بلوگل

تمامی اطلاعات, خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و بلوگل هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
تولبار و نحوه استفاده از آن

تبلیغات

افزایش ورودی گوگل

خیریه مهربانه

پست ثابت

همت 110

تبلیغات

همت 110


دعا طلسم قوی بی قراری محبت معشوق در پوست گردو

دعانویس خوب در قزوین 09374467475  
طلسم زن و شوهر,طلسم بستن زن و شوهر,طلسم جدایی زن و شوهر,طلسم محبت زن و شوهر,طلسم
طلاق زن و شوهر,طلسم آشتی زن و شوهر,طلسم جدایی بين زن و شوهر,طلسم محبت بين زن و
شوهر,طلسم برای جدایی زن و شوهر,طلسم جدایی بين زن و شوهر,طلسم جدایی زن و
مرد,شکستن طلسم جدایی زن و شوهر,طلسم جدایی زن شوهر,طلسم جدایی انداختن بين زن و
شوهر,طلسم برای جدایی بين زن و شوهر,طلسم قوي برای جدایی زن و شوهر,طلسم عشق و محبت
بين زن و شوهر,طلسم عشق و محبت بين زن و شوهر,طلسم محبت بين زن

دعانویس خوب در قزوین 09374467475 
آدرس دعانویس قزوین 09374467475  
طلسم زن و شوهر,طلسم بستن زن و شوهر,طلسم جدایی زن و شوهر,طلسم محبت زن و شوهر,طلسم
طلاق زن و شوهر,طلسم آشتی زن و شوهر,طلسم جدایی بين زن و شوهر,طلسم محبت بين زن و
شوهر,طلسم برای جدایی زن و شوهر,طلسم جدایی بين زن و شوهر,طلسم جدایی زن و
مرد,شکستن طلسم جدایی زن و شوهر,طلسم جدایی زن شوهر,طلسم جدایی انداختن بين زن و
شوهر,طلسم برای جدایی بين زن و شوهر,طلسم قوي برای جدایی زن و شوهر,طلسم عشق و محبت
بين زن و شوهر,طلسم عشق و محبت بين زن و شوهر,طلسم محبت بين زن

آدرس دعانویس قزوین 09374467475 
دعانویس جهود در تهران 09374467475  
طلسم زن و شوهر,طلسم بستن زن و شوهر,طلسم جدایی زن و شوهر,طلسم محبت زن و شوهر,طلسم
طلاق زن و شوهر,طلسم آشتی زن و شوهر,طلسم جدایی بين زن و شوهر,طلسم محبت بين زن و
شوهر,طلسم برای جدایی زن و شوهر,طلسم جدایی بين زن و شوهر,طلسم جدایی زن و
مرد,شکستن طلسم جدایی زن و شوهر,طلسم جدایی زن شوهر,طلسم جدایی انداختن بين زن و
شوهر,طلسم برای جدایی بين زن و شوهر,طلسم قوي برای جدایی زن و شوهر,طلسم عشق و محبت
بين زن و شوهر,طلسم عشق و محبت بين زن و شوهر,طلسم محبت بين زن

دعانویس جهود در تهران 09374467475 
دعانویس یهودی در شیراز 09374467475  
طلسم زن و شوهر,طلسم بستن زن و شوهر,طلسم جدایی زن و شوهر,طلسم محبت زن و شوهر,طلسم
طلاق زن و شوهر,طلسم آشتی زن و شوهر,طلسم جدایی بين زن و شوهر,طلسم محبت بين زن و
شوهر,طلسم برای جدایی زن و شوهر,طلسم جدایی بين زن و شوهر,طلسم جدایی زن و
مرد,شکستن طلسم جدایی زن و شوهر,طلسم جدایی زن شوهر,طلسم جدایی انداختن بين زن و
شوهر,طلسم برای جدایی بين زن و شوهر,طلسم قوي برای جدایی زن و شوهر,طلسم عشق و محبت
بين زن و شوهر,طلسم عشق و محبت بين زن و شوهر,طلسم محبت بين زن

دعانویس یهودی در شیراز 09374467475 
دعانویس یهودی در اصفهان 09374467475  
طلسم زن و شوهر,طلسم بستن زن و شوهر,طلسم جدایی زن و شوهر,طلسم محبت زن و شوهر,طلسم
طلاق زن و شوهر,طلسم آشتی زن و شوهر,طلسم جدایی بين زن و شوهر,طلسم محبت بين زن و
شوهر,طلسم برای جدایی زن و شوهر,طلسم جدایی بين زن و شوهر,طلسم جدایی زن و
مرد,شکستن طلسم جدایی زن و شوهر,طلسم جدایی زن شوهر,طلسم جدایی انداختن بين زن و
شوهر,طلسم برای جدایی بين زن و شوهر,طلسم قوي برای جدایی زن و شوهر,طلسم عشق و محبت
بين زن و شوهر,طلسم عشق و محبت بين زن و شوهر,طلسم محبت بين زن

دعانویس یهودی در اصفهان 09374467475 
آدرس قافله باشی دعانویس قزوین 09374467475  
طلسم زن و شوهر,طلسم بستن زن و شوهر,طلسم جدایی زن و شوهر,طلسم محبت زن و شوهر,طلسم
طلاق زن و شوهر,طلسم آشتی زن و شوهر,طلسم جدایی بين زن و شوهر,طلسم محبت بين زن و
شوهر,طلسم برای جدایی زن و شوهر,طلسم جدایی بين زن و شوهر,طلسم جدایی زن و
مرد,شکستن طلسم جدایی زن و شوهر,طلسم جدایی زن شوهر,طلسم جدایی انداختن بين زن و
شوهر,طلسم برای جدایی بين زن و شوهر,طلسم قوي برای جدایی زن و شوهر,طلسم عشق و محبت
بين زن و شوهر,طلسم عشق و محبت بين زن و شوهر,طلسم محبت بين زن

آدرس قافله باشی دعانویس قزوین 09374467475 
طلسم احضار محبت سلیمانی برای بیقرار کردن معشوق  
طلسم احضار محبت برای بيقراري معشوق
طلسم احضار سلیمانی بسیار قوي و مجرب
اگر به کسی علاقه داری و میخواهی به نزد تو بياید این طلسماحضارمحبت سلیمانی را بر چهار پاره هفت جوش نقش نما و در ساعت سعد و با اذن واجازه استاد یکی را در جای بلند بياویز تا باد به آن بخورد ویکی را در آب روان انداخته و یکی را در خاک دفن کن و یکی را در آتش انداخته و اگر این طلسماحضارمحبت سلیمانی رابر روی چهار پاره مس بنویس و هر روز یکی را بر آتش بگذاری تا سرخ شود همین اثر را د

طلسم احضار محبت سلیمانی برای بیقرار کردن معشوق 
شماره دعا نویس در کرج 09374467475  
دعای محبت شدید فوری,دعای محبت شدید بين زن وشوهر,دعای محبت شدید شوهر,دعای محبت
شدید زن و شوهر,دعای محبت شدید وقوي,دعا محبت شدید,دعای محبت قوي از راه دور,دعای
محبت قوي و سریع,دعاهای محبت قوي,دعای محبت قوي,دعا+محبت قوي,دعای جلب محبت
قوي,دعای محبت خیلی قوي,دعای محبت بسیار قوي از راه دور,دعای محبت بسیار قوي و
سریع,دعای محبت بسیار قوي بين زن و شوهر,دعای محبت بسیار قوي,دعای محبت بسیار بسیار
قوي ومتحیر کننده,دعای محبت خیلی قوي,دعای جلب محبت بسیار قو

شماره دعا نویس در کرج 09374467475 
شماره ی دعانویس در تهران 09374467475  
دعای محبت شدید فوری,دعای محبت شدید بين زن وشوهر,دعای محبت شدید شوهر,دعای محبت
شدید زن و شوهر,دعای محبت شدید وقوي,دعا محبت شدید,دعای محبت قوي از راه دور,دعای
محبت قوي و سریع,دعاهای محبت قوي,دعای محبت قوي,دعا+محبت قوي,دعای جلب محبت
قوي,دعای محبت خیلی قوي,دعای محبت بسیار قوي از راه دور,دعای محبت بسیار قوي و
سریع,دعای محبت بسیار قوي بين زن و شوهر,دعای محبت بسیار قوي,دعای محبت بسیار بسیار
قوي ومتحیر کننده,دعای محبت خیلی قوي,دعای جلب محبت بسیار قو

شماره ی دعانویس در تهران 09374467475 
شماره دعا نویس خوب در تهران 09374467475  
دعای محبت شدید فوری,دعای محبت شدید بين زن وشوهر,دعای محبت شدید شوهر,دعای محبت
شدید زن و شوهر,دعای محبت شدید وقوي,دعا محبت شدید,دعای محبت قوي از راه دور,دعای
محبت قوي و سریع,دعاهای محبت قوي,دعای محبت قوي,دعا+محبت قوي,دعای جلب محبت
قوي,دعای محبت خیلی قوي,دعای محبت بسیار قوي از راه دور,دعای محبت بسیار قوي و
سریع,دعای محبت بسیار قوي بين زن و شوهر,دعای محبت بسیار قوي,دعای محبت بسیار بسیار
قوي ومتحیر کننده,دعای محبت خیلی قوي,دعای جلب محبت بسیار قو

شماره دعا نویس خوب در تهران 09374467475 
شماره تلفن دعا نویس در تهران 09374467475  
دعای محبت شدید فوری,دعای محبت شدید بين زن وشوهر,دعای محبت شدید شوهر,دعای محبت
شدید زن و شوهر,دعای محبت شدید وقوي,دعا محبت شدید,دعای محبت قوي از راه دور,دعای
محبت قوي و سریع,دعاهای محبت قوي,دعای محبت قوي,دعا+محبت قوي,دعای جلب محبت
قوي,دعای محبت خیلی قوي,دعای محبت بسیار قوي از راه دور,دعای محبت بسیار قوي و
سریع,دعای محبت بسیار قوي بين زن و شوهر,دعای محبت بسیار قوي,دعای محبت بسیار بسیار
قوي ومتحیر کننده,دعای محبت خیلی قوي,دعای جلب محبت بسیار قو

شماره تلفن دعا نویس در تهران 09374467475 
شماره تماس دعانویس مجرب 09374467475  
دعای محبت شدید فوری,دعای محبت شدید بين زن وشوهر,دعای محبت شدید شوهر,دعای محبت
شدید زن و شوهر,دعای محبت شدید وقوي,دعا محبت شدید,دعای محبت قوي از راه دور,دعای
محبت قوي و سریع,دعاهای محبت قوي,دعای محبت قوي,دعا+محبت قوي,دعای جلب محبت
قوي,دعای محبت خیلی قوي,دعای محبت بسیار قوي از راه دور,دعای محبت بسیار قوي و
سریع,دعای محبت بسیار قوي بين زن و شوهر,دعای محبت بسیار قوي,دعای محبت بسیار بسیار
قوي ومتحیر کننده,دعای محبت خیلی قوي,دعای جلب محبت بسیار قو

شماره تماس دعانویس مجرب 09374467475 
طلسم احضار معشوق بسیارمجرب  
طلسم احضار معشوق بسیارمجرب
 طلسم احضار معشوق مجرب
درباب احضار معشوق آورده اند که هرکس این طلسم را درساعت شمس یا مشتری نوشته ودرمیان دل گوسفند نهد و بعد آن را در آتش ذغال دفن نماید.اگرصدفرسنگ هم ازشما دور باشد خودرابه شما می رساند و پریشان احوال شما گردد.
 

طلسم احضار معشوق بسیارمجرب 
تلفن دعانویس هندی 09374467475  
دعانویسی یهودی,دعانویس یهودی,دعانویس یهودی در تهران,دعا نویسان یهودی,دعانویس
یهود,دعانویس تهران,دعانویس تهران,دعانویس تهرانی,دعانویس معروف تهران,دعا نویس در
تهران,دعانویس در تهران,آدرس دعا نویس تهران,دعا نویس مجرب در تهران,دعا نویس خوب
در تهران,دعانویس شیراز,دعانویس کلیمی شیراز,دعانویس در شیراز,دعانویس معروف
شیراز,بهترین دعانویس شیراز,دعانویس خوب در شیراز,دعانویس سید راستی شیرازی,دعانویس
کلیمی,دعانویس کلیمی در شیراز,دعانویس کلیمی,

تلفن دعانویس هندی 09374467475 
شماره دعا نویس خوب در مشهد 09374467475  
دعانویسی یهودی,دعانویس یهودی,دعانویس یهودی در تهران,دعا نویسان یهودی,دعانویس
یهود,دعانویس تهران,دعانویس تهران,دعانویس تهرانی,دعانویس معروف تهران,دعا نویس در
تهران,دعانویس در تهران,آدرس دعا نویس تهران,دعا نویس مجرب در تهران,دعا نویس خوب
در تهران,دعانویس شیراز,دعانویس کلیمی شیراز,دعانویس در شیراز,دعانویس معروف
شیراز,بهترین دعانویس شیراز,دعانویس خوب در شیراز,دعانویس سید راستی شیرازی,دعانویس
کلیمی,دعانویس کلیمی در شیراز,دعانویس کلیمی,

شماره دعا نویس خوب در مشهد 09374467475 
شماره دعا نویس خوب در اهواز 09374467475  
دعانویسی یهودی,دعانویس یهودی,دعانویس یهودی در تهران,دعا نویسان یهودی,دعانویس
یهود,دعانویس تهران,دعانویس تهران,دعانویس تهرانی,دعانویس معروف تهران,دعا نویس در
تهران,دعانویس در تهران,آدرس دعا نویس تهران,دعا نویس مجرب در تهران,دعا نویس خوب
در تهران,دعانویس شیراز,دعانویس کلیمی شیراز,دعانویس در شیراز,دعانویس معروف
شیراز,بهترین دعانویس شیراز,دعانویس خوب در شیراز,دعانویس سید راستی شیرازی,دعانویس
کلیمی,دعانویس کلیمی در شیراز,دعانویس کلیمی,

شماره دعا نویس خوب در اهواز 09374467475 
شماره تلفن دعانویس معتبر 09374467475  
دعانویسی یهودی,دعانویس یهودی,دعانویس یهودی در تهران,دعا نویسان یهودی,دعانویس
یهود,دعانویس تهران,دعانویس تهران,دعانویس تهرانی,دعانویس معروف تهران,دعا نویس در
تهران,دعانویس در تهران,آدرس دعا نویس تهران,دعا نویس مجرب در تهران,دعا نویس خوب
در تهران,دعانویس شیراز,دعانویس کلیمی شیراز,دعانویس در شیراز,دعانویس معروف
شیراز,بهترین دعانویس شیراز,دعانویس خوب در شیراز,دعانویس سید راستی شیرازی,دعانویس
کلیمی,دعانویس کلیمی در شیراز,دعانویس کلیمی,

شماره تلفن دعانویس معتبر 09374467475 
شماره تلفن دعانویس رایگان 09374467475  
دعانویسی یهودی,دعانویس یهودی,دعانویس یهودی در تهران,دعا نویسان یهودی,دعانویس
یهود,دعانویس تهران,دعانویس تهران,دعانویس تهرانی,دعانویس معروف تهران,دعا نویس در
تهران,دعانویس در تهران,آدرس دعا نویس تهران,دعا نویس مجرب در تهران,دعا نویس خوب
در تهران,دعانویس شیراز,دعانویس کلیمی شیراز,دعانویس در شیراز,دعانویس معروف
شیراز,بهترین دعانویس شیراز,دعانویس خوب در شیراز,دعانویس سید راستی شیرازی,دعانویس
کلیمی,دعانویس کلیمی در شیراز,دعانویس کلیمی,

شماره تلفن دعانویس رایگان 09374467475 
دعانویس در قزوین 09374467475  
طلسم محبت با فلفل سیاه,طلسم محبت شدید,طلسم محبت قوي از راه دور,طلسم محبت قوي و
سریع,طلسم محبت قوي و فوری,طلسم محبت قوي برای شوهر,طلسم محبت قوي و مجرب,طلسم محبت
قوي سوزاندنی,طلسم محبت قوي فوری,طلسم محبت قوي,طلسم محبت یهودی,طلسم محبت
یهود,طلسم جلب محبت از راه دور,طلسم محبت فوری از راه دور,طلسم احضار محبت از راه
دور,طلسم محبت شدید از راه دور,طلسم برای جلب محبت از راه دور,طلسم برای محبت از
راه دور,طلسم محبت راه دور,طلسم محبت فوری و قوي,طلسم محبت ف

دعانویس در قزوین 09374467475 
دعانویسی در مشهد 09374467475  
طلسم محبت با فلفل سیاه,طلسم محبت شدید,طلسم محبت قوي از راه دور,طلسم محبت قوي و
سریع,طلسم محبت قوي و فوری,طلسم محبت قوي برای شوهر,طلسم محبت قوي و مجرب,طلسم محبت
قوي سوزاندنی,طلسم محبت قوي فوری,طلسم محبت قوي,طلسم محبت یهودی,طلسم محبت
یهود,طلسم جلب محبت از راه دور,طلسم محبت فوری از راه دور,طلسم احضار محبت از راه
دور,طلسم محبت شدید از راه دور,طلسم برای جلب محبت از راه دور,طلسم برای محبت از
راه دور,طلسم محبت راه دور,طلسم محبت فوری و قوي,طلسم محبت ف

دعانویسی در مشهد 09374467475 
دعانویسی اسلامی 09374467475  
طلسم محبت با فلفل سیاه,طلسم محبت شدید,طلسم محبت قوي از راه دور,طلسم محبت قوي و
سریع,طلسم محبت قوي و فوری,طلسم محبت قوي برای شوهر,طلسم محبت قوي و مجرب,طلسم محبت
قوي سوزاندنی,طلسم محبت قوي فوری,طلسم محبت قوي,طلسم محبت یهودی,طلسم محبت
یهود,طلسم جلب محبت از راه دور,طلسم محبت فوری از راه دور,طلسم احضار محبت از راه
دور,طلسم محبت شدید از راه دور,طلسم برای جلب محبت از راه دور,طلسم برای محبت از
راه دور,طلسم محبت راه دور,طلسم محبت فوری و قوي,طلسم محبت ف

دعانویسی اسلامی 09374467475 
دعانویسی در تهران 09374467475  
طلسم محبت با فلفل سیاه,طلسم محبت شدید,طلسم محبت قوي از راه دور,طلسم محبت قوي و
سریع,طلسم محبت قوي و فوری,طلسم محبت قوي برای شوهر,طلسم محبت قوي و مجرب,طلسم محبت
قوي سوزاندنی,طلسم محبت قوي فوری,طلسم محبت قوي,طلسم محبت یهودی,طلسم محبت
یهود,طلسم جلب محبت از راه دور,طلسم محبت فوری از راه دور,طلسم احضار محبت از راه
دور,طلسم محبت شدید از راه دور,طلسم برای جلب محبت از راه دور,طلسم برای محبت از
راه دور,طلسم محبت راه دور,طلسم محبت فوری و قوي,طلسم محبت ف

دعانویسی در تهران 09374467475 
گردو... شکستم!  
می خواستم نماز بخوانم.
پسرک طبق معمول بنای نه گفتن را برداشته بود.
قرار شد کیسه گردو را بياورد تا مهرم را روی کیسه بکذارم و نماز بخوانم.
وقتی کیسه را آورد، در کیسه باز شد و چند تایی گردو بيرون ریخت.
پسرک از اتاق بيرون رفت و بعد از مدتی با یک گوشت کوب و دو تا ظرف برگشت.
...
تا نمازم تمام شود کلی گردو شکسته بود و با دقت خوبي مغز و پوست را هم جدا کرده بود.
کلی هم گردو خورد!
وقتی گردو می خورد چشمهایش برق می زد.
...
نان بي زحمت مزه ندارد. خوردن هم ندارد.
کی ای

گردو... شکستم! 
شرایط نوشتن دعا یا همان طلسم یهود  
شرایط نوشتن دعا یا همان طلسم یهود ۱-باید موکل یهود داشته باشد ۲-باید اشنا به طلسم یهود باشد ۳-باید به زبان عبری نوشته شود ۴-باید بخورات لازم را بداند ۵-باید طایفه اجنه و موکلهای یهود اشنا باشد ۶-باید که اجازه طلسم نویسی از اساتید یهود را داشته باشد ۷-اشنا به طلسمهای یهود وزبان عبری باشد چون خیلی از طلسمهای یهود شبيه هم هستن که اگر دعانویس نداند اشتباهی به جای محبت طلسم سردی مینویسد یا برعکس ۸-طلسمهای عربي و هندی جز طلسمه

شرایط نوشتن دعا یا همان طلسم یهود 
درمان و روش باطل کردن طلسم و سحر - دعای ابطال طلسم  
 درمان و روش باطل کردن طلسم و سحر - دعای ابطال طلسمدرمان و روش و نحوه باطل کردن طلسم و سحر مکتوب هوایی , ابطال طلسم و سحرطلسم و سحر هوایی یا بادی:این
نوع سحر در معرض هوا یا باد و در جهت مورد نظر معلق و آویزان میشود. زمانی
که جریان هوا یا باد این طلسم را به حرکت درمی آورد موجب تاذی و تاثیر بر
شخص مسحور میگردد.از علامتها و نشانه های این سحر و طلسم هوایی این است
که شخص مسحور و مطلسم

درمان و روش باطل کردن طلسم و سحر - دعای ابطال طلسم 
طلسم عشق و محبت  
طلسم عشق و محبت
طلسم عشق و محبت
اگر کسی را دوست داری و او به تو توجه نمی کند و نسبت به تو سرد هست و یا بين شما جدایی افتاده و برایتان طلسم جدایی و یا سیاهی گرفته اند که به هیچ وجه دعانویسی نتوانسته باز کند و کار شما را درست کند این طلسم عشق ومحبت مجرب است ودر ابتدا این بخورات را تهیه کن .
گلپر ، اسپند ، نمک سنگ ، جاوی ، لبان ، کزبره ، صمغ عربي ، کافور ، عود خام ، مشک ، مستکی ، زردچوبه ، مقل ازرق
از هر کدام مقداری گرفته و با هم مخلوط کن و هنگام نوشتن

طلسم عشق و محبت 
عشق پایاپاى  
قانون عشق بده و بستانه.یعنى  هر چقدر عشق گرفتى باید یکم اضافه تر پس بدى. اگه اعتماد گرفتى باید مطمئنتر پس بدى. اگه توجه گرفتى بيشترش رو اگه ندادى کمتر ندى. عشق، اعتماد ، توجه و مهر و محبت و، و، و... همه از وجود عاشق نشأت میگیره و اگه همینها رو از معشوق نگیره پوچ و میان تهى میشه. میشه یه آدم بى عشق و بى اعتماد و بى توجه و محبت که با خار بيابان هم همنشین نمیتونه بشه. اونوقته که معشوق پسش میزنه، دلزده میشه ازش، بدون اینکه بفهمه این مترسک پوشالى روزى

عشق پایاپاى 
دعای جلب محبت میان افراد - دعای فراموش کردن عشق  
دعای جلب محبت میان افراد - دعای فراموش کردن عشق1- دعای جلب محبت میان افراد – تسخیر قلوبذکر شریف یا ودود را به تعداد هزار مرتبه بر غذای
افراد بخواند (طعامی که از آن تناول کنند) میان آنها محبت بسیار ایجاد
میشود و این عمل مجرب است. در امر حلال استفاده کند.2- برای بي قرار کردن معشوق از عشق  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

دعای جلب محبت میان افراد - دعای فراموش کردن عشق 
دعانویس کلیمی در شیراز 09374467475  
سلام اینجانب با خواست و عنایت خداوند متعال و کوشش و مطالعه فراوان در زمینه
علوم قرآنی ، علوم غریبه خفیه ، سحر و جادو ، متافیزیک ، نجوم ، رمل ، جفر ،
اسطرلاب و ... و کمک اساتید گرانقدر موفق به کشف و دستیابي بخشی از این علوم
گرانقدر شده ام. چنانچه مطلبي یا سوالی داشته باشید میتوانید با شماره تلفنی که
در ذیل قرار داده میشود تماس بگیرید. ((
09374467475))
در زیر برخی از خدماتی که این بنده حقیر توان انجام آنها
را دارد لیست کرده ام:
سرکتاب و فال اسلامی /

دعانویس کلیمی در شیراز 09374467475 
020  
کاش احساس مرا می فهمید /////////////دیوانه نمیکرد مرا با تهدید  یک فرق بزرگ بين من با او بود /////////////من دیده ی تر داشتم و او تردید ...  #س  از طرف خانم سلیمانی دوستم ..:))) جوابش : چه قشنگ میزند حرف دلم را معشوق من برای او او معشوق دیگری

020 
از محبت خارها گل می شود  
از محبت تلخ ها شیرین شود وز محبت مسها زرین شود از محبت دُ ردها  صافی شود وز محبت دردها شافی شود از محبت خارها گل می شود وز محبت سرکه ها مُل می شود از محبت دار تختی می شود وز محبت بار بختی می شود از محبت سجن گلشن می شود بي محبت  روضه گلخن می شود از محبت نار نوری می شود وز محبت دیو حوری می شوداز محبت سنگ روغن می شود بي محبت موم آهن می شود از محبت حزن شادی می شود وز محبت غول هادی می شود از محبت نیش نوشی می شود وز محبت شیر موشی می شود از محبت سُقم صح

از محبت خارها گل می شود 
معشوق  
عشق - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki/معشوقعشق در کلام روزبهان بقلی فسایی «عشق سیفی است که از عاشق سر حدوث برمی دارد. عشق کمالی است که ...ریشهٔ واژه · بررسی معنی · انواع · تقسیم ...معشـــــــوق - tak-ariyana.irtak-ariyana.ir/post/53/معشـــــــوق …سرگرمی تفریحی عشقولانه بازی - این وبلاگ گلچینی از مطالبي است که من دیدم و از آن خوشم آمده و ...مـعــشــــــــوق •.♥.•www.parvazak.blogfa.comمـعــشــــــــوق •.♥.• - پـــرنــده دلــم تنهــا

معشوق 
طلسم شیر و خورشید  
طلسم شیر و خورشید 
طلسم شیروخورشید
اگر کسی بخواهد که همه چیز همراه داشته باشد که باطل نشود و برای زبان بند خلقی و باطل سحر و گشایش کار و پیشرفت زندگی و بخت گشایی و برای بازشدن بخت و گشایش بخت وروزی موثر باشد باید این طلسم شیر و خورشید را در ساعت سعد اول روی هفت جوش و درجه دوم روی طلا و یا روی برنج حک نماید و بخور اسکندرانی در آتش کند و همراه نگاه دارد . 
و برای محبت بر کاغذ نوشته و در شربت انداخته به خورد مطلب دهد محبتش زیاد شود و اگر در گلاب ان

طلسم شیر و خورشید 
آیا گریزی هست؟  
نه گریز است مرا از تو نه امکان گریز        چاره صبر است که هم دردی و هم درمانی  (سعدی)
گاهی از رنج و درد پر می شوم، بي حوصله می شوم و به این فکر می کنم که کاش عاشق را گریزی از معشوق بود. می اندیشم کاش بتوان روزی هم چون عیسی رو به معشوق فریاد بر آورد :
"ای اورشلیم، ای اورشلیم، قاتل انبيا و سنگسار کننده آنانی که نزد تو فرستاده شدند. چند بار خواستم هم چون مرغی که جوجه هایش را زیر بال هایش جمع می کند فرزندان تو را جمع کنم. اما شما مردمان نخواستید! حال خا

آیا گریزی هست؟ 
سم  
این طلسم در آرنا 5 باز می شود این طلسم که در یک دایره یه نیرو ها و ساختمان حریف آسیب می زند.
نیرو های دشمن  تحت تاثیر این کارت سرعت حرکت خود را از دست می دهند .
این کارت برای خنثی کردن کلبه گابلین حریف بسیار عالی هست .
فکر کنم همین قدر برای کارت سم کافی باشه ولی اگه سوالی داشتید بپرسید.همیار کلش

سم 
آموزش پخت خورش گردو اسفناج دامغانی در روزنه.........  
#خورش گردو اسفناج دامغانی   مواد لازم :اسفناج خرد شده ۵۰۰ گرممغز گردو چرخ شده ۴۰۰ گرمگوشت مرغ ۶۵۰ گرمپیاز متوسط خرد شده ۲ عددرب گوجه فرنگی ۳ ق غشکر ۳ ق غ رب انار ۱ پیمانهچاشنی دلخواه مثل آبغوره ۳ ق غروغن، نمک، زردچوبهادویه مخلوط خورشی  یک ق مطرز تهیه : پیاز را تفت میدهیم وقتی کامل تفت داده شد و پیاز سبک شد گوشت را اضافه میکنیم و روی حرارت میگذاریم سپس اسفناج خرد شده را اضافه میکنیم. بعد خیلی کم آب اضافه میکنیم و میگذاریم کامل بپزد.گردو را با کم

آموزش پخت خورش گردو اسفناج دامغانی در روزنه......... 
عشق - محبت  
حاج آقای پناهیان: گاهی اوقات محبتی از جنس مخالف در دل شخص می‌افتد و نمی‌توان کاری کرد. این محبت تا زمانی که ابراز، تقويت و به معصیت نکشانده نشد، چیز بدی نیست. شخص نباید به دلیل وجود این محبت خود را معصیت‌کار تلقی کند. حتی در روایات داریم اگر کسی محبت شخصی در دلش افتاد و از ابراز، میدان دادن و عشوه‌ آمدن نابجا پرهیز کرد، در مقام شهدا وارد صحرای محشر می‌شود. محبت بين زن و مرد باید ابراز شود اما اخیرا این محبت با کلمه‌ای به نام عشق اشتباه شده ا

عشق - محبت 
معشوق منی در دل خود پر ز غرورم  
با درد دلت مثل همان سنگ صبورمحرفی بزن و گریه نکن با دل شورممعشوق منی در دل خود پر ز غرورمبشکن به دلم با لب خود کوه غرورمدر تنگ بلورین دلت مثل اسیرممن ماهی بيچاره ی آن تنگ بلورممن مثل شب و عشق تو مانند همان ماهبر من نظری کن که شبم تشنه نورمهر شب ز غمت غصه دنیا به دل آیدوقتی که در آن کوچه تو  حین عبورممحمدصادق رزمی

معشوق منی در دل خود پر ز غرورم 
ویندوز ۱۰ برای ایکس باکس وان تا دو هفته دیگر منتشر خواهد شد  
به نظر می رسد که رویای یک پلفرم برای تمامی گجت ها ، در حال محقق شدن است و این به لطف ویندوز ۱۰ مایکروسافت فراهم شده.ویندوز ۱۰ سیستم عاملی برای تمام ابزارهاست ، از موبایل و تبلت و لپ تاپ گرفته تا حتی کنسول بازی ایکس باکس !
فیل اسپنسر، مدیر بخش ایکس باکس، امروز اعلام کرد که تجربه جدید ایکس باکس وان (داشبورد جدید و محیطی به مانند ویندوز ۱۰) در تاریخ ۲۱ آبان برای تمامی کاربران ایکس باکس وان منتشر می شود، یعنی تنها دو هفته دیگر.
این تجربه جدید ایکس ب

ویندوز ۱۰ برای ایکس باکس وان تا دو هفته دیگر منتشر خواهد شد 
  

فروشگاه

لینک عضویت در کانال تلگرام

عضویت در گروه تلگرام جوک کلیپ عکس


کانال تلگرامجدیدترین مطالب