اخیراً سازمان غذا و داروی امریکا، داروی جدیدی را برای درمان بیماران مبتلا به ام اس مورد تایید قرار داده است. این دارو هم در ام اس دارای حالت حمله ای قابل استفاده است و هم در بیماران مبتلا به ام اس تدریجا پیشرونده بدون حمله کاربرد دارد. تا بحال برای بیماری ام اس از نوع بدون حمله ولی پیشرونده تدریجی درمانی وجود نداشت و این دارو اولین درمان مورد تایید در این موارد می باشد.
اوکرلیزوماب (Ocrelizumab) که با نام تجاری Ocrevus معرفی شده است دارویی جدید با مکان

Ocrevus درمانی جدید برای بیماری ام اس عود کننده و اولین درمان برای ام اس پیشرونده تدریجی بدون حمله