویدئو در دسکتاپ  
  تو سیستم عامل ویندوز، Desktop یکی از جاهاییه که شما بیشترین زمان رو سپری می کنین. به همین دلیل انتخاب تصویر زمینه مناسب، می تونه علاوه بر زیبایی، باعث افزایش انرژی شما موقع کار کردن بشه. ویندوز فقط به شما اجازه میده تا یه عکس رو به عنوان Background تعریف کنین، ولی اگه شما دوس دارین به جای عکس، ویدئوی مورد علاقتون تو زمینه Desktop پخش بشه، پیشنهاد می کنیم از نرم افزار Video Wallpaper استفاده کنین. با کمک این برنامه میتونین ویدئوهای دلخواهتون رو به عنوان زمینه Des

  پخش ویدئو در دسکتاپ 
    

  فروشگاه

  لینک عضویت در کانال تلگرام

  عضویت در گروه تلگرام جوک کلیپ عکس


  کانال تلگرام  جدیدترین مطالب

  هر هفته 7 فیلم رایگان !!
  دانلود اپلیکیشن فیلم آپرا (upera.shop)