• 200 عکس پروفایل
 • بلوگل

  تمامی اطلاعات, خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و بلوگل هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
  تولبار و نحوه استفاده از آن

  تبلیغات

  خیریه مهربانه

  خیریه مهربانه

  پست ثابت

  همت 110

  تبلیغات

  همت 110  

  اگـر معـاشر مـایی بـنوش نـیش غـمی

  سـلام ای غـروب غـریبانه ی دل....  
  سـلام ای غـروب غـریبانه ی دل....
  سـلام ای طـلوع سـحرگـاه رفـتن....
  سـلام ای غـم لـحظه هـای جـدایی....
  خـداحـافظ ای شـعر شـب هـای روشـن....
  خـداحـافظ ای قـصه ی عـاشقانه....
  خـداحـافظ ای آبـی روشـن عـشق....
  خـداحـافظ ای عـطر شـعر شـبانه....
  خـداحـافظ ای هـمنشین هـمیشه....
  خـداحـافظ ای داغ بـر دل نـشسته....
  تـو تـنها نـمی مـانی ای مـانده بـی مـن....
  تـو را مـیسپارم بـه دل هـای خـسته....
  تـو را مـیسپارم بـه مـینای مـهتاب....
  تـو را مـیسپارم بـه دامـان دری

  سـلام ای غـروب غـریبانه ی دل.... 
  کوبانی  
  كـوبانی شـرمنده ام
  اگـر نشدآهنگ غریبی ات را
  در حضـور ِ
  جیـغ و دادِ ظلـم
  شنـوا باشم
  آن زمان
  كه واژه واژه ی فقـر
  ناله یِ تنهاییِ مَـرد هایت بود
  و بیت بیتِ اشك
  میهمانِ شبانه یِ چشم هایت . . .
  شـرمنده ام
  اگـر دیــر شناختمت
  و سپیـد های كتابم را
  جدا از سیاهی روزهای تو بستم
  :::
  اینـك ایـن اشعار:
  ایـن اشعار
  به چه كار تـو می آید؟!
  وقتی نه از تـو ،
  نه از بـوی خاكت ، نه از كـوردی حــرفهایت
  سـوغاتی برای "وطــن" دارد
  :::
  شـرمنده ام
  وقتی بانـوی معطـرِ عـزل هایت
  می

  کوبانی 
  رهبر انقلاب: اگر مدافعان حرم در منطقه نجنگند ؛ باید در کرمانشاه و همدان جلوی دشمن را بگیریم.  
   
   رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم:
  «حقیقتاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده‌هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند:یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند...امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی‌کردنـد ایـن دشـمن می‌

  رهبر انقلاب: اگر مدافعان حرم در منطقه نجنگند ؛ باید در کرمانشاه و همدان جلوی دشمن را بگیریم. 
  تواضع یا نفرت از خود ؟  
      « تــواضــع » خوب اسـت ولــی اگـر آدم بــه خودش  بد و بیراه بگوید،این دیگر اسمش تواضع نیست.اگر آدم از چیـزی که هست خوشش بیاید و راضـی باشد، باید به خود افتخار کند و بـبـالد و اگر از خود بدش بیـاید،باید  آن ویژگی هـای نـاخواستـه را در وجودش عـوض کند و  تغییر کند.  

  تواضع یا نفرت از خود ؟ 
  حقوق سیصد هزار تومانی  
      حقوق «سیصد هزار تومـانی» معلمـیـن در تهـران،نه  هیـاهـوست،نه سخن بی قـاعـده و منطـق؛ واقعیـتـی  اسـت کـه اگـر سـرتــان را از زیـر بــرف نـخوت و شـکـم  سیـری درآوریـد،به بی قـاعـده و منطـق بـودن نظر خود  پی می برید!     

  حقوق سیصد هزار تومانی  
  رهبر انقلاب: اگر مدافعان حرم در منطقه نجنگند ؛ باید در کرمانشاه و همدان جلوی دشمن را بگیریم. افسران  
  رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای
  مدافع حرم:
  «حقیقتاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده‌هـا،
  پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ملت ایـران دارند. ایـن
  شـهدا امتیازاتـی دارند:یکـی ایـن اسـت
  کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه
  شـهادت رسـیدند...امتیـاز دوم ایـن
  شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر
  اینهـا مبـارزه نمی‌کردنـد ایـن دشـمن می

  رهبر انقلاب: اگر مدافعان حرم در منطقه نجنگند ؛ باید در کرمانشاه و همدان جلوی دشمن را بگیریم. افسران 
  اگر مدافعان حرم در منطقه نجنگند ؛ باید در کرمانشاه و همدان جلوی دشمن را بگیریم.  
  رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم:«حقیقتاً
  هـم شـهدای شـما، هـم خانواده‌هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق
  بزرگی بر گـردن همـه ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند:یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند...امتیـاز
  دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه
  کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی‌کردنـد ایـن دشـمن می‌آ

  اگر مدافعان حرم در منطقه نجنگند ؛ باید در کرمانشاه و همدان جلوی دشمن را بگیریم. 
  جرم انگاری دروغ  
  همیشه این سؤال در ذهنم خود نمایی می‌کرده است؟
  مرز جرم انگاری و بی خیالی کجاست؟
  چرا دروغ‌گویی را به عنوان یک جرم مستقل نمی‌شناسیم امّا نشر اکاذیب را در یک نشریه جرم می‌دانیم؟
  --
  مردى بـه رسـول خـدا(صلی الله علیه و آله و سلم) عـرض کـرد: اى رسـول خـدا، چـهـار کـار خوشایند من است:زنا، شـرابـخوارى، دزدى و دروغ. اما هر کدام را که بفرمایید به خاطر شما ترک مى کنم حضرت فرمود: دروغ را رها کن مرد رفت و تصمیم گرفت، زنا کند اما با خودش گفت:پیامبر از من مى پ

  جرم انگاری دروغ 
  کارشناسان خندان  
   ز حیله،بر درِ موشی نشست گربه و گفت  که چنـد دشمنی از بهـر حرص و آز کنیـم؟  بـیـا کـه رایــت صـلـح و صـفـا بـر افــرازیــم   به راه سعی و عمل،فکر برگ و ساز کنیم  بـیـا کــه حرصِ دل و آزِ دیــــده را بـکُشیـم  وجود،فــارغ از انــدیـشــه و نــیــاز کنــیــم  بسـی به خانه نشستیـم و دامـن آلودیــم  بـیـا رویــم سـوی مـسـجد و نـمــاز کنـیـم  بگفت: کارشنـاسـان به مـا بسی خنـدنـد  اگـر که گـوش به پـنـد تو  حیـلـه ساز کنیم 

  کارشناسان خندان 
  : اگر مدافعان حرم در منطقه نجنگند ؛ باید در کرمانشاه و همدان جلوی دشمن را بگیریم.  
  رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم:«حقیقتاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده‌هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند:یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند...امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی‌کردنـد ایـن دشـمن می‌آمـ

  : اگر مدافعان حرم در منطقه نجنگند ؛ باید در کرمانشاه و همدان جلوی دشمن را بگیریم. 
  قدرت جمع  
    قدرت جمع    همان طـور که می دانـیـد، در کشور مـا 12,000,000  دانـش آمـوز وجود دارد.    اگر هر دانش آموزی روزانه پنج صفـحه کتاب بخوانـد :  الف) در هر روز چند صفحه کتاب خوانده می شود؟  ب ) اگر در تمام 100 روز تعطیلات، کتاب خوانی را ادامه  دهید، روی هم چند صفحه کتاب خوانده می شود؟  ج ) اگـر هـر کـتـاب 150 صـفـحه داشتـه بـاشـد،دوازده  میلیون دانش آموز در 100 روز چند کتاب را می خوانند؟  

  قدرت جمع 
  : اگر مدافعان حرم در منطقه نجنگند ؛ باید در کرمانشاه و همدان جلوی دشمن را بگیریم.  
  : اگر مدافعان حرم در منطقه نجنگند ؛ باید در کرمانشاه و همدان جلوی دشمن را بگیریم.رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم:«حقیقتاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده‌هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند:یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند...امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد ب

  : اگر مدافعان حرم در منطقه نجنگند ؛ باید در کرمانشاه و همدان جلوی دشمن را بگیریم. 
  : اگر مدافعان حرم در منطقه نجنگند ؛ باید در کرمانشاه و همدان جلوی دشمن را بگیریم.  
   رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم:«حقیقتاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده‌هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند:یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند...امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی‌کردنـد ایـن دشـمن می‌

  : اگر مدافعان حرم در منطقه نجنگند ؛ باید در کرمانشاه و همدان جلوی دشمن را بگیریم. 
  زن هـآ بی عقـل تـریـن مـوجـودآت عـآلمنـد . . . !!!  
   
  چنــد وقت پیش در یـک میهــمآنـی " یکــی از مهــمآنهــآ پـس از اتمــآم مکآلمـه ی تلفنــی
  جنجــآلی کـه بآ
  همسـرش دآشـت  بآ چشمــآن خشمگیــن رو بـه جمعیت کــرد و گفـت :
  ایــن زن من عقــل نــدآره "
  مــن هـم نـه گزآشتـم و نـه بـردآشتــم بهــش گفتــم :
  اگـه عقــل دآشـت کـه زن تــو نمیشــد "
  بحــث بـی عقــل بـودن زنهــآ " بحــث بسیــآر تآمـل بـرانگیــزی اســت "
  بــه عقیــده ی مــن :
  زن اگـر عقــل دآشــت بـآردآر نمیشــد و نــه مــآه فــرزنـدی رآ ب

  زن هـآ بی عقـل تـریـن مـوجـودآت عـآلمنـد . . . !!! 
  امام حسن مجتبی(ع)  
   
   
                                بنام حق
   
   
                                   امام حسن مجتبی(ع)
   
   
  آنکـــس که دلـــم زنده به او شد پســرفاطـمه است*
  نه فقط زنده دلم بلکه چوریحانه دل فاطمــــه است*
   
  بوســم آن لـب کــه در وصــف حــسن گفت چنین*
  شاخـــــه جــــــــود وکــــــرم از پسر فاطمه است*
   
  سوگـــند بخاک بقیــع وهــرچه خاک است غریب*
  عـــــــزت هــــردوجهــــان ازحــسن فاطمه است*
   
  ارچـــه آنجا نتـــــوان زد به سر وسینــه هــــــمی

  امام حسن مجتبی(ع) 
  پیدایش جهان و عمر کائنات  
  پیدایش جهان و عمر کائنات:
      13 میلیارد سال پیش ماده متمرکز دچار انفجار Big bang (مه بانگ) شد و از آن زمان دنیا در حال انبساط و باز شدن است. 3 دقیقه پس از انفجار هلیوم و پس از یک میلیون سال هیدروژن به وجود آمد. 5/4 میلیارد سال پیش منظومه شمسی متولد شد. چرخش خورشید به دور خود و رها کردن مواد در فضا باعث ایجاد سیارات منظومه شمسی شد.
      اگـر عمر کائنات یـک سال باشد انـسان در سـاعت 30/22 دقیقه روز آخر و ادیـان توحیدی در ثانیه های 54 و 55 و 56 دقیقه آخر به وجود آمد

  پیدایش جهان و عمر کائنات 
  دلتنگي  
    وقـتـی مـــــردی مـیـگـویـد :" دلـم بـرایـت تــنــگــــ شـده ... "یـعـنـی" دوسـتـت دارد ... "اگـر بـگویـد " دوسـتـت دارد ... "یـعـنی " دلــش بـرایـت تــنــگـــ خـواهـد شـد ... " !جـمـلـه ی " دلـم بـرات تــنــگـــ شـده "بــرای مـرد عـمـیـق تـر از تـمـام اقـیـانـوس هـاسـت ...فـهـمـیـدن مــرد سـخـت نـیـسـت ...فـقـط بـایـد صـدای ضـربـان قـلـبـش را شـنـیـدکـه عـاشـقـانـه مـی طـپـد ....... نـــــه بــی دلـــــیـــل . . . 

  دلتنگي 
  ﭘـﺲ دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎش...  
   
  دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﻧﯿــــﺴﺖ
  ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘــــــــــﯽ ﺳـﺖ
  ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ
  ﺑــــــﺎﯾﺪ دﺧـﺘــــﺮ ﺑـﺎﺷـﯽﺗـﺎ ﺑــــﺪاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ
  دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ دراﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮔـــــــــﺮگ زﻧـﺪﮔــﯽ ﮐـﻨـﯽ
  ﻫـﻤـﺎن ﺟـــــــﺎﯾـﯿـﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـــــﮕﺎﻩ
  ﺗــــﻮ را ﺗـﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ اﮔــﺮ مرام بگذاری
  ﻣـﺮاﻣــــــــﺖ را ﻧـــﻔـﻊ ﻣـﯽ داﻧ

  ﭘـﺲ دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎش... 
  دانلود کمیک فارسی سری جنگ داخلی از مارول  
  سلامحتمـاشما باسری کمیک های مارول آشنا هستید.طی درخـواست دوسـتان عزیـز کـمیک های سری جنگ داخلی روبه صورت فـــارســـی برای شما گذاشتیم.مترجم کمیک سایت فانتزی کمیک است. اولــیـن همــکاری سـایت  اگــر عضو سـایت نیستید میتـوانید کمـیک ها را به صـورت فارسی ولی با کیفیت معمولی دانلود کنید.اگـر هم عضـو سایت بشـوید میتوانید کمـیک ها با حجم کم و با دو زبـان انگلیسی و فارسی با کیـفیت بالا دانلود کنیدــــــبرای دانلود بـیشتر بخوانید با بزنی

  دانلود کمیک فارسی سری جنگ داخلی از مارول  
   
  زَن بـودن مُهـِم نیست!
   
  شیـر زَن بـودن هـُـنر اَسـت!
   
  مَـــــــن یـــِـــــک زَنــَـــــــــــم  . . .
   
  نــِگــــاه بــه چــِهـــره ی ظــَریــفَـم نـَکـُن
   
  اگـر اِراده کــُنـَم هــُویــَت مــَردانـه ات را بـه آتـَش خـواهـَم کشـید!

   
  و مگر می شود قطعه ای از بهشت روی زمین باشد و شلوغ نباشد؟!  
  هرچند حال و روز زمین و زمان بداست     یک تکه از بهشت در آغوش مشهد استحـتی اگـر به آخـر خـط هـم رسیـده ای   آنـجـا برای عشـق شروعـی مـجــدد است 
  قطعه ای از بهشت، باید هم این گونه باشد.
  و مگر می شود قطعه ای از بهشت روی زمین باشد و شلوغ نباشد؟!آنجا همیشه شلوغ است و چه زیباست که این حالت طوفانی همیشه در سیطره ای عرفانی است. وقتی که می رسی و روبه روی ضریح می ایستی؛وقتی که می بینی دست های قد کشیده را که به طرف ضریح می روند؛وقتی می بینی ضریح نقطه ای شده ا

  و مگر می شود قطعه ای از بهشت روی زمین باشد و شلوغ نباشد؟! 
  همه چیز با تو آغاز می شود.  
           مـرد پـیـری که در بـستـر مـرگ افتـاده بود  با کسانی  که در اطـراف رختـخواب او حاضـر بـودنـد، چنـیـن درد دل  مـی کـرد:   « زمانی که جوان و برومنـد بودم و رویاهای بی پایانی  داشتم، می خواستم دنیا را تغییر دهم. وقتی که درسم  را در دانشگاه تمـام کردم، فهمیـدم که نمی توانم دنیا را  عـوض کنـم بنـابـراین با مـحدود کردن رویـاهایـم،تصـمیـم  گرفتم که به تغییر مملکتـم بسنده کنم. وقتی که ازدواج  کـردم، بـا خود انـدیـشیـدم که اگر بـتـو

  همه چیز با تو آغاز می شود. 
  دانلود کتاب روش دوست یابی  
  توضیحات :
  اخـلاق اگـر بـه مـعـنای مجموعه ای از اعمال گفتاری و رفتاری انسان باشد یکی از ارکان مهم دیـن مـبـیـن اسـلام اسـت، و میزان رسوخ اعتقادات دینی افراد و پایبندی آنان به احکام و تعالیم اسـلامـی در همین عرصه متبلور و نمایان می شود، و ارزش آنان از نظر دین و تقوا بر همین اساس ارزیـابـی می گردد. این رکن مهم دینی به قدری اهمیت دارد که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: بـعثت لا تمم مکارم الا خلاق (من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را کامل کنم). از این رو

  دانلود کتاب روش دوست یابی 
  دختر که باشی  
   
   
  دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﻧﯿــــﺴﺖ
  ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘــــــــــﯽ ﺳـﺖ
  ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ
  ﺑــــــﺎﯾﺪ دﺧـﺘــــﺮ ﺑـﺎﺷـﯽﺗـﺎ ﺑــــﺪاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ
  دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ دراﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮔـــــــــﺮگ زﻧـﺪﮔــﯽ ﮐـﻨـﯽ
  ﻫـﻤـﺎن ﺟـــــــﺎﯾـﯿـﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـــــﮕﺎﻩ
  ﺗــــﻮ را ﺗـﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ اﮔــﺮ مرام بگذاری
  ﻣـﺮاﻣــــــــﺖ را ﻧـــﻔـﻊ ﻣـﯽ دا

  دختر که باشی 
   
  داستان نهمین در بهشت
  خدا گفت: دیگر تمام شد. دیگرزندگی برای هر دوتان دشـوار می شود. زیرا شاعری که بـوی آسمـان را بشنود ، زمیـن برایش کوچـک اسـت و فـرشته ای کـه مـزه عـشق را  بچشد، آسمـان برایش تنـگ . فرشته دست شاعر را گرفـت تا راه های آسمان را نشانش بدهـد و… شاعـر بال فرشته را گرفت تـا کوچـه پس کوچـه های زمیـن را به او معرفی کند . شـب کـه هر دو به خانه برگشتند ، روی بال های فرشته قدری خاک بود و روی شانه های شاعر چند تا پر …. فرشته پیش شاعر آمد و گف

   
  آرام دل  
  بگو با  مـن  تو اسـرار نهـان را
  بگو با  دل  تو تـفـسیر جهـان را
  اگـر نوشـیـده ای  از جام مـستی
  بـنـوشانم  تو این  آب روان  را
  چو پر باشـد دلم با یاد آن دوست
  برون کن از دلم ، حور و جنان را
  مرا در وصل او فصل بهار است
  چه حاجت سبزه و سرو روان را
  نـپـوشـانـم ز  او سـودای ایـن  دل 
  که می داند ز من ، سـرّ نهان را
  امان از فرقت و هجران و دوری
  که جویم در برش امن و امان را
  فـغـان از بیکـسی ، تـنهایی و غم
  حضورش می برد از دل فغان را
  ز او مـخفـی نباشـد خواهش دل
  ک

  آرام دل 
  5 حدیث از امام حسن مجتبی علیه السلام  
  5 حدیث از امام حسن مجتبی علیه السلام
  1- بدتر از ننگ و زبونى
  «أَلْعارُ أَهْوَنُ مِنَ النّارِ.»
   ننگ آسانتر از دوزخ است‏
  تحف العقول ص 234
  =========================
  2- رفیق شناسى
  «قالَ الْحَسَن(علیه السلام) لِبَعْضِ وُلْدِهِ: یا بُنَىَّ لا تُواخِ أَحَدًا حَتّى تَعْرِفَ مَوارِدَهُ وَ مَصادِرَهُ فَإِذَا اسْتَنْبطْتَ الْخُبْرَةَ وَ رَضیتَ الْعِشْرَةَ فَآخِهِ عَلى إِقالَةِ الْعَثْرَةِ وَ الْمُواساةِ فِى الْعُسْرَةِ.»
  امام حسن(علیه السلام) به یكى از فرزندا

  5 حدیث از امام حسن مجتبی علیه السلام 
  قرار عاشقی - شب آخر...  
   
   
  این هــدیــه را اگر نپذیری کجــــا برم
  جان است جان!اگر تو نگیری کجا برم
  یـار عـزیز! یوسـف من کم تحمل است
  این برده را برای اسیــــری کجــا بــرم
  بخت مرا سیاه چو گیسوی خود مخواه
  موی سفیـــد را سـر پیـری کجــا بــرم
  ای قلب زخم خورده ی بیمار، من تو را
  گر پیش پای دوست نمــیری کجـا بـرم
  جان هدیه ایست پیشکش آورده ازخودت
  ایــن هــدیــه را اگـر نپـذیـری کجــا بـرم 
  دیگر نمی‌خواهم زنده بمانم! من محتاج نیست شدنم ، من محتاج تو هستم خدایا! بگو ببارد

  قرار عاشقی - شب آخر... 
  خـدایِ مـن چـه رنگیـست؟  
  *بنیاد اظــــهار، بر رنگ چیــــدیم                    خـود را بهر رنگ، کردیـم رسوا
  با  نور شدیـدی که به چشمانـم میخورد از خواب می پرم ؛
  میگذارم نور، خوب خودنمایی کنـد ومن ،دلبـریـش را خـوابیـده و با لبخنـد نظاره میکنـم
  با لبخنـدبه افکـارم ادامه میدهـم کـه گرمایِ دستـانِ مادر را حس میکنـم که میگوید:
  خـورشیـدم نمیخـواد بلنـد شه؟
  دستـش را به نرمی میگیرم و میگـویـم خورشیـد قربونت.. و از نورِ دلربا دل می کنـم
  پـدر را میبینم سر میز اغوش باز م

  خـدایِ مـن چـه رنگیـست؟ 
  دختر که باشی  
   
   
  دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﻧﯿــــﺴﺖ
  ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘــــــــــﯽ ﺳـﺖ
  ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ
  ﺑــــــﺎﯾﺪ دﺧـﺘــــﺮ ﺑـﺎﺷـﯽﺗـﺎ ﺑــــﺪاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ
  دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ دراﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮔـــــــــﺮگ زﻧـﺪﮔــﯽ ﮐـﻨـﯽ
  ﻫـﻤـﺎن ﺟـــــــﺎﯾـﯿـﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـــــﮕﺎﻩ
  ﺗــــﻮ را ﺗـﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ اﮔــﺮ مرام بگذاری
  ﻣـﺮاﻣــــــــﺖ را ﻧـــﻔـﻊ ﻣـﯽ دا

  دختر که باشی 
  من آن ستاره ی دورم که می روم از یاد  
  چه آتشی ؟ کــه بر آنم بدون بیم گناه
  تــــورا بغل کنـــم و ... لا اله الا الله... !
  به حق مجسمه ای از قیامت است تنت
  بهشـت بهتــر من ای جهنـــم دلخــــواه
  چه جای معجزه ؟ کافی ست ادعا بکنی
  کــه شهـــر پـر شود از بانگ یا رسول الله
  اگـر چــه روز، هــمه زاهـدنـد امـا شب
  چه اشکها که به یاد تو می رود در چاه
  میان این همه شیطان تو چیستی !؟که شبی
  هــزار  دیــن  بـه  فنا  داده ای  به  نیــــم  نگاه
  اگرچه حافظ و سعدی مبلغش شده اند
  هنـــوز برد تو قطعــی ست در مق

  من آن ستاره ی دورم که می روم از یاد 
  چرچیل ...  
  میگن یه روز چرچیل داشته از یه کوچه باریکی که فقط امکان عبور یه نفر رو داشته رد می شدهکه از روبرو یکی از رقبای سیاسی زخم خورده اش می رسهبعد از اینکه کمی تو چشم هم نگاه می کنن رقیبه می گهمن هیچوقت خودم رو کج نمی کنم تا یه آدم احمق از کنار من عبور کنهچرچیل در حالیکه خودش رو کج می کرده می گهولی من این کار رو می کنم!نانسى آستور  (اولین زنى که در تاریخ انگلستان به مجلس عوام بریتانیاى کبیر راه یافته و این موفقیت را در پى سختکوشى و جسارته

  چرچیل ... 
  سخن اول  
  همه زبان‌آموزان دوست دارند که به خوبی انگلیسی صحبت کنند. آنها از این فکر که قادر باشند «روان» صحبت کنند و با دیگران به انگلیسی ارتباط برقرار کنند به هیجان می‌آیند. اما آنها معمولاً توجهی به خود فرآیند آموزش ندارند. در نظر بیشتر زبان‌آموزان، فراگیری زبان انگلیسی یک اجبار است - چیـزی که مجبور به انجام آن هستنـد، ولی میلی به آن ندارنـد. آنهـا در فراگیری زبان انگلیسی هیچ لذتی نمی‌بینند. بطور خلاصه، بیشتر زبان‌آموزان دوست دارند

  سخن اول 
  عشق ممنوع  
   
  زندگی بی نگه دوست ، دمی جایز نیست
   
  سال ها بی مه و مهتاب شبی جایز نیست
   
  حرف دل چون که میسر بشود پیش طبیب
   
  هرچه تکرار کنی ، زیر لبی جایز نیست
   
  ادب آن است که اظهـار کـنی مهر درون
   
  دلبری باشـد اگـر ، بی ادبی  جایز نیست
   
  حـزن دنیا و غـمش  چون که تشنج سازد
   
  در زمستان غمین ، هیچ تبی جایز نیست
   
  چون که شیرینی عشق آید و سرمستی مهر
   
  دگرت شهد و شراب و رطبی جایز نیست
   
  روید اندر دل اگر شاخه ی انگور وصال
   
  شکر و شیره و شیرین عنبی جایز نیست
   
  چـون که وارد

  عشق ممنوع 
  دزد بیت المال  
  مــــانده ام مــن به گِل درونِ خودم
  بـروم از دیــارو شهــــــرو دِهـــــم؟
  گفـت بامــــــن به بانگ قهـــــرآمیز
  اَجَلـــــم ، فـــــرصتی به تو ندهـــم
  رفتنــــت حـــــــال و روزِ بـــــد دارد
  غُــربت اســـــت و تــو پیــــــرِ آواره
  بهــــره یَاس اســت و کاغذو قلمت
  مــی نـــویسی و مـــــی کنـــی پاره
  بنشیـــن ،شَــر به پا نکن ،بس کن
  جســـــدی نیســــت داخـــــلِ قبـرت
  بازهـــــــم تهمـــــتِ دوبــاره به تو
  مطمئنّـــــم صــــدا ک

  دزد بیت المال 
  سوء استفاده اصلاحات از تصاویر سرداران مدافع حرم برای جذب رأی  
  اخبار حکایت از آن دارد جریان فتنه و اتاق فکر ضد انقلاب با توجه به محبوبیت سرداران مدافع حرم ولایت، به دنبال سوء استفاده از تصاویر این پاسداران برای جذب رأی است.  گروه سیاست جهان نیوز-  جریان اصلاحات با اینکه در سال 1388 و در روز قدس با "شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" به دنبال زیر سؤال بردن منافع ملی و امنیت ملی مردم و سرزمین ایران بود، این روزها به دنبال استفاده از تصاویر سرداران و شهدای مدافع حرم هستند.   اخبار حکایت از آن دارد جریان فتن

  سوء استفاده اصلاحات از تصاویر سرداران مدافع حرم برای جذب رأی 
  سخنان تکان دهنده و تاریخی حضرت امام خمینی (ره) ، مخصوص این روزا - به آخری خیلی دقت کنید -  
  سخنان تکان دهنده و تاریخی حضرت امام خمینی ره:
  آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشری دیگر نخورده است.
  ********
   من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیافتد.
  ********
  سعادت را آنها بردند که آن چیزی را که خدا به آنها داده بود تقدیم کردند و ما عقب مانده آنها هستیم.
  ********
  اگـر ما را محاصره اقتصادی کنند، فرزند"رمضانیم" و اگر ما را محاصره نظامی کنند فرزند "عاشورای

  سخنان تکان دهنده و تاریخی حضرت امام خمینی (ره) ، مخصوص این روزا - به آخری خیلی دقت کنید - 
  نکات مهم در آداب غذا خوردن  
  هنگامیـکه غذا خوردنتان پایان یافت هیچگاه بشقابتان را به سمت جلو هل ندهید این عمل خلاف آداب معاشرت میباشد.
  ۱- بهتر است آقاو خانم میزبان در دو انتهای میز غذاخوری و یا در وسط میز روبروی یکدیگر بنشینند.۲- اگـر فرد مهمی میهمان بود می باید وی سمت راسـت خانم میزبان و همسرش سمت راست میزبان آقا نشانده شود.۳- بطوری کلی طرز قرار گرفتن میهمانان باید طوری ترتیب داده شود که هیـچ دو مـــرد و هیچ دو زنی کنار یکدیگر قرار نگیرند.۴- زوج متاهل باید روبروی یکدیگر

  نکات مهم در آداب غذا خوردن  
  ویندوز ۱۰ برای ایکس باکس وان تا دو هفته دیگر منتشر خواهد شد  
  به نظر می رسد که رویای یک پلفرم برای تمامی گجت ها ، در حال محقق شدن است و این به لطف ویندوز ۱۰ مایکروسافت فراهم شده.ویندوز ۱۰ سیستم عاملی برای تمام ابزارهاست ، از موبایل و تبلت و لپ تاپ گرفته تا حتی کنسول بازی ایکس باکس !
  فیل اسپنسر، مدیر بخش ایکس باکس، امروز اعلام کرد که تجربه جدید ایکس باکس وان (داشبورد جدید و محیطی به مانند ویندوز ۱۰) در تاریخ ۲۱ آبان برای تمامی کاربران ایکس باکس وان منتشر می شود، یعنی تنها دو هفته دیگر.
  این تجربه جدید ایکس ب

  ویندوز ۱۰ برای ایکس باکس وان تا دو هفته دیگر منتشر خواهد شد 
    

  فروشگاه

  لینک عضویت در کانال تلگرام

  عضویت در گروه تلگرام جوک کلیپ عکس


  کانال تلگرام  جدیدترین مطالب

  خرید مستقیم فرش از کارخانه !!
  تفاوت قیمت با فروشگاه های سطح شهر 30 الی 50%