• دانلود آهنگ

 • بلوگل

  تمامی اطلاعات, خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و بلوگل هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
  تولبار و نحوه استفاده از آن

  تبلیغات

  خیریه مهربانه

  خیریه مهربانه

  پست ثابت

  همت 110

  مطالب جذاب

  

  شاخه نور2

  قیمت بروز تیرآهن  
  قیمت تیرآهن 95/03/03

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2480000
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  2280000
  پول پیش

  8
  14
  140
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  پول پیش

  9
  14
  136.5
  IPE
  ناب تبریز12 متری
  شاخه
  2080000
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2090000
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آریان فولاد
  شاخه
   2280000
  پول پیش

  12


  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/06
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2470000
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2080000
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2090000
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آریان فولاد
  شاخه
   2300000
  پول پیش

  12
  14
  1

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/24
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2380000
  15100
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  2320000
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2070000
  -
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آریان

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/26
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2380000
  15100
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2070000
  16900
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2090000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آریان

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/09
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  18200
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2430000
  15600
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2090000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آریان

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/20
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2320000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2400000
  15450
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  2350000
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2090000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2090000
  17150
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2090000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آری

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/17
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2410000
  15450
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  2350000
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2090000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2080000
  17150
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2090000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آری

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/22
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2370000
  15200
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  2350000
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2070000
  17150
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آری

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
  قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/23
   

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2370000
  15200
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  2350000
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2070000
  17150
  پول پیش

  10
  14
  130
  IPE
  فایکو
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  11
  14
   
  IPE
  آری

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت تیرآهن  
  لینک کانال تلگرامی ما:https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
  قیمت تیرآهن 95/01/23

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  12
  90
  IPE
  ترک سبک
  شاخه
  تماس با ما
  -
  پول پیش

  2
  12
  105
  IPE
  ترک سنگین
  شاخه
  تماس با ما
  -
  پول پیش

  3
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2020000
  -
  پول پیش

  4
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2450000
  15500
  پول پیش

  5
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  2250000
   
  پول پیش

  6
  14
  140
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2180000
  -
  پول پیش

  7
  14
  136.5
  IPE
  ناب تبریز12 متری
  شاخه
  -
  17150
  پول پیش

  8
  14
  -
  IPE
  ناب تبریز6 متری
  شاخه
   -
  16500

  قیمت تیرآهن 
  جدول وزنی میلگردها  
  میلگرد 8 = شاخه 12 متری 6 کیلوگرم
  میلگرد 10 = شا خه 12 متردی 7.8 کیلوگرم
  میلگرد 12 = شاخه 12 متری 11 کیلوگرم
  میلگرد 14 = شاخه 12 متری 15 کیلوگرم
  میلگرد 16 = شاخه 12 متری 20 کیلوگرم
  میلگرد 18 = شاخه 12 متری 25 کیلوگرم
  میلگرد 20 = شاخه 12 متری 30 کیلوگرم
  میلگرد 22 = شاخه 12 متری 37 کیلوگرم
  میلگرد 25 = شاخه 12 متری 47 کیلوگرم
  میلگرد 28 = شاخه 12 متری 58 کیلوگرم
  میلگرد 30 = شاخه 12 متری 66 کیلوگرم
  میلگرد 32 = شاخه 12 متری 75 کیلوگرم
  میلگرد 34 = شاخه 12 متری 85 کیلوگرم
  میلگرد 36 = شاخه 12 متری 95 کیلوگرم


  جدول وزنی میلگردها 
  تیم جدید برای تولید ویدئو های اموزشی  
  درخواست همکاری در تولید ویدئوهای اموزشی در رشته های :
  1- کامپیوتر در تمام شاخه ها.
  2- حسابداری در تمام شاخه ها.
  3- برق در تمام شاخه ها.
  4- معماری در تمام شاخه ها.
  5- رباتیک.
  6- روانشناسی.
  7- علوم پزشکی.
  8- در تمامی رشته ها که امکان اموزش از راه دور ممکن می باشد.
  در صورت تمایل در قسمت نظرات پیام دهید.

  تیم جدید برای تولید ویدئو های اموزشی 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قیمت تیرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  -
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2380000
  14900
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2070000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE


  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  -
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2320000
  14800
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2070000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  20

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2350000
  15050
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2070000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2070000
  1

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قیمت تیرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1600000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2290000
  -
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2400000
  15120
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبر

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2310000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2380000
  15100
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2080000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2070000
  1

  قیمت بروز تیرآهن 
  تیم جدید برای تولید ویدئو های اموزشی  
  درخواست همکاری در تولید ویدئوهای اموزشی در رشته های :
  1- کامپیوتر در تمام شاخه ها.
  2- حسابداری در تمام شاخه ها.
  3- برق در تمام شاخه ها.
  4- معماری در تمام شاخه ها.
  5- رباتیک.
  6- روانشناسی.
  7- علوم پزشکی.
  8- در تمامی رشته ها که امکان اموزش از راه دور ممکن می باشد.
  در صورت تمایل در قسمت نظرات پیام دهید.
  سایت مربوطه : orkideweb.ir

  تیم جدید برای تولید ویدئو های اموزشی 
  خواب حضرت زینب(س)  
  زینب(س) پنج سال داشت که در خواب دید باد سهمگینی در شهر می وزید،زمین و آسمان را تیره و تار كرده بود. دختر كوچك به اینسو و آنسو پرت میشد كه ناگهان درخت تنومندی را پیدا كرد و از شدت وزش باد به آن پناهنده شد.ولی باد به قدری سهمگین بود كه درخت را از ریشه كند.زینب به یكی از شاخه های درخت آویخت ولی باد آن شاخه را نیز از جای كند.به شاخه ای دیگر چسبید ولی آن هم شكست.هراسان به دو شاخه كوچكتر چنگ زد ولی آن دو نیز شكستند و او بدون هیچ تكیه گاهی رها شد.در این حال

  خواب حضرت زینب(س) 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2320000
  15000
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2070000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2070000
  1

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  -
  پول پیش

  6
  14
  155
   IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2320000
  15000
  پول پیش

  7
  14
  -
  IPE
  یزد
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  2070000
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبریز
  شاخه
  2070000
  1

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قیمت تیرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  -
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2350000
  15150
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  تبر

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قیمت تیرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  17800
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2380000
  15000
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  ت

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قیمت تیرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  17800
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2350000
  15000
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  ت

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قیمت تیرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1600000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  17800
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2390000
  15000
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  ت

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قیمت تیرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  17800
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2370000
  15000
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  ت

  قیمت بروز تیرآهن 
  قیمت بروز تیرآهن  
   
   
  دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
  https://telegram.me/parsasia1
  قیمت تیرآهن

  ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
  1
  8
  55
  IPE
  ترک
  شاخه
  1700000
  -
  پول پیش

  2
  10
  65
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  3
  10
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2250000
  -
  پول پیش

  4
  12
  80
  IPE
  ترک
  شاخه
  2100000
  -
  پول پیش

  5
  12
  125
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه
  2300000
  17800
  پول پیش

  6
  14
  90
   IPE
  ترک
  شاخه
  2000000
  -
  پول پیش

  7
  14
  155
  IPE
  ذوب آهن
  شاخه/کیلو
  2370000
  15000
  پول پیش

  8
  14
  125
  IPE
  ماهان
  شاخه
  -
  -
  پول پیش

  9
  14
  120
  IPE
  ت

  قیمت بروز تیرآهن 
  روز نویس ۱۳۹۵/۳/۹ ساعت ۶:۰۰  
  امروز برای ورزش صبحگاهی به پارک نزدیک حوزه رفتم و علاوه بر ورزش، کمی هم مطالعه کردم.
  اما نکته قابل توجه در همین ساعات آغازین روز این بود که چشمم به مامور فضای سبز پارک افتاد که داشت شاخه های خشک شده یک درختچه رو قطع میکرد. پیش خودم گفتم فلسفه این کار چی میتونه باشه که یه جواب به ذهنم خطور کرد، اینکه اون شاخه ها خراب شدن و ممکنه بقیه شاخه ها رو هم خراب کنن.
   نکته  مهم  اینه که ما انسان ها هم در طول حیات با همچین شاخه های خراب زیادی مواجه میشیم، پس

  روز نویس ۱۳۹۵/۳/۹ ساعت ۶:۰۰ 
  قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب  
  کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
  تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
  میلگرد نیشابور

  ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
  1
  10
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  2
  12
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  3
  14
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  4
  16
   شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  5
  18
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  6
  20
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  7
  22
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  8
  25
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  9
  28
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  10
  32


  قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب 
  قیمت میلگرد نیشابور/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ کاوه ساوه/ ظفر بناب  
  کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
  https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
  تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
  میلگرد نیشابور

  ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
  1
  10
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  2
  12
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  3
  14
  شاخه
  A3
  16150
  16150
  پول پیش

  4
  16
   شاخه
  A3
  16150
  16150
  پول پیش

  5
  18
  شاخه
  A3
  16150
  16150
  پول پیش

  6
  20
  شاخه
  A3
  16150
  16150
  پول پیش

  7
  22
  شاخه
  A3
  16150
  16150


  قیمت میلگرد نیشابور/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ کاوه ساوه/ ظفر بناب 
  قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب  
  کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
  https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
  تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
  میلگرد نیشابور

  ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
  1
  10
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  2
  12
  شاخه
  A3
  14400
  14100
  پول پیش

  3
  14
  شاخه
  A3
  14100
  13900
  پول پیش

  4
  16
   شاخه
  A3
  14100
  13900
  پول پیش

  5
  18
  شاخه
  A3
  14100
  13900
  پول پیش

  6
  20
  شاخه
  A3
  14100
  13900
  پول پیش

  7
  22
  شاخه
  A3
  14100

  قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب 
  قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب  
  کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
  https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
  تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
  میلگرد نیشابور

  ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
  1
  10
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  2
  12
  شاخه
  A3
  14100
  14100
  پول پیش

  3
  14
  شاخه
  A3
  13900
  13900
  پول پیش

  4
  16
   شاخه
  A3
  13900
  13900
  پول پیش

  5
  18
  شاخه
  A3
  13900
  13900
  پول پیش

  6
  20
  شاخه
  A3
  13900
  13900
  پول پیش

  7
  22
  شاخه
  A3
  13900

  قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب 
  قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد  
  تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
  میلگردکاوه تبریز

  ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
  1
  8
  شاخه
  A2
   14250
   -
  پول پیش

  2
  10
  شاخه
  A2
   14100
   -
  پول پیش

  3
  12
  شاخه
  A3
   13650
   -
  پول پیش

  4
  14
  شاخه
  A3
   13650
   -
  پول پیش

  5
  16
   شاخه
  A3
   13650
   -
  پول پیش

  6
  18
   شاخه
  A3
   13650
   -
  پول پیش

  7
  20
  شاخه
  A3
   13650
   -
  پول پیش

  8
  22
  شاخه
  A3
   13650
   -
  پول پیش

  9
  25
  شاخه
  A3
   13650
   -
  پول پیش

  10
  28
  شاخه
  A3
   13650
   -
  پول پیش

  11
  32
  شاخه
  A3
   13650
   -
  پول پیش

   میلگرد ارگ تبریز

  ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امرو

  قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد 
  قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب  
  کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
  https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
  تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
  میلگرد نیشابور

  ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
  1
  10
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  2
  12
  شاخه
  A3
  14100
  14000
  پول پیش

  3
  14
  شاخه
  A3
  13900
  13900
  پول پیش

  4
  16
   شاخه
  A3
  13900
  13900
  پول پیش

  5
  18
  شاخه
  A3
  13900
  13900
  پول پیش

  6
  20
  شاخه
  A3
  13900
  13900
  پول پیش

  7
  22
  شاخه
  A3
  13900

  قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب 
  قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب  
  کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
  https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
  تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
  میلگرد نیشابور

  ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
  1
  10
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  2
  12
  شاخه
  A3
  14100
  14100
  پول پیش

  3
  14
  شاخه
  A3
  13900
  13900
  پول پیش

  4
  16
   شاخه
  A3
  13900
  13900
  پول پیش

  5
  18
  شاخه
  A3
  13900
  13900
  پول پیش

  6
  20
  شاخه
  A3
  13900
  13900
  پول پیش

  7
  22
  شاخه
  A3
  13900

  قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب 
  قیمت میلگرد نیشابور/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ کاوه ساوه/ ظفر بناب  
  کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
  https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
  تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
  میلگرد نیشابور

  ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
  1
  10
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  2
  12
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  3
  14
  شاخه
  A3
  16650
  17400
  پول پیش

  4
  16
   شاخه
  A3
  16650
  17400
  پول پیش

  5
  18
  شاخه
  A3
  16650
  17400
  پول پیش

  6
  20
  شاخه
  A3
  16650
  17400
  پول پیش

  7
  22
  شاخه
  A3
  16650
  17400


  قیمت میلگرد نیشابور/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ کاوه ساوه/ ظفر بناب 
  قیمت میلگرد نیشابور/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ کاوه ساوه/ ظفر بناب  
  کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
  https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
  تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
  میلگرد نیشابور

  ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
  1
  10
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  2
  12
  شاخه
  A3
  -
  -
  پول پیش

  3
  14
  شاخه
  A3
  15900
  15300
  پول پیش

  4
  16
   شاخه
  A3
  15900
  15300
  پول پیش

  5
  18
  شاخه
  A3
  15900
  15300
  پول پیش

  6
  20
  شاخه
  A3
  15900
  15300
  پول پیش

  7
  22
  شاخه
  A3
  15900
  15300


  قیمت میلگرد نیشابور/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ کاوه ساوه/ ظفر بناب 
  افتتاح 20پروژه عمرانی همزمان با سفر معاون اول رییس جمهوری به گلستان  
   استاندار گلستان از سفر روز سه شنبه هفته جاری اسحاق جهانگیری معاون اول
  رییس جمهوری به این استان شمالی خبر داد و گفت: در جریان این سفر یک روزه
  20 پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
  به گزارش گرگان خبر به نقل از ایرنا؛ دکتر حسن صادقلو اظهار داشت: جمع
  آوری...     کانون فرهنگی هنری فاطمه الزهرا

  افتتاح 20پروژه عمرانی همزمان با سفر معاون اول رییس جمهوری به گلستان 
    

  فروشگاه

  لینک عضویت در کانال تلگرام

  عضویت در گروه تلگرام جوک کلیپ عکس


  کانال تلگرام  جدیدترین مطالب

  جستجو ها