• 200 عکس پروفایل
 • بلوگل

  تمامی اطلاعات, خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و بلوگل هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
  تولبار و نحوه استفاده از آن

  تبلیغات

  خیریه مهربانه

  خیریه مهربانه

  پست ثابت

  همت 110

  تبلیغات

  همت 110  

  این نیز بگذرد

  این نیز بگذرد  
  هم مرگ بر جهان شما نيز بگذردهم رونق زمان شما نيز بگذردوین بوم محنت از پی آن تا کند خراببر دولت آشیان شما نيز بگذردباد خزان نکبت ایام ناگهانبر باغ و بوستان شما نيز بگذردآب اجل که هست گلوگیر خاص و عامبر حلق و بر دهان شما نيز بگذردای تیغتان چو نيزه برای ستم درازاين تیزی سنان شما نيز بگذردچون داد عادلان به جهان در بقا نکردبیداد ظالمان شما نيز بگذرددر مملکت چو غرش شیران گذشت و رفتاين عوعو سگان شما نيز بگذردآن کس که اسب داشت غبارش فرو نشستگرد سم خ

  این نیز بگذرد  
  هم مرگ بر جهانِ شما نیز بگذرد - سیفِ فرغانی  
  هم مرگ بر جهانِ شما نيز بگذرد
  هم رونقِ زمانِ شما نيز بگذرد
  وین بومِ محنت از پیِ آن تا کنَد خراب
  بر دولت-آشیانِ شما نيز بگذرد
  بادِ خزانِ نکبتِ ایّام ناگهان
  بر باغ و بوستانِ شما نيز بگذرد
  آبِ اجل که هست گلوگیرِ خاص-و-عام
  بر حلق و بر دهانِ شما نيز بگذرد
  ای تیغِ‌تان چو نيزه برایِ ستم دراز!
  اين تیزیِ سِنان شما نيز بگذرد
  چون دادِ عادلان به جهان در بقا نکرد
  بیدادِ ظالمانِ شما نيز بگذرد
  در مملکت چو غرّشِ شیران گذشت و رفت
  اين عوعوِ سگانِ شما نيز

  هم مرگ بر جهانِ شما نیز بگذرد - سیفِ فرغانی 
  روزی که گذشت خوش گذشت ^_^  
  از عکس های خنده دار با قیافه های مشنگی تا غذای های سرد با زیرندازی که زمین بود از آب بازی های ما دیوونه ها تا خیس شدن و خشک شدن جلو آفتاب تا خوردن هزار تا چیپس و پفک و آجیل تا خرخره یا از خون دماغ شدن بنده و پشت سر هم عکس گرفتن بچه ها از من ! از کدوما بگم که هرکدوم یه قصه است برا خودش؟ فقط اينکه امروز اردو بودیم خوش گذشت بیشتر از اينکه فکر میکردم خوش گذشت :)
  *امروز خوش گذشت یعنی اولش فکر می کردم قرار نیست خوش بگذرد ولی دوستی گفت باید سعی کنی به تو خوش

  روزی که گذشت خوش گذشت ^_^ 
  خوف و رجا ...  
  دلم می خواهد زمان بگذرد ..رمان بگذرد ...سالهای بعد برسد ..
  من ارام باشم ...زمستان باشد ..برف باشد ...و من یک صندلی لهستانی داشته باشم....بافتنی ببافم ...
  یک نفر باید باشد که ادم را در اغوش بگیرد  و بگوید نگران نباش ..یک نفر که دل ادم را گرم کند ...
  خدایا ..خودت دلم را گرم کن ...

  خوف و رجا ... 
  چهل سالگی  
   آیت الله مجتهدی تهرانی(ره):
   تا چهل سال امید است که انسان آدم شود.
   تو روایت داریم که اگر چهل سال بگذرد و رابطه ای با خدا بنا نکند 
  شیطان پیشانیش را می بوسد و می گوید قربان شکل ماهت که دیگر هدایت نمی شوی
  اگه چهل سال بگذرد هرچه به او بگویند انگار که به دیوار گفته اند.
          ‼️ هیچ اثری ندارد .‼️
  جوونا خوش بحالتون تا جوان هستید ، نگذارید دلتان خراب بشود
  پ.ن: 
  خدایا ببخشم

  چهل سالگی 
  گذشت عمر  
  روزهایمان به سرعت نور نمیگذرد عمریست که سخت در اشتباه نشسته ایم و غصه دیر و زود گذشتن ساعت ها را میخوریم دریغ از اين که نگاهی در ایینه به چین و چروک های پوستمان یا سپیدی موهایمان بیندازیم همچنان اصرار داریم عمر زود میگذرد ...دوستانم روز ها همیشه تکرارند اين سال و ان سال شبیه به هم میاید و میرود اين شما هستید که باعث تغییر ان ها می شوید پس چه بهتر که روز های زندگیتان را با روزهای فصلی اشتباه نگیرید و تلاش کنید که عمرتان زیبا و زیبا بگذرد نه فقط ب

  گذشت عمر 
  پند آموز....  
  ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ.ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ :"ﺍﯾﻦ نيز بگذﺭﺩ"ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺪ ساﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﯿﺰﻡ ﻣﯿﻔﺮﻭﺧﺘﻢ..........ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ.ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ: ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ برﮔﺸﺘﯽ؟ﮔﻔﺖ: ﺁﻣﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ

  پند آموز.... 
  اندازه نگهدار، که اندازه نکوست  
  سخاوت حدّی دارد، اگر از حدّش بگذرد، اسراف است. حزم و احتیاط، اندازه ای دارد، اگر از اندازه بگذرد، ترس است. میانه روی هم حدّی دارد، اگر از حدّش فراتر برود، بُخل است. شجاعت هم اندازه ای دارد. اگر بیش از اندازه باشد، تهوّر و بی باکی است.ثقلین

  اندازه نگهدار، که اندازه نکوست 
  نکات جالب در روزنه............  
  ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍاگر ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ؛" ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ "ﻣﯿﺸﻮﺩ " ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ …."ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺴﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ،و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﻼﺗﯽﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻌﯽ ﺧﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ..ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ،" ﻓﺮﺻﺖ "ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﺬﺭﺩﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺁﺏِ ﺗﻨﮓِ ﻣﺎﻫﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺶ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﻮﺩﺁﻧﻮﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ ، ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ …ﻗﺪﺭ " ﻟﺤ

  نکات جالب در روزنه............ 
  فردا دنیا ارام می شود.  
  پسرم من بیدارم. 
  اينجا در هر گوشه ای از جهان جنگ در گرفته است. 
  همه چیز به نام دین اغاز میشود اما تنها انسانیت است که لگدمال می شود. 
  پسرم بخواب. اينجا مادر با دلی پر ز اشوب و چشمی نگران بیدار است. 
  اينجا اسمان سیاه و تاریک است .
  اما تو نترس مادر. 
  پسرکم,نترس و شجاع باش.
  تو اگر امروز در اين دنیایی برای انکه چراغی باشی در اين تاریکی, گرمایی باشی برای قلبهای یخ زده, امیدی باشی در زمان نا امیدی.
  پسرم , پسر خوب من ! 
  همیشه شب باقی نمی ماند 
  فردا دوباره خو

  فردا دنیا ارام می شود. 
  این نیز بگذرد...  
  همه ی ما یک عذرخواهی به احساس خود بدهکاریم...
  زمانی که برای نگه داشتن آدمهای اشتباه پافشاری کردیم!
  آن زمان که دروغ شنیدیم و سکوت کردیم
  جایی که باید میرفتیم اما ایستادیم!
  چیزهایی که دیدیم نادیده انگاشتیم!
  از هیچ و پوچ رویا ساختیم و ذوق کردیم!!!
  برای فرار از حقیقت لج کردیم و لج کردیم و لج کردیم
  --------------------
  ی کامنتی بود میگف "ما دخترا همیشه تحت سلطه بودیم"
  اينکه اين دو سه روز اخیر ب بدترین شکل ممکن بین پدر مادر و دخترشون گذشت...
  سر مساله ی عادی "کتابخو

  این نیز بگذرد... 
  این نیز بگذرد...  
  همه ی ما یک عذرخواهی به احساس خود بدهکاریم...
  زمانی که برای نگه داشتن آدمهای اشتباه پافشاری کردیم!
  آن زمان که دروغ شنیدیم و سکوت کردیم
  جایی که باید میرفتیم اما ایستادیم!
  چیزهایی که دیدیم نادیده انگاشتیم!
  از هیچ و پوچ رویا ساختیم و ذوق کردیم!!!
  برای فرار از حقیقت لج کردیم و لج کردیم و لج کردیم
  --------------------
  ی کامنتی بود میگف "ما دخترا همیشه تحت سلطه بودیم"
  اينکه اين دو سه روز اخیر ب بدترین شکل ممکن بین پدر مادر و دخترشون گذشت...
  سر مساله ی عادی "کتابخو

  این نیز بگذرد... 
  ماههای حرام  
  در قبایل عرب همواره جنگ بود.اما مکه زمین حرام بود و جها ر ماه رجب ،ذی القعده، ذی الحجه، و محرم زمان حرام یعنی جنگ حرام است. دو قبیله که با هم می جنگیدند،تا وارد ماه حرام می شدند جنگ را موقتا تعطیل می کردند اما برای ان که اعلام کنند که در حال جنگ اند واين ارامش از سازش نیست،ماه حرام رسیده است و چون بگذرد جنگ ادامه خواهد یافت، سنت بود که بر قبه ی خیمه فرمانده قبیله، پرچم سرخی بر می فراشتند،تا دوستان،دشمنان و مردم ،همه بدانند که جنگ پایان نیافته ا

  ماههای حرام 
  می روی  
  تــو می رویو دل ز دســت می رودمرو که بــا توهر چــه هست می رودشب غم تونيزبگذرد ولـــی ؛درین میاندلــی ز دست می رود...                                                                                                                                                    هوشنگ ابتهاج

  می روی 
  این نیز بگذرد ...  
  امروز دلم گرفت ....وقتی دوستم حرف می زد و ته دل من خالی می شد...وقتی می گفت و من به اندازه تمام دردها و غصه های آن روزهایی که مستأصل و درمانده بودم، غمگین می شدم!کاش همه چیز سر جای خودش باشد! همه آدم ها در زندگیشان درست همان جایی باشند که باید...

  این نیز بگذرد ... 
  این نیز بگایدو بگذرد....  
  خدایا خوب فکر کن ببین کاریم.مونده که با زندگیمون نکرده باشی با اون حکمتت؟!!!انقدبدشدم که اگه بمیرم جام مرکز جهنمته:)خیلی دلم میخواد وقتی ازم بخاطرتک تک بدیام ازم سوال میکنی زل بزنم بهت و بگم حتما یه حکمتی داشته :|هه اصن بیخیالش...

  این نیز بگایدو بگذرد.... 
  وقتش بگذرد....  
  بعضی چیزهارا باید
  سروقت خودش داشته باشی ، 
  وقتش که بگذرد
  دیگر بود و نبودش برایت فرقی نمیکند 
  چون به نبودنش عادت کرده ای
  و یاد گرفته ای چگونه بدون اينکه
  داشته باشی أش ، زندگی کنی....
  بعضی چیزها ، مثل حس ها
  و تجربه ها ؛ دوره ی خاص خودش را دارد ‌‌..
  مثلأ یک دوره ای آدم دوست دارد عاشق باشد ....
  مثل خیلی های دیگر کادو بخرد ، ذوق کند ، برای کسی مهم باشد...
  وقتی نیست ، زمانش که بگذرد دیگر فایده ای ندارد...
  کم کم به تنها بودن میان جمعیت بزرگ دو نفره ها عادت میک

  وقتش بگذرد.... 
  اندر احوالات نمرات  
  درس شناسلیی بیماریها________ همه ی نمرات با ارفاق بالای 16 ____20 هم داشتیم !بجز سه نفر که نمره نیاوردند و متاسفانه  تکلیف سختی براشون در نظر گرفته ن_______عیب نداره اين نيز بگذرد!ضمن ارائه کار عملی باید  نهایت تا دوشنبه برن مطبشون تا ازشون سوال بپرسند!(که با اون سه نفر هماهنگ کردم)

  اندر احوالات نمرات 
  دو قطره اشک  
  اين چند قطره اشک برای شما کم استاين حال زار ما برای شما کم است...شادی به روز تولد، ای امام ماوقتی توان نمود که باشی کنار ما...هستید در کنار ما، ولی اين حواس مارفته به سوی غیر شما ای امام ما...روز تولد و گریه، اين چه سان شود؟!غفلت که بگذرد از حد، آیا جز اين شود؟!

  دو قطره اشک 
  قدرت تفکر انسان  
  بزرگترین فیلسوف دنیا اگر از روی تخته عریضی از فراز پرتگاهی بگذرد نمی تواند تعادل خود را حفظ کند؛ زیرا با آنکه عقل وی او را از امنیتش مطمئن می سازد، تصورش غلبه می کند و او را به سوی خطر می کشاند. تصور ما به حدی نیرومند است که فکر سقوط، ما را به سوی سقوط می برد.بلِز پاسکال (۱۶۶۲ - ۱۶۲۳)، ریاضی‌دان، فیزیک دان و فیلسوف فرانسوی

  قدرت تفکر انسان 
  صبر یا تلاش  
  روزی کم می رسد، یا آنچه توقع داشتی و برنامه ریزی کرده بودی محقق نمی شود. خدا را نمی فهمم . نمی فهمم چرا باید اين طور باشد. چرا گوهر جوانی ام باید به دنبال یک روزی معمولی بگذرد. چرا اماره های رضایت خدا تجسم مادی قطعی ندارند و من اين چنین در ابهام دوگانه عذاب و ابتلا ام.
  ادامه مطلب

  صبر یا تلاش 
  یورو2016  
  دیدار دوم گروه چهار: اسپانیا با تک گل جراد پیکه در دقیقه 87موفق شد جمهوری چک را شکست دهد.دیدار اول گروه پنج:سوئد و ایرلند به تساوی 1-1رسیدند تا دومین تساوی مسابقات رقم بخورد.در بازی دو همین گروه ایتالیا وبلژیک به مصاف هم رفتند که در آخر ایتالیا با دو گل جاکرینی و پله 2بر0از سد بلژیک بگذرد. به کانال ما بپیوندید

  یورو2016 
  نمیدانم  
  ملتفتم که اين جا دیگر مثل سابق رونقی ندارد...
  ملتفتم که رهگذری اشتباهی شاید از اين جا بگذرد...
  اما
   بگذار
   ارزشی برای آن کلیک اشتباهش قائل شویم
  اينجا را بی هیچ مسئولیت پذیری متقابلی باز میگشایم!
  آخر اين تکثرات شبکات مختلفه اجتماعی خسته میکند آدمی را
  حال اين تکدرات را باید جایی سابید..
  چند صباحی اينجا را بر میگزینم!
  یاحق...

  ادامه مطلب

  نمیدانم 
  این نیز بگذرد-داستان کوتاه  


  این نیز بگذرد-داستان کوتاه 
  جمعـــــــــــه ها...  
  جمعه هــــا چــه احوال عجیــبــی دارد ،

  انگار صبح و شام ندارد 

  از آغـــاز تا پــایــان جمـــعه ،غـــروب است 

  غـــروبی غم انگیــز !

  غـــــروبی که گاه ادم دلـــش می خواهد بخوابد و فقط زمان بگذرد و هیــــچ حس نکند 
  ..:::نـــور امــــید شـیعـیــان:::..

  جمعـــــــــــه ها... 
  استاد سخن  
  هر که نامهربان بود یارش
  واجبست احتمال آزارش
  طاقت رفتنم نمی‌ماند
  چون نظر می‌کنم به رفتارش
  وز سخن گفتنش چنان مستم
  که ندانم جواب گفتارش
  کشته تیر عشق زنده کند
  گر به سر بگذرد دگربارش
  هر چه زان تلختر بخواهد گفت
  گو بگو از لب شکربارش
  عشق پوشیده بود و صبر نماند
  پرده برداشتم ز اسرارش
  وه که گر من به خدمتش برسم
  خود چه خدمت کنم به مقدارش
  بیم دیوانگیست مردم را
  ز آمدن رفتن پری وارش
  کاش بیرون نیامدی سلطان
  تا ندیدی گدای بازارش
  سعدیا روی دوست نادیدن
  به که دید

  استاد سخن 
  این نیز بگذرد  
  از شیخ ِ بهایی پرسیدند : خیلے سخت می گذرد ، چـه باید کرد
   
      شیخ گفت: خودت که می گویی ، سخت مےگذرد ، سخت کــه نمی ماند!
   
                                              پس خـــدا را شکــر کــه می گذرد و نمی ماند ...
   
  به امید روزهای خوب ...روزای قشنگ ... روزای بدون مشکل ... روزای پر از تلاش و خوبی و محبت ....
  با توکل به خودت خدای مهربونم ..که هیچ وقت تنهامون نذاشتی ..
  با امید به خودت خدای عزیز بازم می خوام که کمکمون کنی ........................

  این نیز بگذرد 
  درد کشیدن ثبت و. آمار ندارد  
  از قوی بودن خسته شدم از اينکه ِ با همه ی مشکلات و درد لبخند بزنم و بگم اينم میگذرد... دلم یک شانه میخواهد و یک گوش شنوا بدون هیچ گونه قضاوت و پند و اندرز و نصیحت ِ... فقط بشنود... سرنهم به آن و بی خیال همه ی دردها و غم و غصه ها دنیام... دلتنگی هامُ را ببازم...!!! درد که از حد بگذرد ممکن است آدم را به هر چیزی دچار کند... زیر آوار خود و آرزوها یم مدفون شده ام... و اين یعنی آخرین ایستگاه دنیا بیچاره کرام الکاتبین چه میخواهن

  درد کشیدن ثبت و. آمار ندارد 
  تناقض  
  باران می بارد و پشت ترافیک مانده ای..رادیو را روشن می کنی تا شاید زمانت کمی زودتر بگذرد..بخش نمایشی رادیو است..دختری که گریه کنان با پسری حرف می زند و گله از دوست داشته نشدنش می کند..پسری که با غرور زیاد منکر حرف دختر شده و مدعی علاقه به او می شود اما به شیوه خودش ، که من همه چیز دارم و تو... اما با اين وجود دوستت دارم و دختر که گریه اش بند آمده و نمی داند که باید از ابراز عشق پسر خوشحال باشد یا از تحقیر خود،ناراحت...رادیو را خاموش می کنی..قصدت اين بود

  تناقض 
  بیانات منتشرنشده رهبر انقلاب درباره آسیب‌های اجتماعی  
   

  هفته نامه خبری-تبیینی خط حزب‌الله در گزارشی ویژه درخصوص تاکید رهبر انقلاب اسلامی به مسئولین برای رفع آسیب‌های اجتماعی بخش‌هایی منتشر نشده از بیانات اخیر رهبر انقلاب خطاب به مسئولان را منتشر کرد.
  به گزارش اترک نیوز ، هفته نامه خبری-تبیینی خط حزب الله متعلق به موسسه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در سی و سومین شماره خود در گزارشی ویژه درخصوص تاکید رهبر انقلاب اسلامی به مسئولین برای رفع آسیب های اجتماعی بخش‌هایی منتشر نشده از بیانات اخیر ره

  بیانات منتشرنشده رهبر انقلاب درباره آسیب‌های اجتماعی 
  اساس كار كنتور چيست ؟  
   
  اساس كار كنتور چیست ؟ كنتور ها بر اساس نیروی الكترومغناطیس عمل می كنند . می دانیم كه اگر از یك سیم پیچ جریان برق بگذرد در اطراف آن یك میدان مغناطیسس ایجاد می شود كه شدت و جهت اين میدان به جریان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد . در كنتور های تكفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد كه یكی از آنها دارای تعداد دور كم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است . سیم پیچ ضخیمتر با دور كمتر را سیم پیچ جریان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند .

  اساس كار كنتور چيست ؟ 
  اساس كار كنتور چيست ؟  
   
  اساس كار كنتور چیست ؟ كنتور ها بر اساس نیروی الكترومغناطیس عمل می كنند . می دانیم كه اگر از یك سیم پیچ جریان برق بگذرد در اطراف آن یك میدان مغناطیسس ایجاد می شود كه شدت و جهت اين میدان به جریان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد . در كنتور های تكفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد كه یكی از آنها دارای تعداد دور كم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است . سیم پیچ ضخیمتر با دور كمتر را سیم پیچ جریان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند .

  اساس كار كنتور چيست ؟ 
  شب بیداری  
  کمی هم از روزمرگی ها بنویسیم، نه؟خوابم نمی برد! اين‌قدر از اين شب‌هایی که خوابم نمی‌برد خوشم می‌آید. اما حیف که هیچ وقت، وقت شناسی یاد نگرفته‌اند. همیشه وقت‌هایی بی‌خوابی به سرت می‌زند که باید صبج زود جایی باشی. یا سر کلاس بنشینی و به حرف‌های استاد گوش دهی و یا یک کار کوفتی را صبح اول وقت انجام دهی!
  اين خواب به چشم نیامدن ‌های الکی، خوب است. اما حیف که کاری هم پیش نمی‌رود. یعنی اصلا حس و حال هیچ چیزی نیست. فقط می‌خواهی وقت بگذرد. هر چه کار

  شب بیداری 
  آغاز دهه فجر گرامیباد  
   
   
      بوی گل سوسن ویاسمن آید عطر بهاران کنون از سفر آید
   
      جان زتن رفتگان سوی تن آید رهبر محبوب خلق از سفر آید
   
   
      دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید
      بگذرد اين روزگار سختر از قبل بار دگر روزگار چون شکر آید
   
   
      هر چه مجاهد ز بند و حبس در آید عصر زوال وستم دگر به یر آید
      چشم یتیمان زمان زحلقه در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید
   
   
     

  آغاز دهه فجر گرامیباد 
  شب غم تو نیز بگذرد ولی در این میان دلی ز دست می رود  
  کاش زودتر اين کارهای نیمه تمام به پایان برسند.
  اين سال ها هی کار روی کار آمد اما پایان ندارند انگار. 
  شاید زیادی سر خودم را شلوغ کرده ام. طوری که بیرون آمدن از اين شرایط هم مشکل شده.
  گاهی تمام انگیزه ام را برای تمام کردنشان یکجا از دست می دهم.
  خودم مهم ترین دلیل را می دانم اما امان از وقتی که بخواهی شرایطی را تغییر بدهی و تصمیم ها از دست تو خارج باشند.
                                 برای آشتی 
                                 دلایلت چقدر منطقی است 
             

  شب غم تو نیز بگذرد ولی در این میان دلی ز دست می رود 
  از من به او-نامه شماره ۱  
  نازنینمزندگی سخت کوتاه است و فاصله میان دلبستن و دل کندن لحظه ایچشم بر هم زدنی ست خرد سالی و کهن سالیو امان امان امان از آدم هاسبز دلت را بر پنجره فولاد آدم ها مبند که نام دیگرشان فانی ستو در نهایت آنچه برای تو خواهد ماند جایی ست خالی و دلی از دست رفتهدخترمزندگی میگذردوداد از اين لحظه های مودب که مدام جای خود را به یکدیگر میدهندو زمانی به چشم خواهی دیدلحظه های دور در گورلحظه های نزدیک... شلیک! جان منزندگی میگذرد مبادا بگذاری و بگذرد....

  از من به او-نامه شماره ۱ 
  نماینده مجلس وکیل مردم و باید مطالبه گر مشکلات مردم و رهبری باشد!!!  
  امام جمعه شهر مهاجران همدان در خطبه های اين هفته نماز جمعه ضمن اشاره به آغاز بکار مجلس شورای اسلامی و سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار نمايندگان، مهمترین وظیفه نمايندگان را پیگسیری مطالبات رهبری بیان و بر لزوم جدیت مسئولین و نمايندگان در ادای وظیفه نمايندگی تصریح کردند.
  حجةالاسلام مینایی وفا با اشاره به بیانات رهبری معظم و مطالبات ایشان از مجلس، دغدغه های ایشان را در مورد اشتغال و معیشت بازیادآوری کرده و گفتند؛
  نمايندگان مجلس نماينده و و

  نماینده مجلس وکیل مردم و باید مطالبه گر مشکلات مردم و رهبری باشد!!! 
  پیش بینی هوای سنان  
  ⛈هواشناسی سنان⛈
  سامانه بارشی آخرین فعالیت خود را به شکل رگباری از عصرامروزشروع میکند وتا نیمه شب فعالیت خواهد کرد توصیه میکنیم باتوجه به غیرقابل بودن پیش بینی میزان بارندگی دراين موقع از سال از قرارگرفتن درحاشیه رودخانه های فصلی و همچنین به دلیل وقوع رعدوبرق از رفتن به ارتفاعات جدا خودداری شود.برای فردا هوا نیمه ابری و غبارآلود والبته با وزش بادپیش بینی میشود.فردا عصرسرمای هوا محسوس خواهد بود.
  آرزومندم روز طبیعت به شما خوش بگذرد.

  پیش بینی هوای سنان 
  31  
  میخواهم به خانه بروم. خانه ی خودم. امروز از صبح بدنم یک جوری بوده است. از صبح دلم نمیخواسته سر کار بیایم. البته با اينکه آمده ام روز ِ بدی نداشته ام. حسّ ِ بدی نداشته ام. اما بروم بهتر است. پیش سعیدم بروم. امروز که بگذرد دو روز ِ دیگر دارم. بعدش تمام می شود. می روم و یک ماه ِ بعد می آیم. امروز اينجا روز ِ شلوغی بوده است. همه در رفت و آمد، همه در تردد، همه در حال ِ حرف زدن، همه در حال ِ جلسه داشتن بوده اند. کلّی آدم ِ اضافه اينجا آمده است. به هر حال یک چیز

  31 
    

  فروشگاه

  لینک عضویت در کانال تلگرام

  عضویت در گروه تلگرام جوک کلیپ عکس


  کانال تلگرام  جدیدترین مطالب

  خرید مستقیم فرش از کارخانه !!
  تفاوت قیمت با فروشگاه های سطح شهر 30 الی 50%