• 200 عکس پروفایل
 • بلوگل

  تمامی اطلاعات, خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و بلوگل هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
  تولبار و نحوه استفاده از آن

  تبلیغات

  خیریه مهربانه

  خیریه مهربانه

  پست ثابت

  همت 110

  تبلیغات

  همت 110
  

  آفاق جهان

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام  
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه به سایت موزیک جدید ایرانی مراجعه کنید. د

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشیv  
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه به سایت موزیک جدید ایرانی مراجعه کنید. د

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشیv 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه به سایت موزیک جدید ایرانی مراجعه کنید. د

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه به سایت موزیک جدید ایرانی مراجعه کنید. د

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه به سایت موزیک جدید ایرانی مراجعه کنید. د

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه به سایت موزیک جدید ایرانی مراجعه کنید. د

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه به سایت موزیک جدید ایرانی مراجعه کنید. د

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه به سایت موزیک جدید ایرانی مراجعه کنید. د

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه به سایت موزیک جدید ایرانی مراجعه کنید. د

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه به سایت موزیک جدید ایرانی مراجعه کنید. د

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشیگروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشیگروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشیگروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشیگروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشیگروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  اى بى نظیر  
  اى بى نظیر

  مهدى اخوان ثالث
  اى بى نظیر در همه آفاق
  مهر سپهر حسن، بر اطلاق
  همچون تو یک کتاب ندارد
  مجموعه اى شگفت در اوراق
  جنست لطیفه ایست «نفیسه»
  این گفته ابن دسته در اعلاق
  او گشته در قلمرو خورشید
  چون تو مهمى ندیده به آفاق
  خوشبخت آنکه جفت تو گردد
  اى در صباحت نمکین طاق
  اى اوج آفرینش و امکان
  بى شبه و مثل را نشده مصداق
  خلقت وراى حسن طبیعى
  برهم زده ست منطق خلاق
  یک لحظه با تو بودن شوقى
  هم ارج عمر، واى به مشتاق
  گر گویم: اى تو نامتناهى
  داند خدا، نگفته ام

  اى بى نظیر 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی  
  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی
  گروه متفاوت و خوش ذوق The
  Ways موزیک ویدیویی به نام نقاشی منتشر کرده است. البته به شخصه کارهایی
  که این گروه در همکاری با کاوه آفاق ارائه داد را بیشتر پسندیدم و معتقدم
  با جدایی کاوه از این گروه, هم کارهای کاوه آفاق ضعیفتر شد و هم خود گروه د
  ویز. با این حال و جدای از حرف و حدیث های پیرامون جدایی کاوه آفاق از این
  گروه، اگر جزو طرفداران پر و پا قرص The Ways هستید پیشنهاد میکنم برای دانلود موزیک ویدیو جدید این گروه

  دانلود موزیک ویدیو جدید The Ways بنام نقاشی 
  اگر آن عهدشکن با سر میثاق آید  
  اگر آن عهدشکن با سر میثاق آیدجان رفتست که با قالب مشتاق آیدهمه شب‌های جهان روز کند طلعت اوگر چو صبحیش نظر بر همه آفاق آیدهر غمی را فرجی هست ولیکن ترسمپیش از آنم بکشد زهر که تریاق آیدبندگی هیچ نکردیم و طمع می‌داریمکه خداوندی از آن سیرت و اخلاق آیدگر همه صورت خوبان جهان جمع کنندروی زیبای تو دیباچه اوراق آیددیگری گر همه احسان کند از من بخلستوز تو مطبوع بود گر همه احراق آیدسرو از آن پای گرفتست به یک جای مقیمکه اگر با تو رود شرمش از آن ساق آیدبی

  اگر آن عهدشکن با سر میثاق آید 
  امتحانات نهایی  
  امتحانات نهایی
  〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
  به نام خدا 
  سلام بر بچه های گل امتحان نهایی و تا حدود یک ماه دیگه انشالله  امتحانات رو با نمره 20 پشت سر بزارید و یه کنکوری باشید......
     خب بگم براتون که حواستون جمع باشه چون تاثیر داره توی کنکورت و یک امتیاز برات محسوب میشه.....
  و این امتیاز باارزش حلال مشکلات شما میشه
  سعی کنید حداقل نمره 18 بگیرید آگه توی بعضی دروس عمومی بتونید 20 بگیرید واقعا عالی میشه. ...
  بچه ها میپرسن ⬅️ چرا امتحانات نهایی برای آفاق مهمه؟؟؟
  خ

  امتحانات نهایی 
  دانلود و متن آهنگ جدید کاوه آفاق به نام سوال  
  Download New Music By Kaveh Afagh Called Soal
  دانلود آهنگ جدید کاوه آفاق به نام سوال با کیفیت بالا
   
  دانلود در ادامه مطلب
   
  متن آهنگ کاوه آفاق به نام سوال
   
  باید برای دیدنت چشما رو بست رو این جهان
  ای تو دلیل انسجام تو کل این دوره زمان
  جهان شبیه پیچکا میگرده دور روی تو
  خورشید خیس میشه ها ذوب میشه بروی تو
  من تو تموم زندگیم هی دور باطل میدم
  دنیا رو گشتم ته خط بجای اول رسیدم
  آخر آخر میرسی به اول اول راه
  نشونه ها درستنو راهمو رفتم اشتباه
  من یه عمر به در بسته میزنم
  خسته ا

  دانلود و متن آهنگ جدید کاوه آفاق به نام سوال 
  اشعار جدید «محمدجواد زمانی» برای ایام شعبانیه/ از آفاق مکه خبر می‌رسد  
  شاعر آئینی کشورمان به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و اعیاد شعبانیه اشعاری را سرود.
  به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر دفاع پرس، محمد جواد زمانی شاعر آئینی کشورمان شب گذشته به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و اعیاد شعبانیه اشعاری را در هیئت شهدای گمنام(حسینیه قهرودی‌ها)  به حضرت صاحب الزمان، حضرت سیدالشهدا و علی اکبر تقدیم کرد.

  اشعار جدید «محمدجواد زمانی» برای ایام شعبانیه/ از آفاق مکه خبر می‌رسد 
  سوگواران تو امروز خموشند همه  
  سوگواران تو امروز خموشند همهکه دهان های وقاحت به خروشند همهگر خموشانه به سوگ تو نشستند رواستزان که وحشت زده ی حشر وحوشند همهزان که وحشت زده ی حشر وحوشند همهآه از این قوم ریایی که درین شهر دو رویآه از این قوم ریایی که درین شهر دو رویروزها شحنه و شب ، باده فروشند همهباغ را این تب روحی به کجا برد که بازقمریان از همه سو خانه به دوشند همه، خانه به دوشند همهای هران قطره ز آفاق هران ابر ببارای هران قطره ز آفاق هران ابر بباربیشه و باغ به آواز تو گوشند

  سوگواران تو امروز خموشند همه 
  لیالی پر فیض قدر را گرامی میداریم  
  من کویرم لب من تشنه ی باران علی ستاین لب تشنه ی پر شور، غزلخوان علی ستاین که گسترده تر از وسعت آفاق شده استبه یقین سفره ی گسترده ی دامان علی ستمنّت نان و نمک نیست سر سفره ی اوپس خوشا آن که در این دنیا مهمان علی ستآتش اشکی اگر در غزلم شعله ور استبی گمان قطره ای از درد فراوان علی ستلحظه ای پرتو حسنش ز تجلی دم زدکه جهان، آینه در آینه حیران علی ستکعبه یکبار دهان را به سخن وا کرده استتا بدانیم کلید در این خانه علی ستاز دم صبح ازل نام علی را می خوانددل

  لیالی پر فیض قدر را گرامی میداریم 
  دانلود و متن آهنگ جدید کاوه آفاق به نام بیگانه  
  Download New Music By Kaveh Afagh Called Biganeh
  دانلود آهنگ جدید کاوه آفاق به نام بیگانه با کیفیت بالا
   
  دانلود در ادامه مطلب
   
  متن آهنگ کاوه آفاق به نام بیگانه
   
  باز ، بازم امشب گریه کردم 
  باز ، بازم امشب لب مرگ
  پای خود را پس کشیدم
  مردم از بس نه شنیدم
  تو ، توی این شهر مه آلود
  اگه حتی یه نفر بود 
  همونم دست منو خوند
  زد و اون جونمو سوزوند
  ♫♫♫
  متن آهنگ کاوه آفاق به نام بیگانه
  ♫♫♫
  گناهم ، بودن و بودن و پاکی
  گناهم مثل دیگرون نبودن
  اسم من بیگانه ی عریان
  مردم از بس نه شن

  دانلود و متن آهنگ جدید کاوه آفاق به نام بیگانه 
  ملانصرالدین  
  دانشمند مردی که خیال می کرد دانشمند است و در نجوم تبحری دارد یک روز رو به ملا کرد و گفت:خجالت نمی کشی خود را مسخره مردم نموده ای و همه تو را دست می اندازند در صورتیکه من دانشمند هستم و هر شب در آفاق و انفس سیر می کنم.ملا گفت: آیا در این سفرها چیز نرمی به صورتت نخورده است؟دانشمند گفت:اتقاقا چرا؟ملا با تمسخر پاسخ داد: درست است همان چیز نرم دم الاغ من بوده است!

  ملانصرالدین 
  داستان  
  پرواز در اسمانهامردی که خیال می کرد دانشمند است و در نجوم تبحری دارد یک روز رو به ملا کرد و گفت:خجالت نمی کشی خود را مسخره مردم نموده ای و همه تو را دست می اندازند در صورتیکه من دانشمند هستم و هر شب در آفاق و انفس سیر می کنم.ملا گفت : ایا در این سفرها چیز نرمی به صورتت نخورده است؟دانشمند گفت :اتقاقا چرا؟ملا با تمسخر پاسخ داد: درست است همان چیز نرم دم الاغ من بوده است!

  داستان 
  دانلود و متن آهنگ جدید کاوه آفاق به نام هم همه  
  Download New Music By Kaveh Afagh Called Hamhameh
  دانلود آهنگ جدید کاوه آفاق به نام هم همه با کیفیت بالا
   
  دانلود در ادامه مطلب
   
  متن آهنگ کاوه آفاق به نام هم همه
   
  همه روزی آمدند و روزی رفتند
  همه روزی ماندند و روزی گذشتن
  همه بی تو رفتند و تو بی همه رفتی
  دور خورشید گشتند و تو توی شب خواندی
  ای وای از این هم همه ی دوران
  ناکام عمری رفت بی سرانجام 
  ای وای از این هم همه ی دوران
  ناکام عمری رفت بی سرانجام
  ♫♫♫
  دانلود آهنگ جدید کاوه آفاق به نام هم همه
  ♫♫♫
  همه دریات ماندند و

  دانلود و متن آهنگ جدید کاوه آفاق به نام هم همه 
  دانلود و متن آهنگ جدید کاوه آفاق به نام خونه  
  Download New Music By Kaveh Afagh Called Khooneh
  دانلود آهنگ جدید کاوه آفاق به نام خونه با کیفیت بالا
   
  دانلود در ادامه مطلب
   
  متن آهنگ کاوه آفاق به نام خونه
   
  یه روزی از این خونه ها میاد صدای خنده ها
  دوباره میشه کوچه رو پیاده رفت تا انتها
  نزدیکن اون روزا حالا میان سریع و بی صدا
  همگی باز ساده میشیم گرچه که سخت گذشت به ما
  تا تو هستی توی سختی راه دردو ساده بستی
  تا تو باشی خوبه دنیام هرجا می خوای من همون جام
  ♫♫♫
  دانلود آهنگ جدید کاوه آفاق به نام خونه
  ♫♫♫
  سرما که رفت

  دانلود و متن آهنگ جدید کاوه آفاق به نام خونه 
  دانلود و متن آهنگ جدید کاوه آفاق به نام حق  
  Download New Music By Kaveh Afagh Called Hagh
  دانلود آهنگ جدید کاوه آفاق به نام حق با کیفیت بالا
   
  دانلود در ادامه مطلب
   
  متن آهنگ کاوه آفاق به نام حق
   
  در دوره دبستان کودکی دلپاک بودم 
  تو هر عکس از بچگیم رو سرم شاخ با دست گذاشته بودن
  تمام شیشه ها را با نام من شکستن
  از هر نفر یه خنجر از پشت خورده بودم
  حق من این نبود نه به تو نگفتم 
  تموم گناهای شهرو من به گردن گرفتم
  حق من این نبود نه به تو نگفتم 
  تموم گناهای شهرو من به گردن گرفتم
  ♫♫♫
  دانلود آهنگ جدید کاوه آفاق به نا

  دانلود و متن آهنگ جدید کاوه آفاق به نام حق 
  متن موزیک نگاه منتظر محمد اصفهانی  
  دانلود موزیک ویدیوترانه شعر موسیقی نگاه منتظر محمد اصفهانیبه چشم تر سحر ستادست نگاه منتظر به جادستمسافران رهه چیست شفای چشـم منتظر چیستزمانه تاریکست کجاست خورشید گذشت دیده نمیرسد عیدخدا دلم وای به جان رسیدم به عشوه طی شد شب امیدمچو گردبادی در این بیابان به گرد خویشم چنین شتاباناهم ز آهم ندارد شب سیاهم سحر نداردمرا رها گر ز من نماید دل یارم بر اوج اختر وطن نماید دل یارمبهار آمد تو خواهی آمد نگار آمد تو خواهی آمدخزان به سر شد تو خواهی آمد جه

  متن موزیک نگاه منتظر محمد اصفهانی 
  همخواب  
  همخواب رقیبانی و من تاب ندارم
  بی‌تابم و از غصهٔ این خواب ندارم
  دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست
  کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست
  بسیار ستمکار و بسی عهد شکن هست
  اما به ستمکاری آن عهد شکن نیست
  پیش تو بسی از همه کس خوارترم من
  زان روی که از جمله گرفتارترم من
  روزی که نماند دگری بر سر کویت
  دانی که ز اغیار وفادار ترم من
  بر بی‌کسی من نگر و چارهٔ من کن
  زان کز همه کس بی‌کس و بی‌یارترم من

  همخواب 
  متن موزیک نگاه منتظر محمد اصفهانی  
  دانلود موزیک ویدیوترانه و شعر موزیک نگاه منتظر محمد اصفهانیبه چشم تر سحر ستادست نگاه منتظر به جادستمسافران رهه خـبر چیست شفای چشـم منتظر چیستزمانه تاریکست کجاست خورشید گذشت دیده نمیرسد عیدخدا دلم وای به جان رسیدم به عشوه طی شد شب امیدمچو گردبادی در این بیابان به گرد خویشم چنین شتاباناهم ز آهم خـبر ندارد شب سیاهم سحر نداردمرا رها گر ز من نماید دل یارم بر اوج اختر وطن نماید دل یارمبهار آمد تو خواهی آمد نگار آمد تو خواهی آمدخزان به سر شد تو خ

  متن موزیک نگاه منتظر محمد اصفهانی 
  متن موسیقی نگاه منتظر محمد اصفهانی  
  دانلود آهنگترانه شعر موسیقی نگاه منتظر محمد اصفهانیبه چشـم تر سحر ستادست نگاه منتظر به جادستمسافران رهه خـبر چیست شفای چشـم منتظر چیستزمانه تاریکست کجاست خورشید گذشت دیده نمیرسد عیدخدا دلم وای به جان رسیدم به عشوه طی شد شب امیدمچو گردبادی در این بیابان به گرد خویشم چنین شتاباناهم ز آهم خـبر ندارد شب سیاهم سحر نداردمرا رها گر ز من نماید دل یارم بر اوج اختر وطن نماید دل یارمبهار آمد تو خواهی آمد نگار آمد تو خواهی آمدخزان به سر شد تو خواهی آم

  متن موسیقی نگاه منتظر محمد اصفهانی 
  متن موزیک نگاه منتظر محمد اصفهانی  
  دانلود آهنگ جدیدترانه و شعر آهنگ نگاه منتظر محمد اصفهانیبه چشـم تر سحر ستادست نگاه منتظر به جادستمسافران رهه خـبر چیست شفای چشـم منتظر چیستزمانه تاریکست کجاست خورشید گذشت دیده نمیرسد عیدخدا دلم وای به جان رسیدم به عشوه طی شد شب امیدمچو گردبادی در این بیابان به گرد خویشم چنین شتاباناهم ز آهم خـبر ندارد شب سیاهم سحر نداردمرا رها گر ز من نماید دل یارم بر اوج اختر وطن نماید دل یارمبهار آمد تو خواهی آمد نگار آمد تو خواهی آمدخزان به سر شد تو خوا

  متن موزیک نگاه منتظر محمد اصفهانی 
  دانلود و متن آهنگ جدید کاوه آفاق به نام عبور نو  
  Download New Music By Kaveh Afagh Called Oboore No
  دانلود آهنگ جدید کاوه آفاق به نام عبور نو با کیفیت بالا
   
  دانلود در ادامه مطلب
   
  متن آهنگ کاوه آفاق به نام عبور نو
   
  عشقمون اندازه ی همدیگه نیست این میون تکلیف ما دوتا چیه
  اون که باید پا بذاره رو دلش اونکه میمونه تک و تنها کیه
  منکه هستم با تمام بودنم با تمام بودنت پیشم بمون
  عشقمون اندازه ی همدیگه نیست خیلی راهه از زمین تا آسمون
  ♫♫♫
  دانلود آهنگ جدید کاوه آفاق به نام عبور نو
  ♫♫♫
  از شب تاریک تنهایی من رد شدی مثل عبو

  دانلود و متن آهنگ جدید کاوه آفاق به نام عبور نو 
  دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش به کسی چه  
  دانلود اهنگ جدید بابک جهانبخش بنام به کسی چه با کیفیت عالی
  download new music babak jahan baksh:be kasi che
  پخش از رسانه کینگر موزیک
  ترانه:نغمه قاسمی------------آهنگ:بابک جهانبخش
  تنظیم:مسعود همایونی
  برای دانلود اهنگ جدید بابک جهانخبش به ادامه مطلب بروید
  کینگر موزیک|دانلود آهنگ 1395 و آلبوم جدید 1395

  دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش به کسی چه 
    

  فروشگاه

  لینک عضویت در کانال تلگرام

  عضویت در گروه تلگرام جوک کلیپ عکس


  کانال تلگرام  جدیدترین مطالب

  هر هفته 7 فیلم رایگان !!
  دانلود اپلیکیشن فیلم آپرا (upera.shop)