بلوگل

تمامی اطلاعات, خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و بلوگل هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
تولبار و نحوه استفاده از آن

تبلیغات

افزایش ورودی گوگل

خیریه مهربانه

پست ثابت

همت 110

تبلیغات

همت 110


������������ ������ ���������� ���������� Compuprint SP 40 plus

ارتباط با شركت Compuprint  
ارتباط با Compuprint
-پرینترچاپگرسوزنی Compuprint SP 40 plus

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special
Printers

● ● ●6-

ارتباط با Compuprint ●●●


Compuprint
is a historical brand for professional printing applications since thirty years
and belonged to some multinational IT groups like Honeywell I.S. and Bull. More
than 2 millions printers have been sold around the world.

Starting from March 2007 all activities of R&D, production, sales, customer
service and support were acquired by GDS Group (IT) that has founded a new
industrial reality named Compuprint srl, acquiring the historical Compuprint
brand.

All Compuprint printers are developed in the italian location Leinì (TO), while
they are manufactured in

ارتباط با شركت Compuprint 
ارتباط با شركت Compuprint  
ارتباط با Compuprint
ارتباط با Compuprint
-پرینترچاپگرسوزنی Compuprint SP 40 plus

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special
Printers

● ● ●6-

ارتباط با Compuprint ●●●


Compuprint
is a historical brand for professional printing applications since thirty years
and belonged to some multinational IT groups like Honeywell I.S. and Bull. More
than 2 millions printers have been sold around the world.

Starting from March 2007 all activities of R&D, production, sales, customer
service and support were acquired by GDS Group (IT) that has founded a new
industrial reality named Compuprint srl, acquiring the historical Compuprint
brand.

All Compuprint printers are developed in the italian location Lein

ارتباط با شركت Compuprint 
6- ارتباط با شركت Compuprint  
ارتباط با Compuprint-پرینترچاپگرسوزنی Compuprint SP 40 plusPassbook Printer Compuprint SP 40 plus Special Printers● ● ●6- ارتباط با Compuprint ●●●Compuprint is a historical brand for professional printing applications since thirty years and belonged to some multinational IT groups like Honeywell I.S. and Bull. More than 2 millions printers have been sold around the world.Starting from March 2007 all activities of R&D, production, sales, customer service and support were acquired by GDS Group (IT) that has founded a new industrial reality named Compuprint srl, acquiring the historical Compuprint brand.All Compuprint printers are developed in the italian location Leinì (TO), while they are manufactured in the GDS location at Wujiang in China.Comp

6- ارتباط با شركت Compuprint 
مشخصه هاي اصلي چاپگر+Compuprint SP 40 plus  
مشخصه های اصلی چاپگر+Compuprint SP 40 plusمشخصه های اصلی چاپگر+Compuprint SP 40 plusSP 40 plus-پرینتر سوزنی-چاپگر پست بانك-اداری-بانكی-چك-اسناد رسمی
-پرینترچاپگراداری-پرینترچاپگربانكی
-پرینترچاپگرشناسنامه-چاپگرپرینتر سوزنی گذرنامه -پرینترچاپگر سوزنی چك
-پرینترچاپگرسوزنی دفترچه-پست بانك-پرینترچاپگرحرفه ای-چاپگر
چك-دفترچه-رول-پرینترچاپگرفرم های اداری بانكی

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special
Printers●●● 2-
مشخصه های اصلی چاپگر+Compuprint SP 40 plus
●●●چا

مشخصه هاي اصلي چاپگر+Compuprint SP 40 plus 
مشخصه هاي اصلي چاپگر+Compuprint SP 40 plus  
مشخصه های اصلی چاپگر+Compuprint SP 40 plusمشخصه های اصلی چاپگر+Compuprint SP 40 plusSP 40 plus-پرینتر سوزنی-چاپگر پست بانك-اداری-بانكی-چك-اسناد رسمی
-پرینترچاپگراداری-پرینترچاپگربانكی
-پرینترچاپگرشناسنامه-چاپگرپرینتر سوزنی گذرنامه -پرینترچاپگر سوزنی چك
-پرینترچاپگرسوزنی دفترچه-پست بانك-پرینترچاپگرحرفه ای-چاپگر
چك-دفترچه-رول-پرینترچاپگرفرم های اداری بانكی

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special
Printers●●● 2-
مشخصه های اصلی چاپگر+Compuprint SP 40 plus
●●●چا

مشخصه هاي اصلي چاپگر+Compuprint SP 40 plus 
ذانلود نرم افزار نصب روي انواع ويندوز جهت چاپگر+Compuprint SP 40 plus  
دانلود مستقیم نرم افزار نصب روی انواع ویندوز جهت چاپگر+Compuprint SP 40
plusدانلود مستقیم نرم افزار نصب روی انواع ویندوز جهت چاپگر+Compuprint SP 40 plus
دانلود نرم افزار نصب روی انواع ویندوز جهت چاپگر Compuprint SP 40-بطور مستقیم
-پرینترچاپگرسوزنی Compuprint SP 40 plus
-پرینترCompuprint SP 40 plus
-پرینتر سوزنی Compuprint SP 40 plus
-پرینتر Compuprint SP 40 plus
-پرینترچاپگرسوزنی دفترچه-پست بانك-پرینترچاپگرحرفه ای-چاپگر
چك-دفترچه-رول-پرینترچاپگرفرم های اداری بانكی

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Spec

ذانلود نرم افزار نصب روي انواع ويندوز جهت چاپگر+Compuprint SP 40 plus 
ذانلود نرم افزار نصب روي انواع ويندوز جهت چاپگر+Compuprint SP 40 plus  
دانلود مستقیم نرم افزار نصب روی انواع ویندوز جهت چاپگر+Compuprint SP 40
plusدانلود مستقیم نرم افزار نصب روی انواع ویندوز جهت چاپگر+Compuprint SP 40 plus
دانلود نرم افزار نصب روی انواع ویندوز جهت چاپگر Compuprint SP 40-بطور مستقیم
-پرینترچاپگرسوزنی Compuprint SP 40 plus
-پرینترCompuprint SP 40 plus
-پرینتر سوزنی Compuprint SP 40 plus
-پرینتر Compuprint SP 40 plus
-پرینترچاپگرسوزنی دفترچه-پست بانك-پرینترچاپگرحرفه ای-چاپگر
چك-دفترچه-رول-پرینترچاپگرفرم های اداری بانكی

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Spec

ذانلود نرم افزار نصب روي انواع ويندوز جهت چاپگر+Compuprint SP 40 plus 
توصيف كلي چاپگر سوزني Compuprint SP 40 plus  
 توصیف كلی چاپگر سوزنی Compuprint SP 40 plus توصیف كلی چاپگر سوزنی Compuprint SP 40 plus
-Passbook and transactional printer-Bankbook Printer-special printers-Flatbed
-پرینترچاپگراداری-پرینترچاپگربانكی
-پرینترچاپگرشناسنامه-چاپگرپرینتر سوزنی گذرنامه -پرینترچاپگر سوزنی چك

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special
Printers
●●● 1-
توصیف كلی چاپگر سوزنی Compuprint SP 40 plus
●●●


● بسیار سریع، قدرتمند، با دوام و كاملا قابل اعتماد!
● پشتیبانی از طیف وسیعی از كارهای چاپی اداری
● تنظیم خودكار فاصله بین

توصيف كلي چاپگر سوزني Compuprint SP 40 plus 
 توصيف كلي چاپگر سوزني Compuprint SP 40 plus  
 توصیف كلی چاپگر سوزنی Compuprint SP 40 plus توصیف كلی چاپگر سوزنی Compuprint SP 40 plus
-Passbook and transactional printer-Bankbook Printer-special printers-Flatbed
-پرینترچاپگراداری-پرینترچاپگربانكی
-پرینترچاپگرشناسنامه-چاپگرپرینتر سوزنی گذرنامه -پرینترچاپگر سوزنی چك

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special
Printers
●●● 1-
توصیف كلی چاپگر سوزنی Compuprint SP 40 plus
●●●


● بسیار سریع، قدرتمند، با دوام و كاملا قابل اعتماد!
● پشتیبانی از طیف وسیعی از كارهای چاپی اداری
● تنظیم خودكار فاصله بین

 توصيف كلي چاپگر سوزني Compuprint SP 40 plus 
توصيف چاپگر +SP 40 برگرفته از سايت اصلي Compuprint  
توصیف چاپگر +SP 40 برگرفته از سایت اصلی Compuprintتوصیف چاپگر +SP 40 برگرفته از سایت اصلی CompuprintSP 40 plus-پرینتر سوزنی-چاپگر پست بانك-اداری-بانكی-چك-اسناد رسمی
compuprint sp40

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special
Printers
●●● 4-
توصیف چاپگر +SP 40 برگرفته از سایت اصلی Compuprint●●●
Compuprint SP40plus Series

A NEW STANDARD FOR FRONT OFFICE AND FINANCIAL APPLICATIONSA leading-edge series for today and tomorrow!
The

Compuprint SP 40 plus+
transactional printer integrates state-of-the-art
Compuprint  technology
and innovation that’s based on more than 30 years of leadership in seria

توصيف چاپگر +SP 40 برگرفته از سايت اصلي Compuprint 
توصيف چاپگر +SP 40 برگرفته از سايت اصلي Compuprint  
توصیف چاپگر +SP 40 برگرفته از سایت اصلی Compuprintتوصیف چاپگر +SP 40 برگرفته از سایت اصلی CompuprintSP 40 plus-پرینتر سوزنی-چاپگر پست بانك-اداری-بانكی-چك-اسناد رسمی
compuprint sp40

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special
Printers
●●● 4-
توصیف چاپگر +SP 40 برگرفته از سایت اصلی Compuprint●●●
Compuprint SP40plus Series

A NEW STANDARD FOR FRONT OFFICE AND FINANCIAL APPLICATIONSA leading-edge series for today and tomorrow!
The

Compuprint SP 40 plus+
transactional printer integrates state-of-the-art
Compuprint  technology
and innovation that’s based on more than 30 years of leadership in seria

توصيف چاپگر +SP 40 برگرفته از سايت اصلي Compuprint 
مشخصه هاي اصلي چاپگرSP 40 برگرفته از سايت اصلي Compuprint  
مشخصه های اصلی چاپگرSP 40 برگرفته از سایت اصلی Compuprintمشخصه های اصلی چاپگرSP 40 برگرفته از سایت اصلی Compuprint
-پرینترCompuprint SP 40 plus
-پرینتر سوزنی Compuprint SP 40 plus
-پرینتر Compuprint SP 40 plus

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special
Printers
●●● 5-
مشخصه های اصلی چاپگرSP 40 برگرفته از سایت اصلی Compuprint●●●


 Compuprint SP 40 Passbook Printer
Features & Specifications


 


Printing Technology
24
pin serial dot matrix printer

Printing speed
max: 600 cps

 
15 cpi
12 cpi
10 cpi

Draft
600 cps
480 cps
400 cps

LQ
200 cps
164 cps
133 cps


Line
Length
94 columns @ 10
cpi
112 columns @ 1

مشخصه هاي اصلي چاپگرSP 40 برگرفته از سايت اصلي Compuprint 
مشخصه هاي اصلي چاپگرSP 40 برگرفته از سايت اصلي Compuprint  
مشخصه های اصلی چاپگرSP 40 برگرفته از سایت اصلی Compuprintمشخصه های اصلی چاپگرSP 40 برگرفته از سایت اصلی Compuprint
-پرینترCompuprint SP 40 plus
-پرینتر سوزنی Compuprint SP 40 plus
-پرینتر Compuprint SP 40 plus

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special
Printers
●●● 5-
مشخصه های اصلی چاپگرSP 40 برگرفته از سایت اصلی Compuprint●●●


 Compuprint SP 40 Passbook Printer
Features & Specifications


 


Printing Technology
24
pin serial dot matrix printer

Printing speed
max: 600 cps

 
15 cpi
12 cpi
10 cpi

Draft
600 cps
480 cps
400 cps

LQ
200 cps
164 cps
133 cps


Line
Length
94 columns @ 10
cpi
112 columns @ 1

مشخصه هاي اصلي چاپگرSP 40 برگرفته از سايت اصلي Compuprint 
نحوه خريد و يا درخواست فرم پيش فاكتور Compuprint SP 40 plus  
نحوه خرید و یا درخواست فرم پیش فاكتور Compuprint SP 40 plusنحوه خرید و یا درخواست فرم پیش فاكتور Compuprint SP 40 plus
-چاپگرسوزنی Compuprint SP 40 plus

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special
Printers●●● 7- 
نحوه خرید و یا درخواست فرم پیش فاكتور Compuprint SP 40 plus●●●


● چنانكه مایل به خرید چاپگر
Compuprint SP 40 plus 
نو و یا دست دوم میباشید:
ابتدا جهت اطلاع از قیمت روز و موجودی و مشاوره نوسط تلفن ثابت و یا همراه، با ما
تماس گرفته و در صورت موجود بودن كالای مورد نظرتان، چنانكه د

نحوه خريد و يا درخواست فرم پيش فاكتور Compuprint SP 40 plus 
مرور سريع مشخصه هاي چاپگر Compuprint SP 40 plus  
مرور سریع مشخصه های چاپگر Compuprint SP 40 plus


مرور سریع مشخصه های چاپگر Compuprint SP 40 pluscompuprint sp40
-چاپگرسوزنی Compuprint SP 40 plus
-پرینترچاپگرسوزنی Compuprint SP 40 plus
-پرینترCompuprint SP 40 plus
-پرینتر سوزنی Compuprint SP 40 plus
-پرینترچاپگرسوزنی دفترچه-پست بانك-پرینترچاپگرحرفه ای-چاپگر
چك-دفترچه-رول-پرینترچاپگرفرم های اداری بانكی

 Passbook
Printer Compuprint SP 40 plus Special Printers●●●  
مرور سریع مشخصه های چاپگر Compuprint SP 40 plus●●●● 
پرینتر مخصوص پست بانك،اداری و بانكی-Compuprint SP 40 pl

مرور سريع مشخصه هاي چاپگر Compuprint SP 40 plus 
كليه خدمات مرتبط با چاپگر سوزني Compuprint SP 40 plusنو و دست دوم با ضمانت يكساله و تعمير و تامين لو  
كلیه خدمات مرتبط با چاپگر سوزنی Compuprint SP 40 plusنو و دست دوم با
ضمانت یكساله و تعمیر و تامین لوازم مصرفی با قیمت مناسبكلیه خدمات مرتبط با چاپگر سوزنی Compuprint SP 40 plusنو و دست دوم
با ضمانت یكساله و تعمیر و تامین لوازم مصرفی با قیمت مناسب
نحوه خرید و یا درخواست فرم پیش فاكتور Compuprint SP 40 plus
-چاپگرسوزنی Compuprint SP 40 plus

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special
Printers●●● 7- 
نحوه خرید، تعمیر،  تامین مواد مصرفی و یا درخواست فرم پیش فاكتور Compuprint SP 40 plus●●●كليه خدمات مرتبط با چاپگر سوزني Compuprint SP 40 plusنو و دست دوم با ضمانت يكساله و تعمير و تامين لو 
نمرور سريع مشخصه هاي چاپگر Compuprint SP 40 plus  
مرور سریع مشخصه های چاپگر Compuprint SP 40 pluscompuprint sp40-چاپگرسوزنی Compuprint SP 40 plus-پرینترچاپگرسوزنی Compuprint SP 40 plus-پرینترCompuprint SP 40 plus -پرینتر سوزنی Compuprint SP 40 plus-پرینترچاپگرسوزنی دفترچه-پست بانك-پرینترچاپگرحرفه ای-چاپگر چك-دفترچه-رول-پرینترچاپگرفرم های اداری بانكی  Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special Printers●●●   مرور سریع مشخصه های چاپگر Compuprint SP 40 plus●●●●  پرینتر مخصوص پست بانك،اداری و بانكی-Compuprint SP 40 plus Special Printers●  چاپگر سوزنی 24 pin با عرض چاپ حداکثر 141 ستون●  س

نمرور سريع مشخصه هاي چاپگر Compuprint SP 40 plus 
كليه خدمات مرتبط با چاپگر سوزني Compuprint SP 40 plusنو و دست دوم با ضمانت يكساله و تعمير و تامين لو  
كلیه خدمات مرتبط با چاپگر سوزنی Compuprint SP 40 plusنو و دست دوم با
ضمانت یكساله و تعمیر و تامین لوازم مصرفی با قیمت مناسبكلیه خدمات مرتبط با چاپگر سوزنی Compuprint SP 40 plusنو و دست دوم
با ضمانت یكساله و تعمیر و تامین لوازم مصرفی با قیمت مناسب
نحوه خرید و یا درخواست فرم پیش فاكتور Compuprint SP 40 plus
-چاپگرسوزنی Compuprint SP 40 plus

Passbook Printer Compuprint SP 40 plus Special
Printers●●● 7- 
نحوه خرید، تعمیر،  تامین مواد مصرفی و یا درخواست فرم پیش فاكتور Compuprint SP 40 plus●●●كليه خدمات مرتبط با چاپگر سوزني Compuprint SP 40 plusنو و دست دوم با ضمانت يكساله و تعمير و تامين لو 
7- كليه خدمات مرتبط با چاپگر سوزني Compuprint SP 40 plusنو و دست دوم با ضمانت يكساله و تعمير و تامين  
كلیه خدمات مرتبط با چاپگر سوزنی Compuprint SP 40 plusنو و دست دوم با ضمانت یكساله و تعمیر و تامین لوازم مصرفی با قیمت مناسبنحوه خرید و یا درخواست فرم پیش فاكتور Compuprint SP 40 plus-چاپگرسوزنی Compuprint SP 40 plusPassbook Printer Compuprint SP 40 plus Special Printers●●● 7-  نحوه خرید، تعمیر،  تامین مواد مصرفی و یا درخواست فرم پیش فاكتور Compuprint SP 40 plus●●●● چنانكه مایل به خرید چاپگر Compuprint SP 40 plus  نو و یا دست دوم میباشید:ابتدا جهت اطلاع از قیمت روز و موجودی و مشاوره نوسط تلفن ثابت و یا همراه،

7- كليه خدمات مرتبط با چاپگر سوزني Compuprint SP 40 plusنو و دست دوم با ضمانت يكساله و تعمير و تامين 
5- توصيف چاپگر star SP298 توسط سايت اصلي استار  
SP298 Specifications-Star SP298-Slip DOT Matrix and transactional printer,Bankbook Printer,special printersچاپگر Star SP298 بهترین گزینه برای داروخانه های بیمه و تامین اجتماعی بدون نیاز به جداكردن برگه ها جهت چاپstar SP298,چاپگر دفترچه بیمه,چاپگر چك,چاپگر دفترچه,چاپگر گذرنامه,چاپگر باركد,چاپگر سوزنی,چاپگر مقوا,چاپگر ریلی,چاپگرمخصوص,Passbook and transactional printer,Bankbook Printer,special printers-HSDPAچاپگرهای سوزنی ●●● فروش انواع چاپگرهای سوزنی مخصوص بانك-دفترچه های گذرنامه، بیمه، بلیط،چك، اسناد، اوراق قرضه-چاپگربار

5- توصيف چاپگر star SP298 توسط سايت اصلي استار 
6- مشخصات فني و توصيف چاپگر استارStar SP298 از سايت اصلي استار  
Printer Description-Star SP298-Slip DOT Matrix and transactional printer,Bankbook Printer,special printersچاپگر Star SP298 بهترین گزینه برای داروخانه های بیمه و تامین اجتماعی بدون نیاز به جداكردن برگه ها جهت چاپstar SP298,چاپگر دفترچه بیمه,چاپگر چك,چاپگر دفترچه,چاپگر گذرنامه,چاپگر باركد,چاپگر سوزنی,چاپگر مقوا,چاپگر ریلی,چاپگرمخصوص,Passbook and transactional printer,Bankbook Printer,special printers-HSDPAچاپگرهای سوزنی ● فروش انواع چاپگرهای سوزنی مخصوص بانك-دفترچه های گذرنامه، بیمه، بلیط،چك، اسناد، اوراق قرضه-چاپگرباركد،

6- مشخصات فني و توصيف چاپگر استارStar SP298 از سايت اصلي استار 
  

فروشگاه

لینک عضویت در کانال تلگرام

عضویت در گروه تلگرام جوک کلیپ عکس


کانال تلگرامجدیدترین مطالب

جستجو ها