بلوگل

تمامی اطلاعات, خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و بلوگل هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
تولبار و نحوه استفاده از آن

تبلیغات

خیریه مهربانه

خیریه مهربانه

پست ثابت

همت 110

تبلیغات

همت 110


شاخه نور2

قیمت بروز تیرآهن  
قیمت تیرآهن 95/03/03

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2310000
پول پیش

6
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2480000
پول پیش

7
14
-
IPE
یزد
شاخه
2280000
پول پیش

8
14
140
IPE
ماهان
شاخه
2080000
پول پیش

9
14
136.5
IPE
ناب تبریز12 متری
شاخه
2080000
پول پیش

10
14
130
IPE
فایکو
شاخه
2090000
پول پیش

11
14
 
IPE
آریان فولاد
شاخه
 2280000
پول پیش

12


قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/06
 

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2300000
پول پیش

6
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2470000
پول پیش

7
14
-
IPE
یزد
شاخه
-
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2080000
پول پیش

9
14
120
IPE
تبریز
شاخه
2080000
پول پیش

10
14
130
IPE
فایکو
شاخه
2090000
پول پیش

11
14
 
IPE
آریان فولاد
شاخه
 2300000
پول پیش

12
14
1

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/24
 

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2310000
-
پول پیش

6
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2380000
15100
پول پیش

7
14
-
IPE
یزد
شاخه
2320000
-
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2080000
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبریز
شاخه
2070000
-
پول پیش

10
14
130
IPE
فایکو
شاخه
2080000
-
پول پیش

11
14
 
IPE
آریان

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/26
 

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2310000
-
پول پیش

6
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2380000
15100
پول پیش

7
14
-
IPE
یزد
شاخه
-
-
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2080000
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبریز
شاخه
2070000
16900
پول پیش

10
14
130
IPE
فایکو
شاخه
2090000
-
پول پیش

11
14
 
IPE
آریان

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/09
 

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2310000
18200
پول پیش

6
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2430000
15600
پول پیش

7
14
-
IPE
یزد
شاخه
-
-
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2080000
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبریز
شاخه
2080000
-
پول پیش

10
14
130
IPE
فایکو
شاخه
2090000
-
پول پیش

11
14
 
IPE
آریان

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/20
 

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2320000
-
پول پیش

6
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2400000
15450
پول پیش

7
14
-
IPE
یزد
شاخه
2350000
-
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2090000
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبریز
شاخه
2090000
17150
پول پیش

10
14
130
IPE
فایکو
شاخه
2090000
-
پول پیش

11
14
 
IPE
آری

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/17
 

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2310000
-
پول پیش

6
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2410000
15450
پول پیش

7
14
-
IPE
یزد
شاخه
2350000
-
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2090000
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبریز
شاخه
2080000
17150
پول پیش

10
14
130
IPE
فایکو
شاخه
2090000
-
پول پیش

11
14
 
IPE
آری

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/22
 

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2310000
-
پول پیش

6
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2370000
15200
پول پیش

7
14
-
IPE
یزد
شاخه
2350000
-
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2080000
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبریز
شاخه
2070000
17150
پول پیش

10
14
130
IPE
فایکو
شاخه
2080000
-
پول پیش

11
14
 
IPE
آری

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
قیمت بروز تیرآهن مورخ 95/03/23
 

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2310000
-
پول پیش

6
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2370000
15200
پول پیش

7
14
-
IPE
یزد
شاخه
2350000
-
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2080000
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبریز
شاخه
2070000
17150
پول پیش

10
14
130
IPE
فایکو
شاخه
2080000
-
پول پیش

11
14
 
IPE
آری

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت تیرآهن  
لینک کانال تلگرامی ما:https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
قیمت تیرآهن 95/01/23

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
12
90
IPE
ترک سبک
شاخه
تماس با ما
-
پول پیش

2
12
105
IPE
ترک سنگین
شاخه
تماس با ما
-
پول پیش

3
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2020000
-
پول پیش

4
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2450000
15500
پول پیش

5
14
-
IPE
یزد
شاخه
2250000
 
پول پیش

6
14
140
IPE
ماهان
شاخه
2180000
-
پول پیش

7
14
136.5
IPE
ناب تبریز12 متری
شاخه
-
17150
پول پیش

8
14
-
IPE
ناب تبریز6 متری
شاخه
 -
16500

قیمت تیرآهن 
جدول وزنی میلگردها  
میلگرد 8 = شاخه 12 متری 6 کیلوگرم
میلگرد 10 = شا خه 12 متردی 7.8 کیلوگرم
میلگرد 12 = شاخه 12 متری 11 کیلوگرم
میلگرد 14 = شاخه 12 متری 15 کیلوگرم
میلگرد 16 = شاخه 12 متری 20 کیلوگرم
میلگرد 18 = شاخه 12 متری 25 کیلوگرم
میلگرد 20 = شاخه 12 متری 30 کیلوگرم
میلگرد 22 = شاخه 12 متری 37 کیلوگرم
میلگرد 25 = شاخه 12 متری 47 کیلوگرم
میلگرد 28 = شاخه 12 متری 58 کیلوگرم
میلگرد 30 = شاخه 12 متری 66 کیلوگرم
میلگرد 32 = شاخه 12 متری 75 کیلوگرم
میلگرد 34 = شاخه 12 متری 85 کیلوگرم
میلگرد 36 = شاخه 12 متری 95 کیلوگرم


جدول وزنی میلگردها 
تیم جدید برای تولید ویدئو های اموزشی  
درخواست همکاری در تولید ویدئوهای اموزشی در رشته های :
1- کامپیوتر در تمام شاخه ها.
2- حسابداری در تمام شاخه ها.
3- برق در تمام شاخه ها.
4- معماری در تمام شاخه ها.
5- رباتیک.
6- روانشناسی.
7- علوم پزشکی.
8- در تمامی رشته ها که امکان اموزش از راه دور ممکن می باشد.
در صورت تمایل در قسمت نظرات پیام دهید.

تیم جدید برای تولید ویدئو های اموزشی 
قیمت بروز تیرآهن  
 
 
دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
https://telegram.me/parsasia1
قیمت تیرآهن

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2300000
-
پول پیش

6
14
90
 IPE
ترک
شاخه
2000000
-
پول پیش

7
14
155
IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2380000
14900
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2070000
-
پول پیش

9
14
120
IPE


قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
 
 
دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
https://telegram.me/parsasia1

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2300000
-
پول پیش

6
14
90
 IPE
ترک
شاخه
2000000
-
پول پیش

7
14
155
IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2320000
14800
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2070000
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبریز
شاخه
20

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
 
 
دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
https://telegram.me/parsasia1

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2300000
-
پول پیش

6
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2350000
15050
پول پیش

7
14
-
IPE
یزد
شاخه
-
-
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2070000
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبریز
شاخه
2070000
1

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
 
 
دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
https://telegram.me/parsasia1
قیمت تیرآهن

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1600000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2290000
-
پول پیش

6
14
90
 IPE
ترک
شاخه
2000000
-
پول پیش

7
14
155
IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2400000
15120
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
-
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبر

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
 
 
دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
https://telegram.me/parsasia1

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2310000
-
پول پیش

6
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2380000
15100
پول پیش

7
14
-
IPE
یزد
شاخه
-
-
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2080000
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبریز
شاخه
2070000
1

قیمت بروز تیرآهن 
تیم جدید برای تولید ویدئو های اموزشی  
درخواست همکاری در تولید ویدئوهای اموزشی در رشته های :
1- کامپیوتر در تمام شاخه ها.
2- حسابداری در تمام شاخه ها.
3- برق در تمام شاخه ها.
4- معماری در تمام شاخه ها.
5- رباتیک.
6- روانشناسی.
7- علوم پزشکی.
8- در تمامی رشته ها که امکان اموزش از راه دور ممکن می باشد.
در صورت تمایل در قسمت نظرات پیام دهید.
سایت مربوطه : orkideweb.ir

تیم جدید برای تولید ویدئو های اموزشی 
خواب حضرت زینب(س)  
زینب(س) پنج سال داشت که در خواب دید باد سهمگینی در شهر می وزید،زمین و آسمان را تیره و تار كرده بود. دختر كوچك به اینسو و آنسو پرت میشد كه ناگهان درخت تنومندی را پیدا كرد و از شدت وزش باد به آن پناهنده شد.ولی باد به قدری سهمگین بود كه درخت را از ریشه كند.زینب به یكی از شاخه های درخت آویخت ولی باد آن شاخه را نیز از جای كند.به شاخه ای دیگر چسبید ولی آن هم شكست.هراسان به دو شاخه كوچكتر چنگ زد ولی آن دو نیز شكستند و او بدون هیچ تكیه گاهی رها شد.در این حال

خواب حضرت زینب(س) 
قیمت بروز تیرآهن  
 
 
دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
https://telegram.me/parsasia1

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2300000
-
پول پیش

6
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2320000
15000
پول پیش

7
14
-
IPE
یزد
شاخه
-
-
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2070000
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبریز
شاخه
2070000
1

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
 
 
دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
https://telegram.me/parsasia1

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2300000
-
پول پیش

6
14
155
 IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2320000
15000
پول پیش

7
14
-
IPE
یزد
شاخه
-
-
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
2070000
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبریز
شاخه
2070000
1

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
 
 
دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
https://telegram.me/parsasia1
قیمت تیرآهن

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2300000
-
پول پیش

6
14
90
 IPE
ترک
شاخه
2000000
-
پول پیش

7
14
155
IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2350000
15150
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
-
-
پول پیش

9
14
120
IPE
تبر

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
 
 
دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
https://telegram.me/parsasia1
قیمت تیرآهن

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2300000
17800
پول پیش

6
14
90
 IPE
ترک
شاخه
2000000
-
پول پیش

7
14
155
IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2380000
15000
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
-
-
پول پیش

9
14
120
IPE
ت

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
 
 
دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
https://telegram.me/parsasia1
قیمت تیرآهن

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2300000
17800
پول پیش

6
14
90
 IPE
ترک
شاخه
2000000
-
پول پیش

7
14
155
IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2350000
15000
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
-
-
پول پیش

9
14
120
IPE
ت

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
 
 
دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
https://telegram.me/parsasia1
قیمت تیرآهن

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1600000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2300000
17800
پول پیش

6
14
90
 IPE
ترک
شاخه
2000000
-
پول پیش

7
14
155
IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2390000
15000
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
-
-
پول پیش

9
14
120
IPE
ت

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
 
 
دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
https://telegram.me/parsasia1
قیمت تیرآهن

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2300000
17800
پول پیش

6
14
90
 IPE
ترک
شاخه
2000000
-
پول پیش

7
14
155
IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2370000
15000
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
-
-
پول پیش

9
14
120
IPE
ت

قیمت بروز تیرآهن 
قیمت بروز تیرآهن  
 
 
دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما
https://telegram.me/parsasia1
قیمت تیرآهن

ردیفسایزوزن تقریبیاستانداردکارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
8
55
IPE
ترک
شاخه
1700000
-
پول پیش

2
10
65
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

3
10
80
IPE
ترک
شاخه
2250000
-
پول پیش

4
12
80
IPE
ترک
شاخه
2100000
-
پول پیش

5
12
125
IPE
ذوب آهن
شاخه
2300000
17800
پول پیش

6
14
90
 IPE
ترک
شاخه
2000000
-
پول پیش

7
14
155
IPE
ذوب آهن
شاخه/کیلو
2370000
15000
پول پیش

8
14
125
IPE
ماهان
شاخه
-
-
پول پیش

9
14
120
IPE
ت

قیمت بروز تیرآهن 
روز نویس ۱۳۹۵/۳/۹ ساعت ۶:۰۰  
امروز برای ورزش صبحگاهی به پارک نزدیک حوزه رفتم و علاوه بر ورزش، کمی هم مطالعه کردم.
اما نکته قابل توجه در همین ساعات آغازین روز این بود که چشمم به مامور فضای سبز پارک افتاد که داشت شاخه های خشک شده یک درختچه رو قطع میکرد. پیش خودم گفتم فلسفه این کار چی میتونه باشه که یه جواب به ذهنم خطور کرد، اینکه اون شاخه ها خراب شدن و ممکنه بقیه شاخه ها رو هم خراب کنن.
 نکته  مهم  اینه که ما انسان ها هم در طول حیات با همچین شاخه های خراب زیادی مواجه میشیم، پس

روز نویس ۱۳۹۵/۳/۹ ساعت ۶:۰۰ 
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب  
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد نیشابور

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1
10
شاخه
A3
-
-
پول پیش

2
12
شاخه
A3
-
-
پول پیش

3
14
شاخه
A3
-
-
پول پیش

4
16
 شاخه
A3
-
-
پول پیش

5
18
شاخه
A3
-
-
پول پیش

6
20
شاخه
A3
-
-
پول پیش

7
22
شاخه
A3
-
-
پول پیش

8
25
شاخه
A3
-
-
پول پیش

9
28
شاخه
A3
-
-
پول پیش

10
32


قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب 
قیمت میلگرد نیشابور/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ کاوه ساوه/ ظفر بناب  
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد نیشابور

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1
10
شاخه
A3
-
-
پول پیش

2
12
شاخه
A3
-
-
پول پیش

3
14
شاخه
A3
16150
16150
پول پیش

4
16
 شاخه
A3
16150
16150
پول پیش

5
18
شاخه
A3
16150
16150
پول پیش

6
20
شاخه
A3
16150
16150
پول پیش

7
22
شاخه
A3
16150
16150


قیمت میلگرد نیشابور/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ کاوه ساوه/ ظفر بناب 
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب  
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد نیشابور

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1
10
شاخه
A3
-
-
پول پیش

2
12
شاخه
A3
14400
14100
پول پیش

3
14
شاخه
A3
14100
13900
پول پیش

4
16
 شاخه
A3
14100
13900
پول پیش

5
18
شاخه
A3
14100
13900
پول پیش

6
20
شاخه
A3
14100
13900
پول پیش

7
22
شاخه
A3
14100

قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب 
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب  
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد نیشابور

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1
10
شاخه
A3
-
-
پول پیش

2
12
شاخه
A3
14100
14100
پول پیش

3
14
شاخه
A3
13900
13900
پول پیش

4
16
 شاخه
A3
13900
13900
پول پیش

5
18
شاخه
A3
13900
13900
پول پیش

6
20
شاخه
A3
13900
13900
پول پیش

7
22
شاخه
A3
13900

قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب 
قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد  
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1
8
شاخه
A2
 14250
 -
پول پیش

2
10
شاخه
A2
 14100
 -
پول پیش

3
12
شاخه
A3
 13650
 -
پول پیش

4
14
شاخه
A3
 13650
 -
پول پیش

5
16
 شاخه
A3
 13650
 -
پول پیش

6
18
 شاخه
A3
 13650
 -
پول پیش

7
20
شاخه
A3
 13650
 -
پول پیش

8
22
شاخه
A3
 13650
 -
پول پیش

9
25
شاخه
A3
 13650
 -
پول پیش

10
28
شاخه
A3
 13650
 -
پول پیش

11
32
شاخه
A3
 13650
 -
پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امرو

قیمت میلگردکاوه تبریز/ارگ تبریز/کویر کاشان/هیربد/اهواز/خرم آباد/ یزد 
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب  
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد نیشابور

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1
10
شاخه
A3
-
-
پول پیش

2
12
شاخه
A3
14100
14000
پول پیش

3
14
شاخه
A3
13900
13900
پول پیش

4
16
 شاخه
A3
13900
13900
پول پیش

5
18
شاخه
A3
13900
13900
پول پیش

6
20
شاخه
A3
13900
13900
پول پیش

7
22
شاخه
A3
13900

قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب 
قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب  
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد نیشابور

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1
10
شاخه
A3
-
-
پول پیش

2
12
شاخه
A3
14100
14100
پول پیش

3
14
شاخه
A3
13900
13900
پول پیش

4
16
 شاخه
A3
13900
13900
پول پیش

5
18
شاخه
A3
13900
13900
پول پیش

6
20
شاخه
A3
13900
13900
پول پیش

7
22
شاخه
A3
13900

قیمت میلگردنیشابور/ذوب اصفهان /شاهین بناب /کاوه ساوه/ظفر بناب 
قیمت میلگرد نیشابور/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ کاوه ساوه/ ظفر بناب  
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد نیشابور

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1
10
شاخه
A3
-
-
پول پیش

2
12
شاخه
A3
-
-
پول پیش

3
14
شاخه
A3
16650
17400
پول پیش

4
16
 شاخه
A3
16650
17400
پول پیش

5
18
شاخه
A3
16650
17400
پول پیش

6
20
شاخه
A3
16650
17400
پول پیش

7
22
شاخه
A3
16650
17400


قیمت میلگرد نیشابور/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ کاوه ساوه/ ظفر بناب 
قیمت میلگرد نیشابور/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ کاوه ساوه/ ظفر بناب  
کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.
https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد نیشابور

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1
10
شاخه
A3
-
-
پول پیش

2
12
شاخه
A3
-
-
پول پیش

3
14
شاخه
A3
15900
15300
پول پیش

4
16
 شاخه
A3
15900
15300
پول پیش

5
18
شاخه
A3
15900
15300
پول پیش

6
20
شاخه
A3
15900
15300
پول پیش

7
22
شاخه
A3
15900
15300


قیمت میلگرد نیشابور/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ کاوه ساوه/ ظفر بناب 
افتتاح 20پروژه عمرانی همزمان با سفر معاون اول رییس جمهوری به گلستان  
 استاندار گلستان از سفر روز سه شنبه هفته جاری اسحاق جهانگیری معاون اول
رییس جمهوری به این استان شمالی خبر داد و گفت: در جریان این سفر یک روزه
20 پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
به گزارش گرگان خبر به نقل از ایرنا؛ دکتر حسن صادقلو اظهار داشت: جمع
آوری...     کانون فرهنگی هنری فاطمه الزهرا

افتتاح 20پروژه عمرانی همزمان با سفر معاون اول رییس جمهوری به گلستان 
  

فروشگاه

لینک عضویت در کانال تلگرام

عضویت در گروه تلگرام جوک کلیپ عکس


کانال تلگرامجدیدترین مطالب

تبلیغات

  • بی بلاگ