بلوگل

تمامی اطلاعات, خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و بلوگل هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
تولبار و نحوه استفاده از آن

تبلیغات

افزایش ورودی گوگل

خیریه مهربانه

پست ثابت

همت 110

تبلیغات

همت 110


تعبیر خواب خارج رفتن معنی دیدن فرد خارجی بیگانه

تعبیر خواب خارج رفتن معنی دیدن فرد خارجی و بیگانه  
تعبير خواب خارج رفتن معني ديدن فرد خارجی و بيگانه  بيگانه‌ (خارجی‌)  اگر
در خواب‌ مكان‌ یا كشوری‌ بيگانه‌ و خارجی‌ را ببینید، یعنی‌، درك‌ و
فهم‌تان‌ از احساس‌ و تمایل‌حقیقی‌ و عمیق‌ قلبی‌تان‌، بیشتر از آن‌ چیزی‌
است‌ كه‌ تصور می‌كنید. پس‌، لازم‌ است‌ صبر و حوصله‌ به‌خرج‌ دهید و با
ملاحظه‌ و احتیاط پیش‌ بروید. فرد بيگانه‌ و خارجی‌ در خوابتان‌ ـ از هر
ملیتی‌ كه‌ باشد ـاگر حالتی‌ صمیمانه‌ و دوستانه‌ داشته

تعبیر خواب خارج رفتن معنی دیدن فرد خارجی و بیگانه 
تعبیر خواب دیدن افراد غریبه و بیگانه و ارتباط ان با کمک ارواح  
تعبير خواب ديدن افراد غریبه و بيگانه و ارتباط ان با کمک ارواح  بيگانه‌، غریبه‌  تعبير
مشاهده‌ یك‌ فرد غریبه‌ یا چند بيگانه‌ در خواب‌ بستگی‌ به‌ جزییات‌ خواب
و سیستم‌ اعتقادشخصی‌ شما دارد. در برخی‌ از فرهنگ‌، افراد، معتقدند كه‌
غریبه‌ها در خواب‌ به‌ منزله‌ ارواح‌ هستند.ممكن‌ است‌ این‌ ارواح‌ قصد
داشته‌ باشند به‌ شما درسها یا پیام‌های‌ ویژه‌ای‌ را آموزش‌ دهند. هم‌
چنین‌می‌توان‌ گفت‌ افراد بيگانه‌ در خ

تعبیر خواب دیدن افراد غریبه و بیگانه و ارتباط ان با کمک ارواح 
دیدن خواب دختر و تعبیر خواب دختر  
ديدن خواب دختر و تعبير خواب دختردخترتعبير خواب دخترمحمدبن سیرین گوید: دختر به خواب ديدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا كسی دختر به وی بخشید، دلیل كه او را بر قدر جمال دختر خرمی و بركت و نعمت است. اگر بیند كه دختر او بمرد، تاویلش به خلاف این است. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند دختر به كسی داد، دلیل كه از او خرمی بدان كس رسد... اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او كند، اگر بیند كه دختری برگرفته و

دیدن خواب دختر و تعبیر خواب دختر 
دیدن خواب دختر و تعبیر خواب دختر  
ديدن خواب دختر و تعبير خواب دختردخترتعبير خواب دخترمحمدبن سیرین گوید: دختر به خواب ديدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا كسی دختر به وی بخشید، دلیل كه او را بر قدر جمال دختر خرمی و بركت و نعمت است. اگر بیند كه دختر او بمرد، تاویلش به خلاف این است. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند دختر به كسی داد، دلیل كه از او خرمی بدان كس رسد... اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او كند، اگر بیند كه دختری برگرفته و

دیدن خواب دختر و تعبیر خواب دختر 
تعبیر دیدن خواب تشت  
تعبير ديدن خواب تشت اگر زن در خواب تشت ببیند طبیعی است و اگر مرد ببیند غیر طبیعی است و در خواب می تواند تعبير داشته باشد. داشتن تشت در خواب توقع و طمع است و به قولی دندان گردی است. اگر زنی در خواب ببیندکه تشتی نو دارد کسی به یاری او می شتابد و در اداره امور خانه به او کمک می کند. اگر ببیند که تشتی کهنه دارد دست تنها می ماند و از کار خسته می شود و احتیاج به استراحت دارد. اگر مردی ببیند که تشت دارد و آن تشت خالی است به چیزی طمع می بندد و به تصاحب آن

تعبیر دیدن خواب تشت 
دیدن خواب دختر و تعبیر خواب دختر  
ديدن خواب دختر و تعبير خواب دختردخترتعبير خواب دخترمحمدبن سیرین گوید: دختر به خواب ديدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است. اگر بیند که دختر او بمرد، تاویلش به خلاف این است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دختر به کسی داد، دلیل که از او خرمی بدان کس رسد... اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند، اگر بیند که دختری برگرفته و

دیدن خواب دختر و تعبیر خواب دختر 
معنی و تعبیر خواب بیدار شدن در خواب در صورتیکه هنوز خوابید  
معني و تعبير خواب بیدار شدن در خواب در صورتیکه هنوز خوابید

  بیدار شدن‌  

اگر در حالی‌ كه‌ هنوز خوابید، خواب‌ ببینید كه‌ بیدار شده‌اید، به‌ این‌ معنا است‌ كه‌ماهیتی‌ خلاق‌ و مبتكر دارید و در قبال‌ عقاید، نظرات‌ و طرح‌های‌ جدید، باز و پذیرا و روشنفكر هستید.

فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولد

معنی و تعبیر خواب بیدار شدن در خواب در صورتیکه هنوز خوابید 
تعبیر یک خوب دیگر برای شما عزیزان (تسبيح)  
تعبير یک خوب دیگر برای شما عزیزان (تسبیح)تجاوزتعبير خواب تسبیحديدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است و اگر در خواب دیدید که تسبیح به دست دارید گویای آن است که کشش مذهبی شما زیاد است و به طرف دینداری و انجام فرایض دینی می روید. داشتن تسبیح و بازی کردن با آن در خواب نظم کارهاست به همین علت وقتی در خواب ببینید که تسبیح شما پاره شد نظام کارتان آشفته می شود و در هم می ریزد. اگر دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از د

تعبیر یک خوب دیگر برای شما عزیزان (تسبيح) 
تعبیر یک خوب دیگر برای شما عزیزان (تسبيح)  
تعبير یک خوب دیگر برای شما عزیزان (تسبیح)تجاوزتعبير خواب تسبیحديدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است و اگر در خواب دیدید که تسبیح به دست دارید گویای آن است که کشش مذهبی شما زیاد است و به طرف دینداری و انجام فرایض دینی می روید. داشتن تسبیح و بازی کردن با آن در خواب نظم کارهاست به همین علت وقتی در خواب ببینید که تسبیح شما پاره شد نظام کارتان آشفته می شود و در هم می ریزد. اگر دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از د

تعبیر یک خوب دیگر برای شما عزیزان (تسبيح) 
تعبیر دیدن خواب تشت  
تعبير ديدن خواب تشت اگر زن در خواب تشت ببیند طبیعی است و اگر مرد ببیند غیر طبیعی است و در خواب می تواند تعبير داشته باشد. داشتن تشت در خواب توقع و طمع است و به قولی دندان گردی است. اگر زنی در خواب ببیندکه تشتی نو دارد کسی به یاری او می شتابد و در اداره امور خانه به او کمک می کند. اگر ببیند که تشتی کهنه دارد دست تنها می ماند و از کار خسته می شود و احتیاج به استراحت دارد. اگر مردی ببیند که تشت دارد و آن تشت خالی است به چیزی طمع می بندد و به تصاحب آن

تعبیر دیدن خواب تشت 
درمان انواع مشکلات خواب کودکان‎  
درمان انواع مشکلات خواب کودکان‎ شامل‎:‎ ‏1.‏ مشکل در اتاق جدا خوابیدن کودک ‏2.‏ مشکل دیر خوابیدن کودک ‏3.‏ مشکل در به خواب رفتن کودک ‏4.‏ مشکلاتی که ممکن است در طول خواب کودک روی دهد‎.‎ ‏5.‏ مسائل غیر معمول در طول خواب مثل کابوس و راه رفتن در خواب‎...‎ در مرکز مشاوره روانشناختی یاس سپید نشانی: خیابان طیب، بین ساختمان جهان نما و پمپ بنزین، کوچه 5 (مهدوی)، مجتمع آرمان، یال مرکزی، طبقه 4، واحد 508، تلفن: 32240929، 09130269154‏مرکز م

درمان انواع مشکلات خواب کودکان‎ 
تعبیر یک خوب دیگر برای شما عزیزان (تسبیح)  
تعبير یک خوب دیگر برای شما عزیزان (تسبیح)تجاوزتعبير خواب تسبیحديدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است و اگر در خواب دیدید که تسبیح به دست دارید گویای آن است که کشش مذهبی شما زیاد است و به طرف دینداری و انجام فرایض دینی می روید. داشتن تسبیح و بازی کردن با آن در خواب نظم کارهاست به همین علت وقتی در خواب ببینید که تسبیح شما پاره شد نظام کارتان آشفته می شود و در هم می ریزد. اگر دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از د

تعبیر یک خوب دیگر برای شما عزیزان (تسبیح) 
تعبیر خواب  
About 1,820,000 results(0.23 seconds) 

Search Results


تعبير خواب - تعبير خواب آکا کاملترین مرجع تعبير خواب

www.akairan.com/sleep/

Translate this page
تعبير خواب,خواب,تعبير,معبران,معبران خواب,تعبير ابن سیرین,خواب ديدن,خوابیدن,تفسیر خواب,خوابها,رویا ,تعبير خواب دندان,تعبير خواب مرده ,تعبير خواب امام ...
تعبير خواب حرف م بر اساس - ‎تعبير خواب حرف گ بر اساس - ‎به وب سایت تعبير خوابتعبير خواب - قالب وبلاگ

pichak.net/fun/tabir/
Translate this page
تعبير خواب اصلی,تعبير خواب ب

تعبیر خواب 
معنی و تعبیر خواب بی اشتهایی و گرسنگی تعبیر خواب تغذیه  
معني و تعبير خواب بی اشتهایی و گرسنگی تعبير خواب تغذیه  بی‌اشتهایی‌ مرضی‌ و روانی‌  اگر
در خواب‌ ببینید كه‌ دچار بی‌اشتهایی‌ مرضی‌ یا روانی‌ شده‌اید، به‌
معنای‌ یك‌ بیماری‌ و اختلال‌غذایی‌ در زندگی‌ واقعی‌تان‌ است‌. ولی‌، اگر
در زندگی‌ روزمره‌تان‌، از تغذیه‌ای‌ سالم‌ برخوردارید، این‌خواب‌ نشان‌
دهنده‌ نیازتان‌ به‌ معنویت‌ و احساس‌ رضایت‌ خاطر و خرسندی‌ در زندگی‌
واقعی‌تان‌ است‌.یعنی‌، نیازمند

معنی و تعبیر خواب بی اشتهایی و گرسنگی تعبیر خواب تغذیه 
خواب حجت نيست!  
خواب،حجت نیست!بعضی از ما بیش از آنچه به بیداری اهمیت دهیم به خواب اهمیت می دهیم !خواب های خود را با آب و تاب برای دیگران نقل نموده و برای آن ها دنبال تعبيرگر هستیم و حتی بعضی اوقات بر اساس تعبير آن خواب ها به محتوای آن ها استدلال نموده و به عنوان شاهد درستی اعتقادات خود استفاده می كنیم!حقیقت این است كه خواب ،حجت نیست و صرفاً بر اساس یك خواب ، نمی توان باورهای عقلانی و اعتقادی خود را تغییر داد.ما برای بیداری آفریده شده ایم و مكلف به تعقل هستیم و

خواب حجت نيست! 
تعبیر خواب قایق و ارتباط ان با ارامش معنی خواب نشستن در قایق  
تعبير خواب قایق و ارتباط ان با ارامش معني خواب نشستن در قایق  بلم‌ (قایق‌)  ديدن‌ یا نشستن‌ داخل‌ یك‌ بلم‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ آرامش‌، سكوت‌، صلح‌ و صفا، سادگی‌،راحتی‌، سهولت‌، صراحت‌، عدم‌ وابستگی‌، استقلال‌ و بی‌نیازی‌ است‌. چنین‌ خوابی‌، هم‌ چنین‌، به‌ منزله‌انعكاس‌ و بازتابی‌ از تعادل‌ عاطفی‌ احساسی‌ شما است‌. یعنی‌ به‌ لطف‌ قدرت‌، عزم‌ راسخ‌ و اراده‌ قوی‌تان‌در حال‌ پیشروی‌ و پیشرفت‌ هستید.

تعبیر خواب قایق و ارتباط ان با ارامش معنی خواب نشستن در قایق 
تعبیر خواب بازی بیلیارد و ارتباط ان با دردسر و مشکل  
تعبير خواب بازی بیلیارد و ارتباط ان با دردسر و مشکل  بیلیارد  اگر
در خوابتان‌، مشغول‌ بازی‌ یا تماشای‌ بیلیارد باشید، یعنی‌ دردسرها و
مشكلاتی‌ برایتان‌، به‌ وجودمی‌آیند. شاید شایعاتی‌ پشت‌ سرتان‌، بر سر
زبانها افتاده‌ یا دوستان‌ بی‌وفا و خائن‌، اطرافتان‌ را گرفته‌اندفال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولد

تعبیر خواب بازی بیلیارد و ارتباط ان با دردسر و مشکل 
تعبیر خواب به هم زدن ارتباط یا قطع ارتباط با شخصی  
تعبير خواب به هم زدن ارتباط یا قطع ارتباط با شخصی  بهم‌ زدن‌ ارتباط  اگر
در خوابتان‌، با فردی‌ قطع‌ رابطه‌ كنید، یعنی‌ احساسات‌ و موقعیت‌ هایی‌
در زندگی‌ واقعی‌تان‌ وجوددارند كه‌ می‌خواهید از شرشان‌ خلاص‌ شوید. یا،
به‌ این‌ معنا است‌ كه‌ از پذیرش‌ موقعیتی‌ امتناع‌ می‌كنیدكه‌ به‌ شما
تحمیل‌ می‌شود. اگر در خوابتان‌، دیگری‌ با شما قطع‌ رابطه‌ كند، یعنی‌ از
اعتماد به‌ نفس‌ضعیفی‌ برخوردارید و یا با دیگران

تعبیر خواب به هم زدن ارتباط یا قطع ارتباط با شخصی 
تعبیر خواب بند شلوار معنی دیدن خواب شلوار  
تعبير خواب بند شلوار معني ديدن خواب شلوار  بند شلوار  اگر در خوابتان‌، بند شلواری‌ داشته‌ باشید، یعنی‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ نباید در انتقاد كردن‌، عجله‌ و شتاب‌ به‌خرج‌ دهید. بایستی‌ از حرف‌ و سخن‌ زیاد بپرهیزید و به‌ حرفهای‌ دیگران‌، گوش‌ فرا دهید.فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولد

تعبیر خواب بند شلوار معنی دیدن خواب شلوار 
تعبیر خواب ...  
دیشب خواب دیدم چند نفر با یه تفنگ از اون تفنگای قدیمی که سرشون عین شیپور بود و از بالای لوله اش توش به قدّه یه وانت نیسان سنگ ریزه و شن و ماسه و ساچمه و باروت و دود میکردن و با زور سنبه فشارشون میدادن و بعدش با فیتیله آتیش میکردن به سمتم شلیک کردن ... خلاصه از خواب که بیدار شدم همینجور گیج آلو بودم که این چه تعبيری داره ... یهو بهم خبر دادن چند تا مهمون داریم ...هیچی دیگه ... فوری تعبير شد ... من را دعا بفرمایید !!!

تعبیر خواب ... 
درمان انواع مشکلات خواب کودکان‎  
درمان انواع مشکلات خواب کودکان‎ شامل‎:‎ ‏1.‏ مشکل در اتاق جدا خوابیدن کودک ‏2.‏ مشکل دیر خوابیدن کودک ‏3.‏ مشکل در به خواب رفتن کودک ‏4.‏ مشکلاتی که ممکن است در طول خواب کودک روی دهد‎.‎ ‏5.‏ مسائل غیر معمول در طول خواب مثل کابوس و راه رفتن در خواب‎...‎ در مرکز مشاوره روانشناختی یاس سپید نشانی: خیابان طیب، بین ساختمان جهان نما و پمپ بنزین، کوچه 5 (مهدوی)، مجتمع آرمان، یال مرکزی، طبقه 4، واحد 508، تلفن: 32240929، 09130269154‏مرکز م

درمان انواع مشکلات خواب کودکان‎ 
تعبیر خواب سیل و زلزله معنی خواب سیل و زلزله  
تعبير خواب سیل و زلزله معني خواب سیل و زلزله  بلایای‌ طبیعی‌  مشاهده‌ بلایای‌ طبیعی‌ در خواب‌ مثل‌ زلزله‌ وسیل‌ خیلی‌ رایج‌ است‌. معمولا زمانی‌ كه‌ زندگی‌تان‌دستخوش‌ تغییر و تحول‌ می‌گردد، چنین‌ خوابهایی‌بیشتر مشاهده‌ می‌شوند. معمولا همه‌ ما فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولد

تعبیر خواب سیل و زلزله معنی خواب سیل و زلزله 
تعبیر خواب به دار اویختن و اعدام و معنی خوب خواب دار  
تعبير خواب به دار اویختن و اعدام و معني خوب خواب دار  به‌ دار آویخته‌ یا حلق‌ آویز كردن‌ (آویزان‌ كردن‌)  اگر در خواب‌ خودتان‌ به‌ دار آویخته‌ شده‌ باشید یا به‌ دار آویخته‌ شدن‌ فرد دیگری‌ را ببینید، یعنی‌فصلی‌ از خوش‌ شانسی‌ و اقبال‌ در پیش‌ رویتان‌ قرار خواهد گرفت‌. گاهی‌ اوقات‌، این‌ خواب‌ به‌ منزله‌هشداری‌ است‌ در رابطه‌ با اینكه‌ كاری‌ را ناتمام‌ گذاشته‌اید و بایستی‌ به‌ فكر اتمام‌ آن‌ باشید. ولی‌ اگ

تعبیر خواب به دار اویختن و اعدام و معنی خوب خواب دار 
دیدن خواب خضاب + تعبیر خواب خضاب  
ديدن خواب خضاب + تعبير خواب خضابحضرت دانیال گوید: خضابِ ریش پوشش کارها است. اگر بیند سر و رویش را خضاب می کرد و خضابش رنگ نمی گرفت، دلیل که ظاهر حال را به مردمان نماید. اگر بیند خضابش رنگ گرفت، دلیل که حالش نیکو گردد. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند خضاب به چیزها می کرد، دلیل که مردم او را منکر شوند که او خود را به کارهای محال و ناپسندیده دهد. اگر بیند خضابش نیکو رنگ گرفت، دلیل که حالتش پوشیده شد. اگر بیند دست و پای خویش را به حنا خضاب می بست، دلیل که م

دیدن خواب خضاب + تعبیر خواب خضاب 
دیدن خواب خضاب + تعبیر خواب خضاب  
ديدن خواب خضاب + تعبير خواب خضابحضرت دانیال گوید: خضابِ ریش پوشش كارها است. اگر بیند سر و رویش را خضاب می كرد و خضابش رنگ نمی گرفت، دلیل كه ظاهر حال را به مردمان نماید. اگر بیند خضابش رنگ گرفت، دلیل كه حالش نیكو گردد. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند خضاب به چیزها می كرد، دلیل كه مردم او را منكر شوند كه او خود را به كارهای محال و ناپسندیده دهد. اگر بیند خضابش نیكو رنگ گرفت، دلیل كه حالتش پوشیده شد. اگر بیند دست و پای خویش را به حنا خضاب می بست، دلیل كه م

دیدن خواب خضاب + تعبیر خواب خضاب 
دیدن خواب خضاب + تعبیر خواب خضاب  
ديدن خواب خضاب + تعبير خواب خضابحضرت دانیال گوید: خضابِ ریش پوشش كارها است. اگر بیند سر و رویش را خضاب می كرد و خضابش رنگ نمی گرفت، دلیل كه ظاهر حال را به مردمان نماید. اگر بیند خضابش رنگ گرفت، دلیل كه حالش نیكو گردد. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند خضاب به چیزها می كرد، دلیل كه مردم او را منكر شوند كه او خود را به كارهای محال و ناپسندیده دهد. اگر بیند خضابش نیكو رنگ گرفت، دلیل كه حالتش پوشیده شد. اگر بیند دست و پای خویش را به حنا خضاب می بست، دلیل كه م

دیدن خواب خضاب + تعبیر خواب خضاب 
از خواب مـی پرم ..  
[از خواب ها پرید، از گریه ی شدید
اما کسی نبود... اما کسی ندید...]
از خواب می پرم، از گریه ی زیاد
از یک پرنده که خود را به باد داد
از خواب می پری از لمس دست هاش
و گریه می کنی زیر ِ پتو یواش
از خواب می پرم می ترسم از خودم
دیوانه بودم و دیوانه تر شدم
از خواب می پری سرشار خواهشی
سردرد داری و سیگار می کشی
از خواب می پرم از بغض و بالشم
که تیر خورده ام که تیر می کشد
از خواب می پری انگشت هاش در
گنجشک پر... کلاغ پر... پر... پرنده پر
از خواب می پرم خوابی که درهم است
آغو

از خواب مـی پرم .. 
تعبیر خواب جمعیت و دیدن تماشاگران و حضار  
تعبير خواب جمعیت و ديدن تماشاگران و حضار

 بینندگان‌ و حضار  

اگر خواب‌ ببینید كه‌ در مقابل‌ عده‌ای‌ از تماشاگران‌ قرار دارید، این‌ خواب‌ به‌منزله‌ دنیای‌ اطرافتان‌ است‌ و توجه‌ دقیق‌ شما را می‌طلبد. هم‌ چنین‌، این‌ خواب‌ نشانه‌ ترس‌ ووحشت‌های‌ شما از برملا شدن‌ یا شناسایی‌ افكار و اندیشه‌های‌ خصوصی‌ تان‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.
فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولد

تعبیر خواب جمعیت و دیدن تماشاگران و حضار 
رؤیای صادق شیخ مفید [1]  
 
شبی شیخ مفید در خواب دید که در مسجد کرخ از مساجد بغداد نشسته است و فاطمه‌زهراسلام‌الله‌علیها دست‌ امام‌حسینعلیه‌السلام و امام‌حسینعلیه‌السلام را گرفته بود و به نزد شیخ مفید آمد و فرمود: یا شیخ! علّمهما الفقه. یعنی ای شیخ به این دو فقه تعلیم بده. شیخ از خواب بیدار شده و در حیرت افتاد که این چه خوابی بود و من کی هستم که به دو امام فقه تعلیم دهم؟ از سوی دیگر خواب ديدن امامان   معصومعلیه‌السلام خواب شیطانی نیست.
وقتی صبح شد، شیخ به مسجدی ک

رؤیای صادق شیخ مفید [1] 
معنی و تعبیر خواب اسپری ضد عرق  
معني و تعبير خواب اسپری ضد عرق

  دئودورانت‌ (اسپری‌ ضدبو)  

اگر در خواب‌ دئودورانتی‌ را ببینید یا از آن‌ استفاده‌ كنید، این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ قدرت‌ و توانایی‌درونی‌تان‌ برای‌ خلاص‌ كردن‌ خود از اعمال‌ و رفتار مخرب‌ و زیانبار است‌.

فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولد

معنی و تعبیر خواب اسپری ضد عرق 
شاید یکی خواب هامو میدزده!  
مثل اینکه این روز های اخر سال همه ی دوستا و اشنا ها پیش خودشون فکر میکنن خب، این دختره تنهاس بریم از تنهایی درش بیاریم:|
ولی من عاشق فکرای بر خلاف جریان مامانمم:دی
مامان:بهش بگو این رسم زندگی نیست!!!!
من:کی؟؟؟
+همونی که بخاطرش نمیذاری هیچکس پاشو بذاره توخونه
- o_O
مصداق عالی اش نخورده و دهن سوخته:|
+

چرا نمیشه من تصمیم بگیرم که از سال جدید خواب ببینم؟چرا فقط میدونم که خواب دیدم ولی یادم نمیاد که چی بوده؟حتی بعضی موقع ها میدونم یه خواب با شرکت(:دی) هم

شاید یکی خواب هامو میدزده! 
معنی و تعبیر خواب بیماری و مریضی خود یا اطرافیان  
معني و تعبير خواب بیماری و مریضی خود یا اطرافیان

  بیماری‌  

خوابهای‌ مرتبط با بیماری‌، در كل‌، نشان‌ می‌دهند كه‌ اوقات‌ خوب‌ و خوشی‌ در پیش‌ رویتان‌ قراردارند. اگر در خواب‌ یكی‌ از آشنایانتان‌ بیمار باشد، یعنی‌ خوش‌ شانسی‌ به‌ او رو می‌كند. اگر خوابتان‌مرتبط با بیماری‌های‌ خطرناكی‌ مثل‌ ایدز و غیره‌ باشد، این‌ خواب‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ شخصی‌ در تلاش‌است‌ به‌ آبرو و حیثیت‌ شما خدشه‌ وارد كند. از این‌ رو، به‌

معنی و تعبیر خواب بیماری و مریضی خود یا اطرافیان 
معنی و تعبیر خواب فحش و ناسزا به خود یا دیگران دادن  
معني و تعبير خواب فحش و ناسزا به خود یا دیگران دادن

  دشنام‌ و ناسزاگویی‌ (فحش‌ دادن‌)  

اگر در خواب‌، به‌ كسی‌ دشنام‌ و فحش‌ دهید، یعنی‌ باید جلوی‌ آزار و اذیت‌های‌ دیگران‌ را بگیرید تابیش‌ از این‌ عذابتان‌ ندهند. یعنی‌، در حال‌ حاضر رفتاری‌ در پیش‌ گرفته‌اید كه‌ دیگران‌ شما را فردی‌ درنظر می‌گیرند كه‌ قادرند از او سوءاستفاده‌ به‌ عمل‌ آورند. اگر در خواب‌، كسی‌ به‌ شما دشنام‌ و فحش‌ دهد،یعنی‌ موقعیت‌ یا موض

معنی و تعبیر خواب فحش و ناسزا به خود یا دیگران دادن 
به آقابگوییداین حرف از رفتن نزند...  
ﺑﻪ ﺁﻗﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﺰﻧﺪ . . .ﺩﻟﻨﻮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺡ ﺍﻫﻠﺒﯿﺖ ﻏﻼ ﻣﺮﺿﺎ ﺭﻋﯿﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻢﺩﻟﻤﺎﻥ ﮐﻢ ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺎ ﺍﻫﻼﻥﺗﻮ ﺩﮔﺮ ﺣﺮﻑ ﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﺰﻥ ﺁﻗﺎ , ﻣﻮﻻ ﺟﺎﻥﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﺣﺎﻝ ﺩﻝ ﻋﺸﺎﻕ ﻧﮑﺮﺩﯼ ﺁﻗﺎ ﺟﺎﻥﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺗﻮﺩﻟﻤﺎﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ,ﺍﺷﮑﻤﺎﻥ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺭ

به آقابگوییداین حرف از رفتن نزند... 
معنی وتعبیر دیدن خواب بخاری و شومینه روشن یا خاموش  
معني وتعبير ديدن خواب بخاری و شومینه روشن یا خاموش  بخاری‌ یا شومینه‌  بخاری‌
یا شومینه‌ای‌ روشن‌ در خواب‌، نشانه‌ و نماد گرما، محبت‌، صمیمیت‌،
آرامش‌ خاطر، رضایت‌،آسایش‌، رفاه‌، خاطرجمعی‌، اطمینان‌، قناعت‌، خرسندی‌ و
خشنودی‌ است‌. اگر خواب‌ ببینید كه‌ خودتان‌یك‌ بخاری‌ یا شومینه‌ را
روشن‌ می‌كنید، یعنی‌، در آتش‌ یك‌ خواسته‌ و تمایل‌ درونی‌ می‌سوزید یا
به‌شدت‌ مایلید به‌ كنه‌ و عمق‌ یك‌ موضوع‌ د

معنی وتعبیر دیدن خواب بخاری و شومینه روشن یا خاموش 
خواب مشهد الرضا (علیه السلام)  
پنجره فولاد می بینم لال می شوم
چشم می بندم،لبریز آمال می شوم
دارم به سرم هوای آمدن را
خواب می بینم،خواب نقاره زدن را
سلام می کنم،سلامم می کنی
خواب می بینم،دعایم می کنی
من که بیمارم دوایم می دهی
خواب میبینم،شفایم می دهی
من منتظرم به کجا آمده ام؟!
خواب می بینم به مشهد الرضا(علیه السلام) آمده ام....

خواب مشهد الرضا (علیه السلام) 
کشیده شدن اتوبان وسط خواب  
+ از کجا بود که فهمیدی کار از کارگر گذشته؟_ از اونجایی که پای ماجرا، به خواب هام کشیده شد. از همون جایی که خواب هام شروع کردن بزرگ و بزرگتر شدن. انقدر بزرگ که دیگه نفهمیدم همه ی این چیزا،معلق توی یه خوابِ بزرگه یا چیزی مثلِ بیداری.

کشیده شدن اتوبان وسط خواب 
ای در خواب فرو رفتگان :)  
قبرستان را هم خارج شهر ساخته بودند ، تا آدم را به یاد مرگ نیندازد . حتی سنگ
قبرها هم می خواهند یاد مرگ را از ذهن تو دور کنند . آن ها نمیگویند که آدم
های زیرزمین مرده اند ، آنها در خواب فرو رفتگان و درگذشتگانند..
+تنفس در هوای تازه | جورج اورول  
++مثل اینکه برای هر نفر  در سال جدید 20 هزار تومن یارانه کتاب در نظر گرفتند . تا دیر نشده کارت ملی تمام خانواده رو جمع کنید برید کتاب بخرید :)
بعضی کتاب فروشی های خاص .فقط تا 15 فروردین . کامل بخونید /

ای در خواب فرو رفتگان :) 
به آقا بگویید حرف از رفتن نزند . . .  
دلنوشته ای از مداح اهلبیت غلامرضا رعیت پیشه تقدیم به رهبر عزیزتر از جانم دلمان کم خون است ز دست نا اهلان تو دگر حرف ز رفتن نزن آقا ، مولا جانبه خدا این دل ما سنگ که نیست شیشه است . فکر حال دل عشاق نکردی آقا جان وقتی از رفتن خود این همه میگویی تودلمان میگیرد ، اشکمان چون باران ما همه یار وفادار و دلدار توایم به خدا امر نمایی همه جان را بفدایت بکنیم حرف آخر آقا . . . این همه حرف ز رفتن تو نزن آقاجان تو علمدار زمانی ، علمدار بمان دوشنبه 94/12/24ساعت 14:35

به آقا بگویید حرف از رفتن نزند . . . 
دلم......  
دلم بابونه و باران...دلم یک دشت بی پایان...دلم یک هم سرایی با صدای آب..دلم انگیزه می خواهد...دلم رفتن..دلم تغییر می خواهد...دلم دریا...دلم یک ساحل از شنهای سرگردان...دلم باد و هوای ابری و موج خروشان...و من بنشسته در ساحل...دلم یک خواب می خواهد..دلم شوقی به یک رویا..دلم پرواز می خواهد!!

دلم...... 
معنی و تعبیر خواب دربان و اجازه عبور دادن یا ندادن  
معني و تعبير خواب دربان و اجازه عبور دادن یا ندادن

 دربان‌  

اگر در خوابتان‌، دربانی‌ به‌ شما اجازه‌ عبور دهد، یعنی‌، در یك‌ تغییر یا فعالیت‌ جدید با موفقیت‌مواجه‌ می‌شوید. اگر در خوابتان‌، دربانی‌ به‌ شما اجازه‌ عبور ندهد، یعنی‌، از اوضاع‌ و احوال‌ و شرایطموجود به‌ تنگ‌ آمده‌اید و طاقت‌تان‌ برای‌ تحمل‌ آن‌ تمام‌ شده‌ است‌.
فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولد

معنی و تعبیر خواب دربان و اجازه عبور دادن یا ندادن 
چرت و پرت  
- خواب میدیدم کنار حوض دراز کشیدم و دارم از آسمون و شاخه درخت ها عکس میگیرم. از اون خواب ها که انگار تکه های هزار تا خواب رو به هم چسبوندن و شده فیلم سینمایی. گوشیم دستم نبود بلند شدم ،حوض پر آب بود ولی من خیس نشدم، دنبال گوشیم میگشتم که دیدم خانواده دارن سفره میندازن غذا بخورن، مامانی هم بود و من توی خواب دقیق میدونستم که مامانی مرده !.- مثلا فکر کن توی یه وبلاگ عادی یه کامنت عادی بزاری ولی بعدا ببینی تایید نشده ، دلم گرفت ..- این روزها حرفی برای گ

چرت و پرت 
دلم بابونه و باران...  
دلم بابونه و باران...دلم یک دشت بی پایان...دلم یک هم سرایی با صدای آب..دلم انگیزه می خواهد...دلم رفتن..دلم تغییر می خواهد...دلم دریا...دلم یک ساحل از شنهای سرگردان...دلم باد و هوای ابری و موج خروشان...و من بنشسته در ساحل...دلم یک خواب می خواهد..دلم شوقی به یک رویا..دلم پرواز می خواهد!!

دلم بابونه و باران... 
دلم بابونه و باران...  
دلم بابونه و باران...دلم یک دشت بی پایان...دلم یک هم سرایی با صدای آب..دلم انگیزه می خواهد...دلم رفتن..دلم تغییر می خواهد...دلم دریا...دلم یک ساحل از شنهای سرگردان...دلم باد و هوای ابری و موج خروشان...و من بنشسته در ساحل...دلم یک خواب می خواهد..دلم شوقی به یک رویا..دلم پرواز می خواهد!!

دلم بابونه و باران... 
" رویا "  
" رویا "کاش برگردی و این غائله را ختم کنی عاقبت قصه ی این فاصله را ختم کنی مشت محکم به در گاله ی مردم بزنی پچ پچ و حرف و حدیث و گله را ختم کنی راه و رسم سفر از حافظه ام پاک کنی بنشینی نفسی...  ولوله را ختم کنی ریش و قیچی همه در دست خودت باشد و بازقصد رفتن نکنی... مسئله را ختم کنییک دل سیر نگاهم بکنی ... بغض کنم خشم خارج شده از حوصله را ختم کنی بگذاری که در آغوش تو سرریز کنم تا ابد مرثیه ی باطله را ختم کنی همه ی خواب و خو

" رویا " 
پیام تبریک روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سهرورد به مناسبت ایام ا... دهه فجر انقلاب اسلامی  
 
" 22 بهمن در طول زندگی و برای نسل های آینده باید سرمشق همه قرار گیرد "
                                                                                                               &nbs

پیام تبریک روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سهرورد به مناسبت ایام ا... دهه فجر انقلاب اسلامی 
  

فروشگاه

لینک عضویت در کانال تلگرام

عضویت در گروه تلگرام جوک کلیپ عکس


کانال تلگرامجدیدترین مطالب